Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 29. juunil 2016 otsustati:
 1. Kinnitada Palupera valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
  Otsus
  Audiitori aruanne
  Majandusaasta aruanne 2015
 2. Kinnitada Palupera valla 2016. aasta I lisaeelarve.
  Määrus
  I lisaeelarve
 3. Sihtfinantseerida Osaühingu PALU-TEENUS kolme projekti teostamist projektide kaasfinantseeringu tasumisega summas 108 774 eurot.
  Otsus
 4. Muuta Palupera vallavolikogu määrust ning anda Väärsi-Söödi teele uus number 5820070.
 5. Kehtestada Palupera vallavolikogu liikme ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord.
  Määrus
 6. Kehtestada Vaino kinnistu detailplaneering.
  Otsus
  Planeeringuga saab tutvuda: Kehtestatud detailplaneeringud (nr 32)
 

Kalkulaatorid