Palupera Vallavolikogu istungil 21. augustil 2013 Trki E-mail
  1. Palupera vald Muudeti Palupera vallavolikogu 18.07.2013 otsuse punkti 2, mrates valimiskomisjoni esimeheks vallasekretr Heldi Laks.
Jrgmine istung toimub vallamajas 12. septembril algusega kell 15:00.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees