Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 11. mail 2017
 1. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks määrati 29. Palupera vallast ühineb Elva valda 7 küla.
  Otsus
 2. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla 5-liikmeline valimiskomisjon järgnevalt: linnasekretär Salle Ritso ja vallasekretärid Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik, ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine Rannu vallasekretär Anneli Lepik.
  Otsus
 3. Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ eelnõuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemise teel uus haldusüksus. Tehti Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada määruse eelnõu „Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine " menetlus.
  Otsus
 4. Toimus arutelu Nõuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja võimalikest arengusuundadest. Vaatamata kasutuslepingule Nõuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja kõik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku ranna hooldamise info edastatakse ka Otepää piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka teiste avalikult kasutatavate aladega.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Koduteenus – mis see on? Trüki E-mail

See on isikule tema enda kodus osutatav teenus, mis aitab tal oma harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Nt põhiteenused:

 • abistamine tubade koristamisel;
 • toiduainete, muude esmatarbekaupade, ravimite koju toomine;
 • joogivee kaevust tuppa toomine;
 • arstiabi korraldamine (arsti juurde registreerimine, eriarstile mineku organiseerimine jne);
 • pesemisvõimaluste korraldamine (abistamine vannitamisel või dušši all pesemisel või saunas pesemisel);
 • asjaajamise korraldamine ametiasutustega;
 • vajadusel saab kokku leppida lisateenustes, mis tulenevad konkreetsest abivajadusest.

See ei ole hooldamine, pidev ja ööpäevaringne kõrvalabi.

Lisateenused nt:
 • hädavajalik lume koristamine;
 • küttepuude tuppa toomine.

Kellele osutatakse?

Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel alaliselt vallas elavatele isikutele, kelle toimetulek sõltub kõrvalabist.

Kuidas teenust tellida?

Teenusest huvitatud isikul või tema lähedasel tuleb pöörduda avaldusega Palupera Vallavalitsuse poole. Järgneb kodukülastus, mille käigus hinnatakse koos isikuga tema toimetulekut, selgitatakse välja koduteenuse osutamise vajadus ja vajalike teenuste loetelu. Sõlmitakse vallavalitsuse ja isiku (või tema lähedase) vahel kirjalik leping.

Kuidas toimub rahastamine, teenuse eest tasumine?

Teenuse maksumusest ca 50% kaetakse valla eelarvelistest vahenditest ja 50% isiku omaosalusest. Omaosalusest vabastamise ettepanekud vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon ja omaosalusest vabastamise ulatuse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega. Koduteenuse osutamise aja sisse arvestatakse kogu teenuse osutamiseks kulunud aeg.

Koduteenuste hinnad

1. Põhiteenused

1.1 Abistamine üks kord nädalas keskmiselt 1,5 tundi kord – hind 23 € kuus.

1.2 Abistamine kaks korda nädalas keskmiselt 1,5 tundi kord – hind 46 € kuus.

1.3 Abistamine kolm korda nädalas keskmiselt 1,5 tundi kord – hind 69 € kuus.

2. Lisateenused

2.1 Lisateenuste osutamine on tunnipõhine, teenuse hinnaga – 3,85 € tund.

Info: tel. 76 79 502, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Viimati uuendatud ( laupäev, 16 jaanuar 2016 )