Palupera Vallavolikogu istungil 19.04.2016 otsustati: Trki E-mail
  • Delegeerida Palupera Vallavalitsusele Vaino kinnistu detailplaneeringu menetlusega seotud lesanded kuni detailplaneeringu kehtestamiseni.
  • Lpetada ru Vallavolikogu ettepanekul algatatud lbirkimised, mille eesmrgiks oli moodustada Karula valla, Palupera valla, Puka valla, Sangaste valla, Taheva valla, Tlliste valla ja ru valla baasil ks kohaliku omavalitsuse ksus.
  • Kinnitada Palupera valla kohalike teede nimekirja avalikult kasutatav tee nimega Vrsi-Sdi.
    Kehtestatud mrus
  • Vtta vastu Nuni Maakultuurimaja phimrus uues redaktsioonis.
    Phimrus
Viimati uuendatud ( esmaspev, 17 oktoober 2016 )