Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 5. veebruaril 2015

 algusega kell 16:00 vallamajas

 1. Uuemat infot Palupera valla eelarvest 2015. Tagasiside vallavolikogu komisjonidelt.
 2. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord I lugemine ja kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 3. Palupera põhikooli hoolekogusse esindaja valimine.
  Otsuse eelnõu
 4. Palupera vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning palga/töötasu maksmise korra kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 5. Tunnustamise kord Palupera vallas I lugemine ja kehtestamine.
  Määruse eelnõu
 6. MITTETULUNDUSÜHING Hellenurme Mõis Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi taotluses osalemisest.
  Otsuse eelnõu
 7. Nõusoleku andmine Hellenurme mõisahoone ja Hellenurme mõisapargi ehitiste tasuta avalikuks kasutamiseks andmiseks MITTETULUNDUSÜHING´ule Hellenurme Mõis.
  Otsuse eelnõu
 8. Vee-ettevõtja Osaühing PALU-TEENUS keskkonnaprogrammi taotlustes osalemisest.
  Otsuse eelnõu
 9. Palupera valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord I lugemine ja kehtestamine.
  Määruse eelnõu
  Lisa 1
 10. Jaoskonnakomisjoni moodustamine.
  Otsuse eelnõu
 11. Palupera vallavolikogu otsuse nr 1-2/12 (22.08.2014) kehtetuks tunnistamine ja uuesti Palupera farmi (kat tun 58201:002:1360) kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 12. Palupera vallavolikogu otsuse nr 2-1/20 (18.11.2014) kehtetuks tunnistamine ning uuesti Tallimäe küüni (kat tun 58201:001:0001), Mõisa tõllakuuri (kat tun 58201:001:0009), Mõisa aed (kat tun 58201:001:1440) ja Ääre (kat tun 58201:001:0910) kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.
  Otsuse eelnõu
 13. Kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine.
  Otsuse eelnõu
 14. Rahvakohtunikukandidaadi valimisest.
  Otsuse eelnõu
 15. Palupera valla 2014. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande auditeerija määramine.
  Otsuse eelnõu
 16. Muud küsimused.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

 

Kalkulaatorid