Hellenurme mõisahoones lasteaia arendamine uue rühma toetamisel

Euroopa Sotsiaalfond  Palupera vald

Toetaja: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti kestus: 02.11.2015–01.11.2018
Toetus: 88 780 eurot
Projekti  eesmärk on võimaldada lapsevanematel asuda või tagada jätkuvalt osalemine tööturul eelkooliealiste laste hoiu tagamise kaudu. Kuna sihtgrupp ja kasusaajad on soovi avaldanud, saame eesmärgini jõuda olemasolevas lasteaias taas teise rühma taasavamise kaudu. Vähemalt 13 eelkooliealist last enam saavad taas hoitud, õpetatud, turvaliselt järelevaadatud ja nende vanemad rahulikult igapäevaseid toimetusi, tööülesandeid täita.

Lisainfo projektist

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 11 aprill 2016 )