Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
 • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavolikogu istung toimub 20.aprillil 2017 Trki E-mail

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

Pevakord:

 1. Nurmeme kinnistu (58202:002:0240) detailplaneeringu algatamine.
  Otsuse eelnu
  Phijoonis
 2. Nuni klas Nurmeme kinnistu detailplaneeringu keskkonnamju strateegilise hindamise algatamata jtmine.
  Otsuse eelnu
 3. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta.
  Otsuse eelnu
 4. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
  Mruse eelnu
 5. Maaksuse tasuta vrandamine.
  Otsuse eelnu
  Lisa
 6. Muud ksimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipev, 18 aprill 2017 )