Kalkulaatorid

Maakorraldus Trki E-mail

Maareformi hetkeseis Palupera vallas (ha) 31.05.2012

Maafond kokku Sellest:
Tagastatud omandisse Erastatud Antud munitsipaal-omandisse Jetud riigi omandisse Kokku katastris % ldpindalast
12347,8 6219,3 3805,5 63,6 1966,6 12055 97,6

 

Palupera vallale kuuluvad munitsipaalmaad vi omandatud katastriksused, mis omandis:

 1. Reoveepuhasti, Hellenurme klas, jtmehoidla maa, 753 m (kinnistu registriosa number 1946040, katastritunnus 58201:001:0218).
 2. Palliplatsi, Hellenurme klas, sotsiaalmaa, ldkasutatav maa; 2,8 ha (kinnistu registriosa number 1589340, katastritunnus 58201:001:0990).
 3. Maakultuurimaja, Nuni klas, sotsiaalmaa, hiskondlike ehitiste maa; 0,1675 ha (kinnistu registriosa number 1713440, katastritunnus 58202:002:1210).
 4. Lustime, Melooga klas, sotsiaalmaa, ldkasutatav maa; 3,68 ha (kinnistu registriosa number 2324640, katastritunnus 58201:001:1570).
 5. Nuni biopuhasti, Nuni klas, jtmehoidla maa, 11702 m (kinnistu registriosa number 1946140, katastritunnus 58202:002:1320).
 6. Nuni algkool, Nuni klas, sotsiaalmaa, hiskondlike ehitiste maa; 3,6 ha (kinnistu registriosa number 1589540, katastritunnus 58202:002:0830).
 7. Lustire, Melooga klas, jtmehoidla maa; 14536 m (kinnistu registriosa number 1945940, katastritunnus 58201:001:0035).
 8. Hellenurme mis, Hellenurme klas, sotsiaalmaa, hiskondlike ehitiste maa, 4254 m (kinnistu registriosa number 2056740, katastritunnus 58201:001:1460).
 9. Puurkaevu, Palupera klas, tootmismaa, 674 m (kinnistu registriosa number 1988340, katastritunnus 58201:002:2480).
 10. Misa park, Hellenurme klas, sotsiaalmaa, ldkasutatav maa, 77100 m (kinnistu registriosa number 2056640, katastritunnus 58201:001:1510).
 11. Haljala, Melooga klas, elamumaa, 2962 m (kinnistu registriosa number 2264940, katastritunnus 58201:001:1580).
 12. Klaraamatukogu, Nuni klas, rimaa, 359 m (kinnistu registriosa number 317640, katastritunnus 58202:002:0260).
 13. Palupera phikool, Palupera klas, hiskondlike ehitiste maa 65% ja jtmehoidla maa 35% , kokku 3,75 ha (kinnistu registriosa number 1589440, katastritunnus 58201:002:1511) ; Palupera park, Palupera klas, ldkasutatav maa, 0,83 ha (katastritunnus 58201:002:1512) ja Palupera staadion, Palupera klas, ldkasutatav maa, 1,69 ha (katastritunnus 58201:002:1513).
 14. Menurga, Hellenurme klas, elamumaa, korteriomand 1/6 osas, krt.nr. 8 ja 11; 1,6647 ha kogu (kinnistu registriosa numbrid 2158540 ja 2158840, katastritunnus 58201:001:1521 ja 1522 (Kuurinurga)).
 15. Kasepalu, Palupera klas, elamumaa, korteriomand 1/8 osas, krt.nr. 1; 0,8280 ha kogu (kinnistu registriosa number 2321140, katastritunnus 58201:002:2610).
 16. Veevtu, Palupera klas, elamumaa, korteriomandid 2/3 osas, krt. nr. 2 ja 3; 0,7179 ha kogu (kinnistu registriosa number 2287740 ja 2287840, katastritunnus 58201:002:2520).
