Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera valla arengukava 2012-2025 projekti avalik väljapanek Trüki E-mail
Palupera valla arengukava 20122025 projekti avalik väljapanek toimub Palupera Vallavalitsuse kantseleis tööajal ja veebis ajavahemikul 2.31. juuli 2012. Avaliku väljapaneku ajal saab arengukava projektiga tutvuda ja selle kohta ettepanekuid esitada Palupera Vallavalitsusele aadressil 67514 Valgamaa Palupera vald Hellenurme või e-posti aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud Enne augustikuus toimuvaid avalikke arutelusid, hiljemalt 10. augustiks 2012 oodatakse ettepanekuid ja parandusi volikogu komisjonidelt, hallatavatelt asutustelt, kõigilt vallakodanikelt ja huvitatud isikutelt.

Arengukava projekti avalikud arutelud toimuvad 13. augustil 2012 kell 16.00 Nõuni kultuurimajas ja 14. augustil 2012 kell 16.00 Hellenurme kultuurimajas.

 Arengukava projekt

Täiendav informatsioon e-posti aadressilt E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Viimati uuendatud ( teisipäev, 14 august 2012 )