Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 27. märtsil 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Päevakord:

 1. Audiitori määramine
  Otsuse eelnõu
 2. Nõusoleku andmine korteriomandi omandamiseks
  Otsuse eelnõu
 3. Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituse andmine
  Otsuse eelnõu
 4. Elva linna, Konguta, osa Palupera, Puhja, Rannu, Rõngu valdade (Elva valla) korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmine
  Otsuse eelnõu
 5. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta (Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS)
  Otsuse eelnõu
 6. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Koduteenus – mis see on? Trüki E-mail

See on isikule tema enda kodus osutatav teenus, mis aitab tal oma harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Nt põhiteenused:

 • abistamine tubade koristamisel;
 • toiduainete, muude esmatarbekaupade, ravimite koju toomine;
 • joogivee kaevust tuppa toomine;
 • arstiabi korraldamine (arsti juurde registreerimine, eriarstile mineku organiseerimine jne);
 • pesemisvõimaluste korraldamine (abistamine vannitamisel või dušši all pesemisel või saunas pesemisel);
 • asjaajamise korraldamine ametiasutustega;
 • vajadusel saab kokku leppida lisateenustes, mis tulenevad konkreetsest abivajadusest.

See ei ole hooldamine, pidev ja ööpäevaringne kõrvalabi.

Lisateenused nt:
 • hädavajalik lume koristamine;
 • küttepuude tuppa toomine.

Kellele osutatakse?

Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel alaliselt vallas elavatele isikutele, kelle toimetulek sõltub kõrvalabist.

Kuidas teenust tellida?

Teenusest huvitatud isikul või tema lähedasel tuleb pöörduda avaldusega Palupera Vallavalitsuse poole. Järgneb kodukülastus, mille käigus hinnatakse koos isikuga tema toimetulekut, selgitatakse välja koduteenuse osutamise vajadus ja vajalike teenuste loetelu. Sõlmitakse vallavalitsuse ja isiku (või tema lähedase) vahel kirjalik leping.

Kuidas toimub rahastamine, teenuse eest tasumine?

Teenuse maksumusest ca 50% kaetakse valla eelarvelistest vahenditest ja 50% isiku omaosalusest. Omaosalusest vabastamise ettepanekud vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon ja omaosalusest vabastamise ulatuse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega. Koduteenuse osutamise aja sisse arvestatakse kogu teenuse osutamiseks kulunud aeg.

Koduteenuste hinnad

1. Põhiteenused

1.1 Abistamine üks kord nädalas keskmiselt 1,5 tundi kord – hind 23 € kuus.

1.2 Abistamine kaks korda nädalas keskmiselt 1,5 tundi kord – hind 46 € kuus.

1.3 Abistamine kolm korda nädalas keskmiselt 1,5 tundi kord – hind 69 € kuus.

2. Lisateenused

2.1 Lisateenuste osutamine on tunnipõhine, teenuse hinnaga – 3,85 € tund.

Info: tel. 76 79 502, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Viimati uuendatud ( laupäev, 16 jaanuar 2016 )