Volikogu

Palupera Vallavolikogu erakorralisel istungil 17. mail 2016 otsustati:
 1. Nõustuda Sangaste Vallavolikogu otsusega teha ettepanek Kanepi Vallavolikogule liituda ühinemisläbirääkimistega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
 2. Arutati menetlemisel olevate riigihangete teemadel:
  • e-menetlusega avatud riigihange „Mahtuniversaal-sõiduki kasutusrendile võtmine“

  • e-menetlusega avatud riigihange „Investeerimislaenu võtmine“

  • e-menetlusega avatud riigihange „Nõuni kultuurimaja fassaadi ja ventilatsiooni ehitustöö osutaja hankimine“

  • e-menetlusega avatud riigihange „Palupera valla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine-ehitustöö“

 3. Toimus arutelu, millistele objektidele kulutada riigilt saadavat ühinemistoetust.
 4. Jagati informatsiooni haldusreformi läbirääkimiste käigust.
 

Kalkulaatorid