Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Kogume eterniidijäätmed kokku! Trüki E-mail
Katkine eterniit

Eelmisel aastal tasuta eterniidijäätmete üleandmiseks soovi avaldanutel tekib reaalne võimalus selleks nüüd 2014. aasta kevad-suvel. Seotud Valgamaa projekt sai SA Keskkonnainvesteeringute poolt rahastuse. Juba sel kuul võetakse kõigi avalduse esitanutega ühendust.

Plaanis on aga juba jätkuprojekt, uutele taotlejatele, sest huvilisi on. Taas – kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete tasuta üleandmiseks (maakondliku projekti omafinantseeringu katavad kohalikud omavalitsused) tuleb ette registreerida.

Selleks tuleb täita registreerimisleht (saadaval valla veebilehel, vallamajas, raamatukogudes) ja saata see e-postile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud või ise tuua/saata postiga vallamajja. Uue projekti elluviimist saab hinnanguliselt planeerida 2014. aasta sügis-talveks.

Registreerimise tähtajaks on 31. jaanuar 2014. Hiljem jagatakse lisainfot juba registreerunutele täpsemalt.

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 06 jaanuar 2014 )