Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Astuvere küla Trüki E-mail

Küla on lõuna osas mägine, kuhu saaks rajada suusa- ja matkaradasid, samuti turismitalusid. Siit saab alguse Purtsi jõgi. Küla on allunud Sangaste, kui ka Rõngu mõisale.
Rootsimäe talu külas on oma nime saanud Rootsi sõjaväe viibimisest sellel mäel. Põhjasõja alal toimunud siin suur lahing. Rootsimäe talu lähedal asunudki Astuvere mõis. Rootsimäe talu maal kasvab tänaseni suur mänd, mille istutanud sinna Rootsi kuningas Karl XII.

Astuvere küla


Küla läbib Tartu-Valga raudtee, kus toimus juulikuus 1941. aastal ka rongiõnnetus. Kohalike metsavendade poolt lasti õhku Läti punaseid kütte ja Vene hävituspataljoni võitlejaid vedav rong. Seega päästeti Elva, Nõo, Tartu jne. mahapõletamine. Sinna on püstitatud ka mälestusmärk.
Järva talus oli koorejaam, mis tegutses hulga aastaid.
Astuvere Külakooli hoone asus aga hoopiski Atra külas. Hoone on siiani olemas ja omab märgistust Astuvere külakool.

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 21 mai 2007 )