Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Valga maavanem kehtestas loomapidamishoonele karantiini

Seakatku tsoonid Vastavalt loomatauditõrje seadusele ja Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekule kehtestas Valga maavanem täna ( Valga maakonnas Taheva  vallas Kalliküla külas) Aili Liivale kuuluvas loomapidamishoones karantiini.

Samuti kehtestatakse ohustatud tsoon (3 km raadiuses ümber taudikolde)  ja järelevalvetsoon (10 km raadiuses ümber taudikolde) ning kehtestatakse vastavad kitsendused.  Osa kehtestatud järelevalvetsoonist jääb Võru maakonda.


Kallikülas asuvas talus oli kolm siga. 29. juulil teavitas omanik volitaud loomaarsti, et siga ei söö. Kuna siga oli plaanitud tappa, küsis omanik selleks luba. Siga tapeti ja samal päeval võttis VTA proovid, mille tulemustest selgus 30. juulil, et loom oli haigestunud Aafrika seakatku. Täna läheb hukkamisele kaks ellujäänud siga.

21. juuli korraldusega kehtib karantiin ka Taheva vallas Koikküla külas Hille Ossipile kuuluvas loomapidamishoones ning seatud on kitsendused ohustatud - ja järelevalvetsoonis.

Valgamaa ohustatud - ja järelevalvetsoonis ei ole enam ühtegi seapidajat. Taustitunud alade kaardid ja lisasinfo on leitav maavalitsuse kodulehelt.

---------------------------------------------------

Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioturvalisuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

Lisaks loomatauditõrje seaduses sätestatud kehtivatele bioohutusnõuetele, soovitab VTA tungivalt vältida kodusigadega kokkupuutuvatel isikutel metsas seenel ja marjul käimist ning jahipidamist. Samuti tuleks välistada ka koerte ja kasside pääs lauta.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele http://www.seakatk.ee   ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750.
Viimati uuendatud ( reede, 31 juuli 2015 )