Palupera Vallavolikogu istungil 11.veebruaril 2016 Trki E-mail
Palupera vald
  1. Lpetati Palupera valla 2016. aasta eelarve II lugemine. Eelarve veti vastu.
    Vastuvetud eelarve
  2. Mrati ttasu vallavanemale.
  3. Kinnitati Palupera Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis.
  4. Kehtestati Palupera Vallavalitsuse palgajuhend.
    Kehtestatud palgajuhend
  5. Mrati Palupera valla 2015. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruannet auditeerima audiitorbroo Fides O.
  6. Vallavanem tutvustas investeerimislaenu ning valla klade vee- ja kanalisatsioonissteemide ehitustde hankedokumente. Hellenurmest vallaelanikelt laekunud prdumise osas anti lisaks esitatud vastuskirjale (http://www.palupera.ee/volikogu2016-02/Vastus-prdumisele.pdf ) levaade jrgnevatest tegevustest kimas on lhtelesande koostamine, seejrel projekteerimist hanke vljakuulutamine. Tde eelarvestamisel saame tagasi tulla teema juurde, kas ja kuna, kust ja mis rahastusskeemi kasutades jtkatakse.
Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( esmaspev, 17 oktoober 2016 )