Volikogu

Palupera vallavolikogu 30. juuni istungil:
  1. Kinnitati Palupera valla 2016. aasta majandusaasta aruanne
    Otsus
    Majandusaasta aruanne
  2. Muud ksimused - vallavanem informeeris noorte huvitegevuse ja huvihariduse tegevuskava koostamisest; arutati kasutuseta vallavara saatust ja otsustati ma mned kinnistud Veevtu korteriomandid.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Vallaametnike ja hallatavate asutuste juhtide haridustasemed Trki E-mail
Nimi Ametikoht Haridus
Terje Korss vallavanem krgem (majandusteadlane-matemaatik, majanduskberneetika)
Tnu Kukk maakorraldaja kesk-eri (eriala tehnik-elektrik)
Heli Elbson sotsiaalnunik krgem (sotsiaalt)
Merike Terve pearaamatupidaja kesk-ld
Marina Lehismets
vallasekretr

krgem (igus)

Kalev Lhmus Nuni  maakultuurimaja  arendusjuht kesk-ld
Marika Viks Nuni maakultuurimaja   perenaine kesk-eri (algklasside petaja)
Klliki Reim Nuni klaraamatukogu juhataja kesk-ld
Asta  Jesaar Hellenurme klaramatukogu juhataja kesk-eri (maaler-krohvija)
Viimati uuendatud ( neljapev, 07 jaanuar 2016 )