Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Pastaku küla Trüki E-mail
Pastaku küla
Foto: Siim Jänes

Praegu kuulub küla  Palupera valda, kuid varem allus osa külast Uderna vallale. Küla sai nime esimese talu nime järgi. Küla läbib Palupera-Elva maantee ning piirneb Tartu-Valga raudteega. Küla territooriumil asus ka Uderna raudteejaam. Küla alla kuulub ka endine Kirmi küla. Külas asub Sibulamägi, mis on saanud nime metssibulate järgi.


Franz-Heinrich Martin (1896-1972) oli Pastaku külas Arbi talu peremees ja mitu aega Uderna vallavanem, kuni valdade ühinemiseni 1939. a. Maetud on ta Rõngu surnuaiale.
Oskar-Johannes Priima (1900-1952) oli Tinni talu rentnik 1928. aastast. Osales Eesti Vabadussõjas, mille eest anti II liigi, 3-järgu Vabadusrist. Oli ka abivallavanem.
Leo Käppa (1892-1971) oli Pastaku küla mees, kes rajas 1913 aastal esimese jalgpallimeeskonna Hellenurmes, mis oli ka nr. võistkond spordis üldse. Edaspidi tegeles ka paljude teiste aladega, nagu riistvõimlemine, maadlus jm.
Hilja Tidriksaar , sündis 1923 aastal Pastaku külas talupidajate perekonnas. Võimleja ja spordipedagoog. Kuulus Eesti võimlemiskoondisesse, olnud tegev Iluvõimlemissektsioonis. Raamatu „Naisvõimlemine“ üks autoritest (1982).
Kirmi kõrts ja pood oli mõisnik Middendorffi poolt antud oma Siberi reisikaaslasele, toapoiss Hahnile kingituseks. Hooned pole aga tänaseks säilinud.

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 01 august 2011 )