Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Atra küla Trüki E-mail

Küla on kandnud nimetusi Adra ja Atramõisa.  Atramõisa nimi on tulnud sellest, et vanasti olnud seal mõis, mis talude müümisel likvideeriti. Atramõisa käis erinevate valitsejate ajal käest-kätte. Algselt olevat isegi Rõngu kirik allunud selles külas asunud mõisale.

Atra küla
Autor Siim Jänes


Külas asuva Soe talu nimi on tulnud sellest, et talu juures olevas metsas oli palju hunte, keda rahvasuus soeks kutsuti. Külas asuvalt Kabelimäelt on kaevamisel välja tulnud luid. Kirbuniit asub Soe talu maadel. Nimi tema väiksuse järgi.
Kõrgemägi oli jaanitule tegemise koht. Pantske soo asub raudteejaama ja Kirepi tee vahelisel alal, mis jagati uustaludeks 1921 aastal.
Astuvere ja Atraküla vahelist metsa kutsutakse Soekuru metsaks. Palupera-Rõngu tee ääres asus ka Valgekitse tuuleveski, mis praeguseks hävinud.

Atra küla
Viimati uuendatud ( neljapäev, 21 oktoober 2010 )