Palupera Vallavolikogu istungil 8. jaanuaril 2016 otsustati: Trki E-mail
  1. Nustuda ru Vallavolikogu ettepanekuga lbirkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmrgiga moodustada omavalitsuste hinemise tulemusena uus omavalitsusksus (ru-Sangaste-Puka-Taheva-Tlliste-Karula)
  2. Nustuda Elva Linnavolikogu ettepanekuga alustada lbirkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmrgiga moodustada omavalitsuste hinemise tulemusena uus omavalitsusksus (Elva-Konguta-No-Puhja-Rannu-Rngu)
  3. Nustuda Otep Vallavolikogu ettepanekuga alustada lbirkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmrgiga moodustada omavalitsuste hinemise tulemusena uus omavalitsusksus (Otep-Valgjrve-Kanepi-Urvaste)
  4. Moodustada komisjon haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seoses hinemislbirkimiste lbiviimiseks jrgmises koosseisus: esimees Vambola Sipelgas, aseesimees Ermo Kruuse, liikmed Terje Korss, Kalev Lhmus, Deivi Sarapson, Marika Viks, Margus Keldo
  5. Vtta laenu 305 000 eurot Nuni Maakultuurimaja fassaadi ja ventilatsiooni rekonstrueerimise ning Palupera valla hisveevrgi ja kanalisatsiooni arendamise projektiga seotud omaosaluse kulude katmiseks
  6. Loobuda ostueesiguse teostamisest:
    Valga maakonnas Palupera vallas Hellenurme klas Saare kinnistule, millel asub kinnismlestise kaitsevnd ulatusega 955m2;
    Valga maakonnas Palupera vallas Pidla klas Agri kinnistule, millel asub kinnismlestise kaitsevnd ulatusega 4919m2.
Viimati uuendatud ( teisipev, 12 jaanuar 2016 )