Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
  • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera valla arengukava 2012-2025 projekti avalik väljapanek Trüki E-mail
Palupera valla arengukava 20122025 projekti avalik väljapanek toimub Palupera Vallavalitsuse kantseleis tööajal ja veebis ajavahemikul 2.31. juuli 2012. Avaliku väljapaneku ajal saab arengukava projektiga tutvuda ja selle kohta ettepanekuid esitada Palupera Vallavalitsusele aadressil 67514 Valgamaa Palupera vald Hellenurme või e-posti aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud Enne augustikuus toimuvaid avalikke arutelusid, hiljemalt 10. augustiks 2012 oodatakse ettepanekuid ja parandusi volikogu komisjonidelt, hallatavatelt asutustelt, kõigilt vallakodanikelt ja huvitatud isikutelt.

Arengukava projekti avalikud arutelud toimuvad 13. augustil 2012 kell 16.00 Nõuni kultuurimajas ja 14. augustil 2012 kell 16.00 Hellenurme kultuurimajas.

 Arengukava projekt

Täiendav informatsioon e-posti aadressilt E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Viimati uuendatud ( teisipäev, 14 august 2012 )