Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
 • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. aprillil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kinnitada Palupera Põhikoolile küttepuude ostmiseks korraldatud hanke tulemused, tunnistada küttepuude müüja leidmiseks korraldatud hankes edukaks pakkumuseks FIE Arne Kruuse pakkumus hinnaga 26,00 eurot/ruumimeeter käibemaksuta.
 • Kinnitada Palupera valla teeregistris olevate teede greiderdamise hanke tulemused, tunnistada edukaks pakkumuseks AS TREV-2 Grupp pakkumus maksumusega 48,50 eurot/töötund käibemaksuta.
 • Kinnitada Palupera valla bussipeatuste trimmerdamise ja heakorra hanke tulemused, tunnistada edukaks pakkumuseks FIE Kalev Lõhmus pakkumus maksumusega 75,00 eurot/tööring käibemaksuta.
 • Väljastada T.P-le ehitusluba elamu lammutamiseks Neeruti külas.
 • Väljastada A.S-le kaeveluba Nõuni külas kanalisatsioonitrassi kaevamiseks.
 • Jagada Palupera külas Palupera Põhikooli katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks: Palupera Põhikooli katastriüksus ja Reoveepuhasti katastriüksus.
 • Anda T.M-le üürile sotsiaaleluruum Palupera külas kuni 18.04.2018.
 • Anda Tartu Rally MTÜ-le luba korraldada Palupera valla haldusterritooriumi teedel 14. ja 15. juulil 2017 autospordiüritus „Tartu Rally“.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprillikuul:
  • -vajaduspõhine peretoetus 13-le isikule kogusummas 1 035 eurot;
  • -neljale kutsekooli õppurile õppetoetust kogusummas 160 eurot.
Viimati uuendatud ( teisipäev, 11 aprill 2017 )