Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 11. mail 2017
 1. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks määrati 29. Palupera vallast ühineb Elva valda 7 küla.
  Otsus
 2. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla 5-liikmeline valimiskomisjon järgnevalt: linnasekretär Salle Ritso ja vallasekretärid Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik, ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine Rannu vallasekretär Anneli Lepik.
  Otsus
 3. Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus haldusüksus. Tehti Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada määruse eelnõu „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine " menetlus.
  Otsus
 4. Toimus arutelu Nõuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja võimalikest arengusuundadest. Vaatamata kasutuslepingule Nõuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja kõik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku ranna hooldamise info edastatakse ka Otepää piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka teiste avalikult kasutatavate aladega.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. märtsil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange nimetusega „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö osutaja hankimine“, kinnitada hankedokument, moodustada komisjon riigihanke läbiviimiseks.
 • Väljastada Palupera vallale projekteerimistingimused Hellenurme külas kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimiseks.
 • Väljastada E.I-le kasutusluba valminud elamule Päidla külas.
 • Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud ehitusteatis majapidamishoone ümberehitamiseks Nõuni külas.
 • Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud kasutusteatis majandushoonele Neeruti külas.
 • Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Nõuni külas kinnistu omanik ajavahemikul 04.04. -31.12.2017.
 • Nimetada osaühingu PALU-TEENUS juhatuse liikmeks Tõnu Raak ja Tõnu Kukk, kutsuda tagasi juhatuse liige Toomas Kikas.
 • Määrata ja maksta märtsikuul:
  -vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1080 eurot.
 • Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused:
  -ühele majanduslikku raskusesse sattunud isikule kogusummas 20 eurot;
  -kolmele raske puudega lapse perele toetust kogusummas 60 eurot;
  -kahele kutseõppeasutuse lõpetajale toetust kogusummas 80 eurot;
  -ühele kutseharidus- ja kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust kogusummas 120 eurot.
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 13 märts 2017 )