Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 22. augustil 2014
 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Istungi  päevakord:
  1. Hankekord Palupera vallas kehtestamine.
  2. Palupera valla terviseprofiil 2014 I lugemine.
    Terviseprofiil
  3. Maavara kaevandamisloa kehtivusaja pikendamisele arvamuse andmine Miti kruusamaardla Palupera kruusakarjääri mäeeraldisele.
  4. Palupera farmi (kat tun 58201:002:1360) kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine.
    Otsuse eelnõu
  5. Muud küsimused (info reservfondi vahendite kasutamisest, vallavara võõrandamisest jm).
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 

Kalkulaatorid