Volikogu

Palupera vallavolikogu 30. juuni istungil:
 1. Kinnitati Palupera valla 2016. aasta majandusaasta aruanne
  Otsus
  Majandusaasta aruanne
 2. Muud ksimused - vallavanem informeeris noorte huvitegevuse ja huvihariduse tegevuskava koostamisest; arutati kasutuseta vallavara saatust ja otsustati ma mned kinnistud Veevtu korteriomandid.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavolikogu istung toimub 20.aprillil 2017 Trki E-mail

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

Pevakord:

 1. Nurmeme kinnistu (58202:002:0240) detailplaneeringu algatamine.
  Otsuse eelnu
  Phijoonis
 2. Nuni klas Nurmeme kinnistu detailplaneeringu keskkonnamju strateegilise hindamise algatamata jtmine.
  Otsuse eelnu
 3. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta.
  Otsuse eelnu
 4. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
  Mruse eelnu
 5. Maaksuse tasuta vrandamine.
  Otsuse eelnu
  Lisa
 6. Muud ksimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipev, 18 aprill 2017 )