Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
  • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Jäätmeveohinnad alates 1. jaanuarist 2013 Trüki E-mail

Alates 2. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2017 osutab jäätmeveo teenust vallas Eesti Keskkonnateenused AS.

Segaolmejäätmed (kogumismahuti maht liitrites) Hind käibemaksuga,
eurodes
Hind käibemaksuta,
eurodes
Kuni 50 l jäätmekott 0,60 0,50
80 0,72 0,60
140 1,44 1,20
240 2,10 1,75
360/370 3,60 3,00
600 8,40 7,00
660 9,00 7,50
800 10,20 8,50
1100 14,40 12,00
1500 18,00 15,00
2500 30,00 25,00
4500 48,00 40,00
Paber ja kartong (kogumismahuti maht liitrites)  
240 0,012 0,01
360/370 0,012 0,01
600/660 0,012 0,01
1100 0,012 0,01
2500 0,012 0,01
Biolagundatavad köögijäätmed (kogumismahuti maht liitrites)  
80 0,012 0,01
140 0,012 0,01
360/370 0,012 0,01
600/660 0,012 0,01
Suurjäätmed, 1m³ 0,012 0,01
Viimati uuendatud ( pühapäev, 06 jaanuar 2013 )