Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 11. mail 2017
  1. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks määrati 29. Palupera vallast ühineb Elva valda 7 küla.
    Otsus
  2. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla 5-liikmeline valimiskomisjon järgnevalt: linnasekretär Salle Ritso ja vallasekretärid Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik, ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine Rannu vallasekretär Anneli Lepik.
    Otsus
  3. Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus haldusüksus. Tehti Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada määruse eelnõu „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine " menetlus.
    Otsus
  4. Toimus arutelu Nõuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja võimalikest arengusuundadest. Vaatamata kasutuslepingule Nõuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja kõik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku ranna hooldamise info edastatakse ka Otepää piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka teiste avalikult kasutatavate aladega.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Hellenurme külas valgustatud jalgtee ja tänavavalgustuse ehitusprojekti koostamise hange Trüki E-mail

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Palupera vallavalitsus kuulutab välja hanke lähtudes Palupera vallavalitsuse korraldusega nr 43 (10.03.2017) kinnitatud projekteerimistingimustest.

Ehitusprojekti ca 470 jm valgustatud jalgteele (riigimaantee) ja 395 jm tänavavalgustusele (kohalik tee) koosneb: geoalus, ehitusgeodeetiline uuring, seletuskiri, tööjoonised, töömahud, tööde maksumuse kalkulatsioon, tööde tegemise-aegne ajutise liikluskorralduse skeem, kooskõlastused jm.

Projekti ja selle osad peab koostama EhS kohast teede ja valgustuse projekteerimise pädevust omav füüsiline või juriidiline isik.

Projekteerimistööde teostamise aeg aprill-oktoober 2017. a. Lõplik töö esitamine hiljemalt 10.10.2017.

< Hinnapakkumus seotud tegevusaladel registreeritud ja pädevust omavatel pakkujatel saata hiljemalt 24. märtsil 2017 kell 10:00 Palupera vallavalitsusele, kinnises ümbrikus või e-postile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud Ümbrikule peale märge „Teeprojekt“. Info tel. 5174740, Terje Korss, Palupera vallavanem.

Projekteerimistingimused
Lisa 1 – asendiplaan
Lisa 2 - kultuurimälestiste piiranguvöönd
Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused
Maanteeameti tehnilised tingimused
Telia Eesti AS tehnilised tingimused

Viimati uuendatud ( laupäev, 25 märts 2017 )