Palupera Vallavolikogu erakorralisel istungil 17. mail 2016 otsustati: Trki E-mail
 1. Nustuda Sangaste Vallavolikogu otsusega teha ettepanek Kanepi Vallavolikogule liituda hinemislbirkimistega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
 2. Arutati menetlemisel olevate riigihangete teemadel:
  • e-menetlusega avatud riigihange Mahtuniversaal-siduki kasutusrendile vtmine

  • e-menetlusega avatud riigihange Investeerimislaenu vtmine

  • e-menetlusega avatud riigihange Nuni kultuurimaja fassaadi ja ventilatsiooni ehitust osutaja hankimine

  • e-menetlusega avatud riigihange Palupera valla vee-ja kanalisatsioonissteemide rekonstrueerimine-ehitust

 3. Toimus arutelu, millistele objektidele kulutada riigilt saadavat hinemistoetust.
 4. Jagati informatsiooni haldusreformi lbirkimiste kigust.
Viimati uuendatud ( neljapev, 19 mai 2016 )