Haldusreform ja Palupera vald Trki E-mail

Terje Korsi esitlus "Palupera vald 2016 kevad"
Terje Korsi esitlus aruteludel vallarahvaga 27. ja 28. aprillil 2016 (kaardid seisuga 1.05.2016)

Haldusreform ja Palupera vald: tule osalema ksitlusel
Rahvaksitluse tulemused

Elva linna, Konguta, Rannu, Rngu, Palupera ja Puka valla hinemislepingu ja lepingu lisade projekti avaliku vljapaneku korraldamine.

hinemislepingu eelnu


Sangaste Vallavolikogu algatatud hinemislbirkimised Otep piirkonnas
 1. Sangaste ja Otep valdade hinemisleping
 2. Lisa 1 Lepingu seletuskiri
 3. Lisa 2 Sangaste valla 2015 maj.aasta aruanne
 4. Lisa 3 Otep valla 2015 maj.aasta aruanne
 5. Lisa 4 Kaart
 6. Lisa 5 Investeeringud
 7. Palupera valla ja Otep valla haldusksuste piiride muutmise kokkulepe (7 kla leandmine)
 8. Lisa 1 Kokkuleppe seletuskiri
 9. Lisa 2 Maakatastrikaart
 10. Lisa 3 Varade ja lepingute loetelu

 

 1. Ettepanekud hinemislbirkimisteks eesmrgiga moodustada uus omavalitsus.

  1. Elva linnavolikogu ettepanek
  2. Otep vallavolikogu ettepanek
  3. ru vallavolikogu ettepanek
  4. Sangaste vallavolikogu ettepanek
 2. Palupera valla vastused hinemislbirkimiste ettepaneku teinutele

  1. Palupera vallavolikogu vastus Elva linnavolikogule
  2. Palupera vallavolikogu vastus Otep vallavolikogule
  3. Palupera vallavolikogu vastus ru vallavolikogule
  4. Palupera vallavolikogu vastus Sangaste vallavolikogule
 3. Komisjonid hinemislbirkimistele

  1. Komisjoni moodustamine Paluperas
  2. Komisjonide moodustamine Karulas

  3. Komisjonide moodustamine rus

  4. Komisjonide moodustamine Tahevas
 4. KOV ngemused ru ettepanekule, lbirkimiste protokollid

  1. Palupera ngemus ru ettepanekule
  2. Taheva ngemus ru ettepanekule
  3. Sangaste ngemus ru ettepanekule
  4. I protokoll
   Katre Kikkase ettekanne
   Kalmer Sarve ettekanne
  5. II protokoll
  6. Tlliste vald lpetab lbirkimised
  7. Taheva vald lpetab lbirkimised
  8. Karula vald lpetab lbirkimised
  9. III protokoll
  10. Palupera vald lpetab lbirkimised
  11. Sangaste vald lpetab lbirkimised
  12. ru vald lpetab lbirkimised
   LPP

 5. Lbirkimiste protokollid ja muu materjal Elvaga

  1. Salle Ritso ettekanne
  2. Eva Kamsi ettekanne
  3. Elva protokoll nr 1
  4. Elva protokoll nr 2
  5. Elva pressiteade 5.04.2016
  6. Kaupo Kase ettekanne
  7. Kaupo Kase esitlus 
  8. Elva protokoll nr 3
  9. Haldusreformiga seotud pressiteated ja meediakajastus Elva linna kodulehel
  10. Pressiteade 6.09.2016
  11. Puhja ettepanek hinemislbirkimistega alustada
  12. Pressiteade 10.10.2016
  13. Puka lpetab lbirkimised
 6. Lbirkimiste protokollid ja muu materjal Otepga

  1. Otep protokoll nr. 1
  2. Otep protokoll nr. 2
  3. Kanepi lpetab Otepga lbirkimised
  4. Valgjrve lpetab Otepga lbirkimised
  5. Palupera vald lpetab Otepga lbirkimised
  6. Palupera teeb ettepaneku 7 kla leandmiseks
  7. Otep nustub 7 kla leandmisega
    
 7. Lbirkimiste protokollid ja muu materjal Sangastega

  1. ru vald ei alusta lbirkimisi Sangastega
  2. Avakoosoleku protokoll
  3. I koosoleku protokoll 25.04.2016
  4. Otep alustab Sangastega lbirkimisi
  5. Puka vald ei alusta Sangaste vallaga lbirkimisi
  6. Urvaste vald alustab Sangaste vallaga lbirkimisi
  7. Rngu vald ei alusta Sangaste vallaga lbirkimisi
  8. Sangaste vald teeb ettepaneku ka Kanepi vallale
  9. Palupera nustub Kanepi valla lbirkimistesse kaasamisega
  10. Otep nustub Kanepi valla lbirkimistesse kaasamisega
  11. Urvaste nustub Kanepi valla lbirkimistesse kaasamisega
  12. III koosoleku protokoll 27.05.2016
  13. Kanepi vald alustab Sangaste vallaga lbirkimisi
  14. Kanepi lpetab Sangastega lbirkimised

Infoks

Viimati uuendatud ( neljapev, 27 juuli 2017 )