Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 20. aprillil 2017
 1. Algatati Nurmemäe kinnistu (58202:002:0240) detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ja planeeringuala (4,9 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala elamumaa, mäetööstusmaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning servituutide vajaduse määramine. Detailplaneeringuga soovitakse kehtivat üldplaneeringut muuta. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Palupera Vallavalitsus ja kehtestaja Palupera Vallavolikogu.
  Otsus
 2. Jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Nurmemäe kinnistu katastriüksuse 58202:002:0240 detailplaneeringule. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole eelhinnangu põhjal olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Palupera Vallavalitsuse kantseleis, Palupera valla veebilehel www.palupera.ee
  Otsus
 3. Nõustuti Aktsiaseltsile VIACON Eesti (10398015) vee erikasutusloa andmisega Valgamaal Palupera vallas Hellenurme külas riigimaantee nr 23173 Hellenurme – Päidla km 0,201 asuva Hellenurme silla garantiiaegseteks ehitustöödeks.
  Otsus
 4. Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
 5. Nõustuti Hellenurme külas Palupera valla omandis oleva maaüksuse 58201:001:0219 (23173 Hellenurme-Päidla tee L1), tasuta võõrandamisega Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu. Maaüksuse suurus 34m2.
  Otsus
  Lisa

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Lõppes XXIV mälumänguturniir Palupera valla karikale Trüki E-mail
Mälumängu auhinnalaud

31. märtsil toimus Nõuni kultuurimajas mälumänguturniiri viimane voor. 12 võistkonda oli tulnud viimast Palupera valla karikat püüdma, nendest 6 jahtisid ka Valgamaa meistritiitlit meeskondlikus mälumängus.

Mängujuht Tõnu Talve oma abilistega, Valdis Meose ja Artur Lõhmusega, olid ette valmistanud järjekordsed „kõvad pähklid”. Küsimused oli toimetanud ja vormistanud Dagmar Uibo. Rikkaliku auhinnalaua katta ja kenad karikad ning meened aitas soetada Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgupp ning Palupera vald. Säravad Valgamaa meistrimedalid andis Valgamaa Spordiliit. Meeldiva koduse õhkonna ja maitsva suupiste eest hoolitses kultuurimaja perenaine Marika Viks.

Mäng ise kulges väga tasavägiselt, kus mitmekordne Palupera valla karikaomanik, Räpina kandi Kuke talu pidi tunnistama tänavuse Eesti Maakilb II koha saanud Otepää paremust. Väga tasavägine oli ka võitlus kolmanda koha peale, kus Tartu ja Puka vallad olid kogunud võrdse arvu punkte. Lisa, loeteluküsimuse, vastas paremini Puka valla võistkond, kes teadis paremini tänavusel Eesti jalgpalli MV-l mängivaid võistkondi. Kaugele ei jäänud teised.

Tänavuse XXIV mälumänguturniiri Palupera valla karika ning Valgamaa MV võitis Otepää valla võistkond, kooseisus Mairold Kõrvel, Kaido Mägi, Meelis Lill ja Urmas Kuldmaa. Teise koha sai Kuke talu Räpinast, koosseisus Rein Hiiob, Mart Kiisk, Jaan Lomp ja Veiko Tonts. Kolmanda koha karika ja Valgamaa MV hõbemedalid sai Puka valla võistkond, kooseisus Tõnis Mark, Erik Müts, Agur Ostrak ja Marko Koort. Järgnesid Tartu vald ja Valga TBMMklubi, kes saavutasid Valgamaa MV kolmanda koha. Mängisid nad kooseisus Lisel Helbrodt, Raili Jahtmaa, Jaan Rapp ja Rudo Lilleleht. Valgamaa MV arvestuses järgnesid Sangaste, Pikasilla ja Palupera võistkonnad. Väga tugevat konkurentsi pakkusid Rõngu, Põlva ja Lähte mälumängijad.

Mäng läks korda ja läbiviimisega jäädi väga rahule. Suured tänud abilistele, toetajatele ja mängijatele. Samas oli kõigi ühine küsimus, mis saab edasi? Kas juubeli, XXV mälumänguturniir tuleb? Läbiviijad on küll praegu seda meelt, et tuleb. Mis nime all? Võib-olla lihtsalt Palupera karikamänguna? Vaatamata haldusreformile ei kao ju kuhugi meie külad. Ja miks mitte traditsiooni jätkata nii. Eks see ole meie endi kättes, kas traditsioonid jäävad või ei.

Tänud veel kõigile kaasaelajatele ja -mõtlejatele. Elame veel.

Üks küsimus:

Küsitava tegevusega väljendasid meie esivanemad oma põlgust ja meelepaha mõne inimese või tegevuse suhtes. Samuti tehti seda siis, kui mõni inimene lahkus talust või külast. Mis tegevusega väljendasid meie esivanemad oma põlgust?

Vastus : Pannitagumisega.

Kalev Lõhmus

Viimati uuendatud ( teisipäev, 11 aprill 2017 )