Palupera Vallavolikogu istungil 12. septembril 2013 Trki E-mail
Palupera vald
  1. Moodustati 20. oktoobril 2013 toimuva Palupera vallavolikogu valimise korraldamiseks kaks valimisjaoskonda jrgnevalt: nr 1 Hellenurme kultuurimajas: komisjoni esimees Toomas Kikas, liikmed Asta Jesaar, Kaido Pihelgas, Merike Terve, Agnes Veemees, Helju Voolaid ja Maire Voolaid; nr 2 Nuni kultuurimajas: komisjoni esimees Aili Keldo, liikmed Maria Lall, Arno Maranik, Klliki Reim, Hilja Tamm ja Vaike Viks.
  2. Otsustati taotleda Valga Maavalitsuselt munitsipaalomandisse tootmismaa sihtotstarbega 140 m suurune maa-ala Nuni klas, nimetusega Koolioru puurkaev.
  3. Otsustati taotleda Valga Maavalitsuselt munitsipaalomandisse tootmismaa sihtotstarbega 155 m suurune maa-ala Nuni klas, nimetusega Kullipesa puurkaev.
  4. Nimetati Eesti Maarahva VI kongressile Palupera valla esindajaks vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas.
  5. Kehtestati Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise kord Palupera vallas.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( laupev, 14 september 2013 )