Palupera Vallavolikogu istungil 18. juulil 2013 Trki E-mail
Palupera vald
  1. Moodustati Palupera vallavolikogu valimisteks Palupera valla haldusterritooriumil ks valimisringkond nr.1. Mandaatide arvuks valimisringkonnas mrati ksteist ja jrgmise vallavolikogu koosseisu liikmete arvuks ksteist.
  2. Nustuti AS-ile Kiirkandur vljastatud maavara kaevandamisloa VALM-012 (Miti klas Kaseme karjri meeraldisel) pikendamisega viia aasta vrra
  3. Otsustati mitte alustada Rngu vallavolikoguga hinemislbirkimisi. Palupera valla Hellenurme-Palupera piirkonna elanikele on tmbekeskuseks Elva ja valla Nuni-Makita piirkonna kladele Otep ja Tartumaa suund. Rngu vallaga on Palupera vallal tmbekeskuse mratluses suhtlemine kesine.
  4. Otsustati taotleda Nuni klas, Tkipoe kinnistu kaasomanikelt Marju Saarelt ja Aivo Saarelt (33705250265) Nuni kla hisveevrgi- ja kanalisatsioonissteemide rajatiste teenindamiseks vajalikule maale thtajatu ja tasuta isikliku kasutusiguse seadmist.
    Asendiplaanidega saab tutvuda SIIN (Asendiplaan 1 Asendiplaan 2 Asendiplaan 3) ja tingimustega OTSUSES. Isikliku kasutusiguse seadmisega seotud kulud, notaritasu ja riigilivu tasub Palupera vald. Volitati vallavanemat slmima Palupera valla nimel isikliku kasutusiguse seadmise notariaalselt testatud kokkulepet.
  5. Otsustati anda seisukoht 16.juulil laekunud kinnisasja omandamise loa taotlusele (O Linnumaa, Neeruti kla, Neerutijrve kinnistu) jrgmisel istungil.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Viimati uuendatud ( teisipev, 30 juuli 2013 )