Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osahingu PALU-TEENUS vallavara tasuta vrandamine AS-le Otep Veevrk
  Otsuse eelnu
 2. Vallavara tasuta vrandamine AS-le EMAJE VEEVRK
  Otsuse eelnu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjri meeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnu kohta
  Otsuse eelnu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Mruse eelnu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu tiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnu
 8. Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed ja re kinnistute detailplaneeringu vastuvtmine ja avaliku vljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnu
  Seletuskiri
  Phijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovrkude plaan
 9. Muud ksimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Vallaametnike ja hallatavate asutuste juhtide haridustasemed Trki E-mail
Nimi Ametikoht Haridus
Terje Korss vallavanem krgem (majandusteadlane-matemaatik, majanduskberneetika)
Tnu Kukk maakorraldaja kesk-eri (eriala tehnik-elektrik)
Heli Elbson sotsiaalnunik krgem (sotsiaalt)
Merike Terve pearaamatupidaja kesk-ld
Marina Lehismets
vallasekretr

krgem (igus)

Kalev Lhmus Nuni  maakultuurimaja  arendusjuht kesk-ld
Marika Viks Nuni maakultuurimaja   perenaine kesk-eri (algklasside petaja)
Klliki Reim Nuni klaraamatukogu juhataja kesk-ld
Asta  Jesaar Hellenurme klaramatukogu juhataja kesk-eri (maaler-krohvija)
Viimati uuendatud ( neljapev, 07 jaanuar 2016 )