Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
  • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Hellenurme külas valgustatud jalgtee ja tänavavalgustuse ehitusprojekti koostamise hange Trüki E-mail

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud

Palupera vallavalitsus kuulutab välja hanke lähtudes Palupera vallavalitsuse korraldusega nr 43 (10.03.2017) kinnitatud projekteerimistingimustest.

Ehitusprojekti ca 470 jm valgustatud jalgteele (riigimaantee) ja 395 jm tänavavalgustusele (kohalik tee) koosneb: geoalus, ehitusgeodeetiline uuring, seletuskiri, tööjoonised, töömahud, tööde maksumuse kalkulatsioon, tööde tegemise-aegne ajutise liikluskorralduse skeem, kooskõlastused jm.

Projekti ja selle osad peab koostama EhS kohast teede ja valgustuse projekteerimise pädevust omav füüsiline või juriidiline isik.

Projekteerimistööde teostamise aeg aprill-oktoober 2017. a. Lõplik töö esitamine hiljemalt 10.10.2017.

< Hinnapakkumus seotud tegevusaladel registreeritud ja pädevust omavatel pakkujatel saata hiljemalt 24. märtsil 2017 kell 10:00 Palupera vallavalitsusele, kinnises ümbrikus või e-postile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud Ümbrikule peale märge „Teeprojekt“. Info tel. 5174740, Terje Korss, Palupera vallavanem.

Projekteerimistingimused
Lisa 1 – asendiplaan
Lisa 2 - kultuurimälestiste piiranguvöönd
Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused
Maanteeameti tehnilised tingimused
Telia Eesti AS tehnilised tingimused

Viimati uuendatud ( laupäev, 25 märts 2017 )