 17. Vallamaja, Hellenurme klas, hiskondlike ehitiste maa 3498 m ja maatulundusmaa 11045 m, kokku 14538 m (kinnistu registriosa number 2324840 , katastritunnus 58201:001:1611 ja 1612 (Vallamaja haljasala)).
 18. Misa kalmistu, Hellenurme klas, sotsiaalmaa 11780 m (kinnistu registriosa number 2324740 , katastritunnus 58201:001:1600).
 19. Keskuse puurkaev, Nuni klas, tootmismaa 698 m (kinnistu registriosa number 2349240 , katastritunnus 58202:002:0015).
 20. Tki puurkaev, Nuni klas, tootmismaa 1302 m (kinnistu registriosa number 2334840 , katastritunnus 58202:002:0012).
 21. Veevtu, Nuni klas, tootmismaa 2614 m (kinnistu registriosa number 2340240 , katastritunnus 58202:002:0014).
 22. Biotiigi, Nuni klas, jtmehoidla maa 4968 m (kinnistu registriosa number 2334940 , katastritunnus 58202:002:0011).
 23. Palu puhkepaviljon, Miti klas, hiskondlike ehitiste maa, 197 m (kinnistu registriosa number 2369340 , katastritunnus 58201:002:0013).
 24. Imbvljaku, Pidla klas, jtmehoidla maa 558 m (kinnistu registriosa number 2369140 , katastritunnus 58202:001:0003).
 25. Kaasiku pumpla, Nuni klas, jtmehoidla maa 145 m (kinnistu registriosa number 2369240 , katastritunnus 58202:002:0019).
 26. Kullipesa pumpla, Nuni klas, jtmehoidla maa 1364 m (kinnistu registriosa number 2368940 , katastritunnus 58202:002:0018).
 27. Haljala pld, Melooga klas, maatulundusmaa 19105 m (kinnistu registriosa number 2369040 , katastritunnus 58201:001:0003).
 28. Tallime elamu, Hellenurme klas, elamumaa, korteriomandid, krt.nr 1, 2, 3 ja 6 ning mitteeluruum M5 (garaa). ; 7555 m (kinnistu registriosa numbrid 2360840, 2360940, 2361340, 2361040 ja 2361440, katastritunnus 58201:001:0002).
 29. Soe laut, Atra klas, tootmismaa 4660 m2 (kinnistu registriosa number 2462940, katastritunnus 58201:002:0032)
 30. Puurkaevu, Hellenurme klas, tootmismaa 1250 m2 (kinnistu registriosa number 2457240, katastritunnus 58201:001:0012)..
 31. Puuriida, Hellenurme klas, elamumaa 2125 m2 (kinnistu registriosa number 2471240, katastritunnus 58201:001:0017).
 32. Allika puhkeala, Hellenurme klas, ldkasutatav maa, 18039 m (kinnistu registriosa number 2599740 , katastritunnus 58201:001:0028).
 33. Savi, Palupera klas, elamumaa 18043 m (kinnistu registriosa number 1449740 , katastritunnus 58201:002:1870).
 34. Kullipesa ldmaa 1, Nuni klas, tootmismaa 155 m (kinnistu registriosa number 2825050, katastritunnus 58201:001:0081).
 35. Vahe-Saare, Neeruti klas, elamumaa 26283 m (kinnistu registriosa number 2823150, katastritunnus 58201:001:0065).
 36. Koolioru puurkaev, Nuni klas, tootmismaa 140 m (kinnistu registriosa number 2894250, katastritunnus 58201:001:0068).
 37. Misamaa, Hellenurme klas, maatulundusmaa 48730 m (kinnistu registriosa number 5347950, katastritunnus 58201:001:0189).
 38. Marjamaa, Hellenurme klas, maatulundusmaa 6283 m (kinnistu registriosa number 5507850, katastritunnus 58201:001:0188).
 39. Palupera kuivati-elamu, Palupera klas, elamumaa, korteriomand, krt.nr. 3, 65,5 m (kinnistu registriosa number 2355340, katastritunnus 58201:002:2500).

Palupera vallale kuuluvad teeligud

 1. Lustime juurdepsutee, Melooga klas, transpordimaa, 2594 m (kinnistu registriosa number 5820078, katastritunnus 58201:001:0295).
 2. Risttee peatus, Palupera klas, transpordimaa, 65 m (kinnistu registriosa number 2288640 , katastritunnus 58201:002:1912).
 3. 5820066 Uibo-Ronga tee, Nuni klas, transpordimaa 826 m (kinnistu registriosa number 2345740 , katastritunnus 58202:002:0276).
 4. 5820066 Uibo-Ronga tee, Nuni klas, transpordimaa 5996 m (kinnistu registriosa number 2980550 , katastritunnus 58201:001:0127).
 5. 5820051 Kusma-Madala-Oja tee, Palupera klas, transpordimaa 2652 m (kinnistu registriosa number 2250140, katastritunnus 58201:002:0125).
 6. Hellenurme kergliiklustee L1, Hellenurme klas, transpordimaa 344 m (kinnistu registriosa number 961640, katastritunnus 58201:001:0011);
  Hellenurme kergliiklustee, Hellenurme klas, transpordimaa 693 m (kinnistu registriosa number 2467240, katastritunnus 58201:001:0014 ehk 1. lik Palupera poolt).
 7. Agariku tee, Rbi klas, transpordimaa 0,39 ha (kinnistu registriosa number 2555940, katastritunnus 58202:001:0020).
 8. 5820014 Kintsli-Rootsu tee, Neeruti klas, transpordimaa 3178 m2 (kinnistu registriosa number 1580840, katastritunnus 58202:002:0164).
 9. 5820026 Mkketusu tee, Nuni klas, transpordimaa 3916 m2 (kinnistu registriosa number 2528640, katastritunnus 58202:002:0035).
 10. Hellenurme kergliiklustee L2, Hellenurme klas, transpordimaa 344 m (kinnistu registriosa number 2587440, katastritunnus 58201:001:0011).
 11. 5820011 Hellenurme-Palu-Rbi tee, Rbi klas, transpordimaa 0,4642 ha (kinnistu registriosa number 2617240, katastritunnus 58202:001:0031).
 12. 5820043 Pidla-Kalavahi tee, Pidla klas, transpordimaa 631 m (kinnistu registriosa number 2900350, katastritunnus 58201:001:0131).
 13. 5820011 Hellenurme-Palu-Rbi tee, Rbi klas, transpordimaa 0,71 ha (kinnistu registriosa number 2642740, katastritunnus 58201:001:0047).
 14. 5820019 Kruusa-Prdo-Vasila tee, Neeruti klas, transpordimaa 0,781 ha (kinnistu registriosa number 2618340, katastritunnus 58202:002:0045).
 15. Peatuse, Palupera klas, transpordimaa 4187 m2 (kinnistu registriosa number 381150, katastritunnus 58201:001:0058).
 16. 5820052 Savi-Rootsime-Peotre tee, Astuvere klas, transpordimaa 1782 m (kinnistu registriosa number 2984350 , katastritunnus 58201:001:0133)
 17. 5820002 Koolitare-Vahtra tee, Hellenurme klas, transpordimaa 1959 m (kinnistu registriosa number 2988250 , katastritunnus 58201:001:0097).
 18. 5820039 Eedeni-Miti tee, Miti klas, transpordimaa 1170 m (kinnistu registriosa number 2997050 , katastritunnus 58201:001:0139).
 19. 5820072 Raudteejaam-Veevtu tee, Palupera klas, transpordimaa 623 ja 45 m (kinnistu registriosa number 2988150, katastritunnused 58201:001:0107 ja 0108).
 20. 5820065 Uibo-Lati tee, Nuni klas, transpordimaa 8711 m (kinnistu registriosa number 2988450 , katastritunnus 58201:001:0132).
 21. 5820089 Aasa tee, Palupera klas, transpordimaa 1464 m (kinnistu registriosa number 2995050 , katastritunnus 58201:001:0094).
 22. 5820028 Kullipesa puhkemaja tee, Nuni klas, transpordimaa 706 m (kinnistu registriosa number 2982950 , katastritunnus 58201:001:0138).
