Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 20. aprillil 2017
 1. Algatati Nurmeme kinnistu (58202:002:0240) detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lhteseisukohad ja planeeringuala (4,9 ha). Detailplaneeringu eesmrk on kaaluda vimalusi maa-ala elamumaa, metstusmaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada, sihtotstarvete mramine, ehitusiguse ja hoonestusala mramine, juurdepsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastusphimtete mramine, kujade mramine, tehnovrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinude ja sstva arengu phimtete rakendamine ning servituutide vajaduse mramine. Detailplaneeringuga soovitakse kehtivat ldplaneeringut muuta. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Palupera Vallavalitsus ja kehtestaja Palupera Vallavolikogu.
  Otsus
 2. Jeti algatamata keskkonnamjude strateegiline hindamine Nurmeme kinnistu katastriksuse 58202:002:0240 detailplaneeringule. Algatamata jtmise phjendus planeeritav tegevus ei ole eelhinnangu phjal olulise keskkonnamjuga tegevus keskkonnamju hindamise ja keskkonnajuhtimisssteemi seaduse mistes. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jtmise otsusega on vimalik tutvuda tpevadel Palupera Vallavalitsuse kantseleis, Palupera valla veebilehel www.palupera.ee
  Otsus
 3. Nustuti Aktsiaseltsile VIACON Eesti (10398015) vee erikasutusloa andmisega Valgamaal Palupera vallas Hellenurme klas riigimaantee nr 23173 Hellenurme Pidla km 0,201 asuva Hellenurme silla garantiiaegseteks ehitustdeks.
  Otsus
 4. Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
 5. Nustuti Hellenurme klas Palupera valla omandis oleva maaksuse 58201:001:0219 (23173 Hellenurme-Pidla tee L1), tasuta vrandamisega Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu. Maaksuse suurus 34m2.
  Otsus
  Lisa

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Rajaleidja

 

Eesti Misakoolide hendus

Maamajade nustajate vrgustik

 

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti ldine info telefonil 612 3000

Otep Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seelbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is

 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Euroopa Komisjon kinnitas tauditsoonide uued piirangud - Valgamaa kolmandas tsoonis Trki E-mail
Kaart Euroopa Komisjon kinnitas tna sigade Aafrika katku tauditsoonide uued piirangud. Rangeimast piirangutsoonist ji vlja Baltimaade suurimaid seakasvatusi Ekseko farm Viiratsi vallas Viljandimaal.

Kolmandasse tsooni jvatele seakasvatustele tulevad tsised piirangud, mis aga ei thenda, et sealiha tootmine ja turustamine oleks vimatu. Tuleb arvestada uute reeglitega," tles maaeluminister Urmas Kruuse. Ekseko vljajmine kolmanda tsooni piirangutest nitab, et ettevtte investeeringud bioohutuse vga krgesse tasemesse on end ra tasunud."
 
Sigade Aafrika katku diagnoos kodusigadel toob krgendatud haigusriskiga piirkonnale kaasa tiendavad kitsendused, kuid sealt prit liha ja toodete kitlemine ning turustamine on endiselt lubatud. 
 
Kolmandast tsoonist prit liha tuleb Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt tdelda ja turustada eritingimustel. See tagab kitsendustega alalt prineva liha liikumise jlgitavuse. Kolmanda tsooni farmidest prit liha on tiesti tavaline sealiha, kuid lbinud enne poelettidele leidmise veelgi rangema kontrolli," tles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Ago Prtel. 
 
Euroopa Komisjoni otsuse ja III tsooni jvate piirkondade loeteluga saab tutvuda siin:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_203_R_0008&from=EN 
 
Sigade Aafrika katk on vga nakkav ning gedalt kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, pletikulised muutused elundites ja suur suremus (kuni 100% loomadest).
 
Sigade Aafrika katk on levinud mitmetes Eesti naaberriikides (nt Lti, Leedu, Poola) nii mets- kui ka kodusigadel. Eestis diagnoositi esimene sigade Aafrika katku juhtum 8. septembril 2014, mil Hispaanias asuvast Euroopa Liidu referentlaborist saabus kinnitus Valgamaal Hummulis surnult leitud metssea kohta.
 
Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid vib phjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab jrgima kehtestatud bioturvalisuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.
 
Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning ksimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jtta VTA vihjetelefonil 605 4750.
 
Jooksva info edastamiseks avas Veterinaar- ja Toiduamet eile Twitteri konto: https://twitter.com/VTA_agri
Viimati uuendatud ( reede, 14 august 2015 )