Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
 • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. märtsil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange nimetusega „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö osutaja hankimine“, kinnitada hankedokument, moodustada komisjon riigihanke läbiviimiseks.
 • Väljastada Palupera vallale projekteerimistingimused Hellenurme külas kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimiseks.
 • Väljastada E.I-le kasutusluba valminud elamule Päidla külas.
 • Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud ehitusteatis majapidamishoone ümberehitamiseks Nõuni külas.
 • Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud kasutusteatis majandushoonele Neeruti külas.
 • Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Nõuni külas kinnistu omanik ajavahemikul 04.04. -31.12.2017.
 • Nimetada osaühingu PALU-TEENUS juhatuse liikmeks Tõnu Raak ja Tõnu Kukk, kutsuda tagasi juhatuse liige Toomas Kikas.
 • Määrata ja maksta märtsikuul:
  -vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1080 eurot.
 • Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused:
  -ühele majanduslikku raskusesse sattunud isikule kogusummas 20 eurot;
  -kolmele raske puudega lapse perele toetust kogusummas 60 eurot;
  -kahele kutseõppeasutuse lõpetajale toetust kogusummas 80 eurot;
  -ühele kutseharidus- ja kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust kogusummas 120 eurot.
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 13 märts 2017 )