Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
  • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Vallaametnike ja hallatavate asutuste juhtide haridustasemed Trki E-mail
Nimi Ametikoht Haridus
Terje Korss vallavanem krgem (majandusteadlane-matemaatik, majanduskberneetika)
Tnu Kukk maakorraldaja kesk-eri (eriala tehnik-elektrik)
Heli Elbson sotsiaalnunik krgem (sotsiaalt)
Merike Terve pearaamatupidaja kesk-ld
Marina Lehismets
vallasekretr

krgem (igus)

Kalev Lhmus Nuni  maakultuurimaja  arendusjuht kesk-ld
Marika Viks Nuni maakultuurimaja   perenaine kesk-eri (algklasside petaja)
Klliki Reim Nuni klaraamatukogu juhataja kesk-ld
Asta  Jesaar Hellenurme klaramatukogu juhataja kesk-eri (maaler-krohvija)
Viimati uuendatud ( neljapev, 07 jaanuar 2016 )