 23. 5820076 Kaalukoja ringtee, Nuni klas, transpordimaa 528 m (kinnistu registriosa number 2987950 , katastritunnus 58201:001:0120).
 24. 5820014 Kintsli-Rootsu tee, Neeruti klas, transpordimaa 840, 802 ja 3342 m (kinnistu registriosa number 2988050, katastritunnused 58201:001:0100, 0101 ja 0102).
 25. 5820021 Kintsli-Aksli tee, Pidla klas, transpordimaa 5101 m (kinnistu registriosa number 2996150 , katastritunnus 58201:001:0091).
 26. 5820011 Hellenurme-Palu-Rbi tee, Rbi klas, transpordimaa 5980, 3028, 3858 ja 1551 m (kinnistu registriosa number 2996050, katastritunnus 58201:001:0110, 0113, 0114 ja 0115).
 27. 5820011 Hellenurme-Palu-Rbi tee, Hellenurme klas, transpordimaa 1017 m (kinnistu registriosa number 2996050, katastritunnus 58201:001:0109).
 28. 5820030 Sookuru-Ilusa-Kalbergi risttee, Rbi klas, transpordimaa 1474 ja 314 m (kinnistu registriosa number 3006750, katastritunnus 58201:001:0103 ja 0104).
 29. 5820013 Pidla-Misajrve tee, Pidla klas, transpordimaa 556 m (kinnistu registriosa number 2999150, katastritunnus 58201:001:0089).
 30. 5820040 Rootsu-Roni tee, Neeruti klas, transpordimaa 1459 ja 5269 m (kinnistu registriosa number 3006050, katastritunnus 58201:001:0098 ja 0099).
 31. 5820077 Kaalukoda-Puurkaevu tee, Nuni klas, transpordimaa 331 m (kinnistu registriosa number 3005850, katastritunnus 58201:001:0092).
 32. 5820055 Vao-Tamme tee, Pidla klas, transpordimaa 2000 m (kinnistu registriosa number 3005650, katastritunnus 58201:001:0119).
 33. 5820074 Tiirike-Tammeoru tee, Nuni klas, transpordimaa 433 m (kinnistu registriosa number 2998550, katastritunnus 58201:001:0088).
 34. 5820087 Haljasala tee, Hellenurme klas, transpordimaa 635 m (kinnistu registriosa number 2998450, katastritunnus 58201:001:0117).
 35. 5820054 Jntsi-Vallime tee, Lutike klas, transpordimaa 2753 m (kinnistu registriosa number 2998350, katastritunnus 58201:001:0134).
 36. 5820086 Vesiveski tee, Hellenurme klas, transpordimaa 425 m (kinnistu registriosa number 2992950, katastritunnus 58201:001:0118).
 37. 5820035 Hellenurme kuivati-Srevi tee, Hellenurme klas, transpordimaa 5459 m (kinnistu registriosa number 2988950, katastritunnus 58201:001:0145).
 38. 5820068 Palu-Ruusa tee, Miti klas, transpordimaa 2757 m (kinnistu registriosa number 2993050, katastritunnus 58201:001:0142), Hellenurme klas, transpordimaa 1567 m (kinnistu registriosa number 2993050, katastritunnus 58201:001:0143) ja Pidla klas, transpordimaa 744 m (kinnistu registriosa number 2993050, katastritunnus 58201:001:0144).
 39. 5820075 Nuni tkoja ue tee, Nuni klas, transpordimaa 2445 m (kinnistu registriosa number 3008550, katastritunnus 58201:001:0087).
 40. 5820010 Hellenurme-Oriku tee, Hellenurme klas, transpordimaa 6497 m (kinnistu registriosa number 3006450, katastritunnus 58201:001:0116).
 41. 5820007 Srevi tee, Urmi klas, transpordimaa 8694 m (kinnistu registriosa number 3013450, katastritunnus 58201:001:0129).
 42. 5820088 Puuriida tee, Hellenurme klas, transpordimaa 225 m (kinnistu registriosa number 3037250, katastritunnus 58201:001:0106).
 43. 5820009 Pastaku-Melooga tee, Melooga klas, transpordimaa 5227 m (kinnistu registriosa number 3035750, katastritunnus 58201:001:0141).
