Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 27. märtsil 2017 otsustati:
 • Määrata Palupera valla 2016. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande ja 2017. aasta raamatipidamise aastaaruande auditi läbiviijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
  Otsus
 • Osta Palupera vallale korteriomand nr 3 Palupera vallas Palupera külas Palupera kuivati-elamus hinnaga 1500 eurot.
  Otsus
 • Volitada Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma Palupera valla 7 külas (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla, Räbi külad) korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusülesandeid.
  Otsus
 • Volitada Elva linna täitma Palupera valla 7 külas – Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi külades korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusülesandeid.
  Otsus
 • Nõustuda Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-le vee erikasutusloa andmisega Hellenurme külas Mõisa aed katastriüksusel.
  Otsus
 • Anda nõusolek Palupera vallale kuuluva Koolimetsa kinnistu asukohaga Miti küla võõrandamiseks enampakkumise korras alghinnaga 50 000 eurot.
 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Hellenurme külas valgustatud jalgtee ja tänavavalgustuse ehitusprojekti koostamise hange Trüki E-mail

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Palupera vallavalitsus kuulutab välja hanke lähtudes Palupera vallavalitsuse korraldusega nr 43 (10.03.2017) kinnitatud projekteerimistingimustest.

Ehitusprojekti ca 470 jm valgustatud jalgteele (riigimaantee) ja 395 jm tänavavalgustusele (kohalik tee) koosneb: geoalus, ehitusgeodeetiline uuring, seletuskiri, tööjoonised, töömahud, tööde maksumuse kalkulatsioon, tööde tegemise-aegne ajutise liikluskorralduse skeem, kooskõlastused jm.

Projekti ja selle osad peab koostama EhS kohast teede ja valgustuse projekteerimise pädevust omav füüsiline või juriidiline isik.

Projekteerimistööde teostamise aeg aprill-oktoober 2017. a. Lõplik töö esitamine hiljemalt 10.10.2017.

< Hinnapakkumus seotud tegevusaladel registreeritud ja pädevust omavatel pakkujatel saata hiljemalt 24. märtsil 2017 kell 10:00 Palupera vallavalitsusele, kinnises ümbrikus või e-postile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud Ümbrikule peale märge „Teeprojekt“. Info tel. 5174740, Terje Korss, Palupera vallavanem.

Projekteerimistingimused
Lisa 1 – asendiplaan
Lisa 2 - kultuurimälestiste piiranguvöönd
Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused
Maanteeameti tehnilised tingimused
Telia Eesti AS tehnilised tingimused

Viimati uuendatud ( laupäev, 25 märts 2017 )