Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 27.mrtsil 2017 otsustati:
 • Mrata Palupera valla 2016. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande ja 2017. aasta raamatipidamise aastaaruande auditi lbiviijaks Audiitorbroo Fides O.
  Otsus
 • Osta Palupera vallale korteriomand nr 3 Palupera vallas Palupera klas Palupera kuivati-elamus hinnaga 1500 eurot.
  Otsus
 • Volitada Valgamaa Omavalitsuste Liitu titma Palupera valla 7 klas (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nuni, Pidla, Rbi klad) korraldatud jtmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid halduslesandeid.
  Otsus
 • Volitada Elva linna titma Palupera valla 7 klas Astuvere, Atra, Hellenurme, Melooga, Palupera, Pastaku ja Urmi klades korraldatud jtmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid halduslesandeid.
  Otsus
 • Nustuda Luna-Eesti Hooldekeskus AS-le vee erikasutusloa andmisega Hellenurme klas Misa aed katastriksusel.
  Otsus
 • Anda nusolek Palupera vallale kuuluva Koolimetsa kinnistu asukohaga Miti kla vrandamiseks enampakkumise korras alghinnaga 50 000 eurot.
 

Kalkulaatorid

Dokumendiregistrid Trki E-mail
 1. Valla dokumendiregister alates 1. jaanuarist 2014
 2. Valla dokumendiregister kuni 31. detsembrini 2013
 3. Riigihangete register (uus)
 4. Riigihangete register (vana)

Infot saab Palupera valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.
NB! Kikide Palupera vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse palupera ning kuupeva lahter jtta thjaks.

Viimati uuendatud ( reede, 07 veebruar 2014 )