 44. 5820020 Pebori-Leigo tee, Nuni klas, transpordimaa 462 m (kinnistu registriosa number 3033850, katastritunnus 58201:001:0093).
 45. 5820016 Neeruti karjr-Lande-Neeruti tee, Neeruti klas, transpordimaa 2442 m (kinnistu registriosa number 3027950, katastritunnus 58201:001:0095).
 46. 5820012 Nuni suurfarm-Marusoo tee, Nuni klas, transpordimaa 14699 m (kinnistu registriosa number 3027750, katastritunnus 58201:001:0126).
 47. 5820015 Alliku-Neeruti karjri tee, Neeruti klas, transpordimaa 3728 m (kinnistu registriosa number 3010250, katastritunnus 58201:001:0096).
 48. 5820022 Salundi-Tnno-Nuni tee, Nuni klas, transpordimaa 1961, 2832 ja 1947 m (kinnistu registriosa number 3009850, katastritunnus 58201:001:0135, 0136 ja 0137).
 49. 5820032 Hellenurme-Kppa tee, Urmi klas, transpordimaa 5455 m (kinnistu registriosa number 3079250, katastritunnus 58201:001:0128).
 50. 5820059 Roopjrve tee, Miti klas, transpordimaa 1506 m (kinnistu registriosa number 3419750, katastritunnus 58201:001:0105).
 51. 5820006 Palupera-Miti-Puka tee, Palupera klas, transpordimaa 9652 m (kinnistu registriosa number 4085350, katastritunnus 58201:001:0162).
 52. 5820069 Kooli ringtee, Palupera klas, transpordimaa 510 m (kinnistu registriosa number 4083250, katastritunnus 58201:001:0165).
 53. 5820050 Kuusiku-Aboala tee, Palupera klas, transpordimaa 5399 m (kinnistu registriosa number 4082450, katastritunnus 58201:001:0156).
 54. 5820001 Atra-Sdi tee, Atra klas, transpordimaa 19642 m (kinnistu registriosa number 4083050, katastritunnus 58201:001:0159).
 55. 5820005 Astuvere tee, Astuvere klas, transpordimaa 6351 m ja 2702 m (kinnistu registriosa number 4094850, katastritunnused 58201:001:0154 ja 0155).
 56. 5820053 Palupera-Kaasiku tee, Atra klas, transpordimaa 2639 m (kinnistu registriosa number 4096750, katastritunnus 58201:001:0158).
 57. 5820063 Meierei-Roodla tee, Palupera klas, transpordimaa 3385 m (kinnistu registriosa number 4095650, katastritunnus 58201:001:0163).
 58. 5820037 Palupera-Juhansoni tee, Palupera klas, transpordimaa 1229 m (kinnistu registriosa number 4096450, katastritunnus 58201:001:0160).
 59. 5820003 Palupera kooli tee, Palupera klas, transpordimaa 9704 m (kinnistu registriosa number 4101250, katastritunnus 58201:001:0164).
 60. 5820031 Vike-Sepa tee, Atra klas, transpordimaa 9139 m (kinnistu registriosa number 4098250, katastritunnus 58201:001:0161).
 61. 5820004 Palupera-Urmi tee, Palupera klas, transpordimaa 8557 m ja 3810 m (kinnistu registriosa number 4076150, katastritunnus 58201:001:0149 ja 0150).
 62. 5820062 Reimann-Uuemaa tee, Palupera klas, transpordimaa 8019 m (kinnistu registriosa number 4142250, katastritunnus 58201:001:0157).
 63. 5820027 Kullipesa ringtee, Nuni klas, transpordimaa 2946 m (kinnistu registriosa number 4219250, katastritunnus 58201:001:0183).
 64. 5820091 Klakivi tee, Lutike klas, transpordimaa 958 m (kinnistu registriosa number 4225250, katastritunnus 58201:001:0181).
 65. 5820090 Pritsu tee, Palupera klas, transpordimaa 970 m (kinnistu registriosa number 4244050, katastritunnus 58201:001:0169).
 66. 5820092 Udume tee, Hellenurme klas, transpordimaa 1106 m (kinnistu registriosa number 4239050, katastritunnus 58201:001:0182).


