Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 27. märtsil 2017 otsustati:
 • Määrata Palupera valla 2016. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande ja 2017. aasta raamatipidamise aastaaruande auditi läbiviijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
  Otsus
 • Osta Palupera vallale korteriomand nr 3 Palupera vallas Palupera külas Palupera kuivati-elamus hinnaga 1500 eurot.
  Otsus
 • Volitada Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma Palupera valla 7 külas (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla, Räbi külad) korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusülesandeid.
  Otsus
 • Volitada Elva linna täitma Palupera valla 7 külas – Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi külades korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusülesandeid.
  Otsus
 • Nõustuda Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-le vee erikasutusloa andmisega Hellenurme külas Mõisa aed katastriüksusel.
  Otsus
 • Anda nõusolek Palupera vallale kuuluva Koolimetsa kinnistu asukohaga Miti küla võõrandamiseks enampakkumise korras alghinnaga 50 000 eurot.
 

Kalkulaatorid

Jäätmeveohinnad alates 1. jaanuarist 2013 Trüki E-mail

Alates 2. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2017 osutab jäätmeveo teenust vallas Eesti Keskkonnateenused AS.

Segaolmejäätmed (kogumismahuti maht liitrites) Hind käibemaksuga,
eurodes
Hind käibemaksuta,
eurodes
Kuni 50 l jäätmekott 0,60 0,50
80 0,72 0,60
140 1,44 1,20
240 2,10 1,75
360/370 3,60 3,00
600 8,40 7,00
660 9,00 7,50
800 10,20 8,50
1100 14,40 12,00
1500 18,00 15,00
2500 30,00 25,00
4500 48,00 40,00
Paber ja kartong (kogumismahuti maht liitrites)  
240 0,012 0,01
360/370 0,012 0,01
600/660 0,012 0,01
1100 0,012 0,01
2500 0,012 0,01
Biolagundatavad köögijäätmed (kogumismahuti maht liitrites)  
80 0,012 0,01
140 0,012 0,01
360/370 0,012 0,01
600/660 0,012 0,01
Suurjäätmed, 1m³ 0,012 0,01
Viimati uuendatud ( pühapäev, 06 jaanuar 2013 )