Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 11. mail 2017
 1. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks määrati 29. Palupera vallast ühineb Elva valda 7 küla.
  Otsus
 2. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla 5-liikmeline valimiskomisjon järgnevalt: linnasekretär Salle Ritso ja vallasekretärid Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik, ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine Rannu vallasekretär Anneli Lepik.
  Otsus
 3. Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus haldusüksus. Tehti Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada määruse eelnõu „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine " menetlus.
  Otsus
 4. Toimus arutelu Nõuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja võimalikest arengusuundadest. Vaatamata kasutuslepingule Nõuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja kõik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku ranna hooldamise info edastatakse ka Otepää piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka teiste avalikult kasutatavate aladega.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. aprillil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kinnitada Palupera Põhikoolile küttepuude ostmiseks korraldatud hanke tulemused, tunnistada küttepuude müüja leidmiseks korraldatud hankes edukaks pakkumuseks FIE Arne Kruuse pakkumus hinnaga 26,00 eurot/ruumimeeter käibemaksuta.
 • Kinnitada Palupera valla teeregistris olevate teede greiderdamise hanke tulemused, tunnistada edukaks pakkumuseks AS TREV-2 Grupp pakkumus maksumusega 48,50 eurot/töötund käibemaksuta.
 • Kinnitada Palupera valla bussipeatuste trimmerdamise ja heakorra hanke tulemused, tunnistada edukaks pakkumuseks FIE Kalev Lõhmus pakkumus maksumusega 75,00 eurot/tööring käibemaksuta.
 • Väljastada T.P-le ehitusluba elamu lammutamiseks Neeruti külas.
 • Väljastada A.S-le kaeveluba Nõuni külas kanalisatsioonitrassi kaevamiseks.
 • Jagada Palupera külas Palupera Põhikooli katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks: Palupera Põhikooli katastriüksus ja Reoveepuhasti katastriüksus.
 • Anda T.M-le üürile sotsiaaleluruum Palupera külas kuni 18.04.2018.
 • Anda Tartu Rally MTÜ-le luba korraldada Palupera valla haldusterritooriumi teedel 14. ja 15. juulil 2017 autospordiüritus „Tartu Rally“.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprillikuul:
  • -vajaduspõhine peretoetus 13-le isikule kogusummas 1 035 eurot;
  • -neljale kutsekooli õppurile õppetoetust kogusummas 160 eurot.
Viimati uuendatud ( teisipäev, 11 aprill 2017 )