Maafond Palupera vallas (ha) 31.05.2012:

Maafond kokku Sealhulgas:
Haritav maa Looduslik rohumaa Metsamaa Metsamaast sealhulgas: Muu maa,
ued
riigimets muu mets
12347,8 4180,29 1113,57 5520,30 1645,11 3875,22 1385,01/148,60

 

Maamaksu mrad Palupera vallas 2016. aastal:


Maamaksuseaduse 5 lg 1 alusel vib kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestada maksumraks 0,1 - 2,5 protsenti maa maksustamishinnast. Palupera vallas 2016. aastal kehtivad maamaksumrad on: 1,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas looduslikule rohumaale ja pllumaale ning 2,3 protsenti lejnud maale htne maksumr.
Maa hindamise seaduse 51 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001. a korralduse a nr 336-k alusel viidi maa korraline hindamine lbi 2001. aastal. Maa korralise hindamise tulemused kinnitati keskkonnaministri 30.11.2001.a mrusega nr 50. Uued hinnad kehtivad alates 01.01.2002. a.

Hindamise tulemusena moodustati Palupera vallas 8 hinnatsooni.


Maamaksust osaline vabastamine:


Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad, igusvastaselt represseeritud ja okupatsioonireiimide poolt represseeritud isiku seaduse mistes represseerituga vrdsustatud isikud saavad taotleda maamaksu osalist vabastust.


Pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja vabastatakse maamaksust tema kasutuses olevalt elamumaalt 1000 m2 ulatuses maksustamisaastas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa tema kasutuses olevalt maalt maa kasutusiguse alusel rendi- vi ritulu.

igusvastaselt represseeritud isik vi okupatsioonireiimide poolt represseeritud isiku seaduse mistes represseerituga vrdsustatud isik vabastatakse tema kasutuses oleva elamumaa maamaksust kogu ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa tema kasutuses olevalt maalt maa kasutusiguse alusel rendi- vi ritulu.


Palupera Vallavalitsuse maakorraldajale tuleb maamaksu osalise vabastuse saamiseks esitada avaldus.

 

Maadega seotud ksimustega tegeleb Palupera vallas maakorraldaja Tnu Kukk:

Tel. 76 79 504, mob. 52 86 490, e-mail: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud .
Taeg: E-R 8.00-16.30. Vastuvtt ldjuhul esmaspeviti ja kolmapeviti. Neljapeviti toimub prastlunal vallavalitsuse istung.

Mningad maadega seotud viited:

Maaga seotud avalduste vormid:

 1. Kinnisasja jagamise avaldus fsilisel isikul
 2. Kinnisasja jagamise avaldus juriidilisel isikul
 3. Maamaksu soodustuse taotlus
 4. Maa ajutise kasutuse avaldus
 5. Hoonestusiguse seadmise avaldus
Viimati uuendatud ( teisipev, 30 mai 2017 )