Palupera Vallavolikogu istungil 1.septembril 2016: Trki E-mail
  1. Kehtestati ldhariduskoolide pilastele sidukulude kompenseerimise kord. https://www.riigiteataja.ee/akt/406092016001
  2. Otsustati korraldada Elva linna, Konguta, Rannu, Rngu, Palupera ja Puka valla hinemislepingu ning selle lisade avalik vljapanek 05.-25.09.2016. hinemislepinguga saab tutvuda Palupera vallavalitsuses, valla raamatukogudes nende taegadel ja Palupera valla veebilehel www.palupera.ee: Haldusreform ja Palupera vald .
  3. Otsustati osaleda liikmena Mittetulundushingus Eesti Andmesidevrk.
  4. Otsustati korraldada seoses haldusreformiga Palupera valla elanike ksitlus 8. ja 11. septembril 2016.
  5. Otsustati valida esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esimees Vambola Sipelgas.
Viimati uuendatud ( teisipev, 06 september 2016 )