Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
  • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Dokumendiregistrid Trki E-mail
  1. Valla dokumendiregistri avaliku vaate link alates 3. augustist 2017: https://atp.amphora.ee/palupera
  2. Valla dokumendiregister alates 1. jaanuarist 2014
  3. Valla dokumendiregister kuni 31. detsembrini 2013
  4. Riigihangete register (uus)
  5. Riigihangete register (vana)

Infot saab Palupera valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.
NB! Kikide Palupera vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse palupera ning kuupeva lahter jtta thjaks.

Viimati uuendatud ( neljapev, 03 august 2017 )