Palupera Vallavolikogu istungil 29.10.2015 otsustati: Trki E-mail
Palupera vald
 • Taotleda munitsipaalomandisse Palupera vallas kolm kohaliku tee liku, mis on avalikult kasutatavad:
  -Nuni klas Kullipesa ringtee, 2946 m2
  -Lutike klas Klakivi tee, 958 m2
  -Helenurme klas Udume tee, 1106 m2
 • Mrata Palupera valla haldusterritooriumil asuvatele hissidukipeatustele (bussipeatustele) kohanimed. Uute kohanimede kehtima hakkamise ajast teatame elanikele ajalehe ja teiste infokanalite kaudu. Uued bussipeatuste nimed vivad rakenduda jrgmise aasta jooksul. Meie vallas on peatuste nimede osas tulemas jrgmised muudatused:

  Endine peatus Uus peatuse nimi
  Neeruti Neeruti mis
  Neeruti lastekodu Neeruti
  II Brigaad Urmi

 • Arutati Valgamaa arengustrateegia Valgamaa 2020 dokumenti ning otsustati lisada meie investeerimisprojektide nimistusse uus arendus- ja investeerimisprojekt fiiberoptilise vrgu laiendamine ja infossteemide hendamine naaberomavalitsustega ning histe IKT ressursside kasutusele vtmine
Viimati uuendatud ( reede, 30 oktoober 2015 )