Maakorraldus

Maareformi hetkeseis Palupera vallas (ha) 31.05.2012

Maafond kokku Sellest:
Tagastatud omandisse Erastatud Antud munitsipaal-omandisse Jäetud riigi omandisse Kokku katastris % üldpindalast
12347,8 6219,3 3805,5 63,6 1966,6 12055 97,6

 

Palupera vallale kuuluvad munitsipaalmaad või omandatud katastriüksused, mis omandis:

 1. Reoveepuhasti, Hellenurme külas, jäätmehoidla maa, 753 m² (kinnistu registriosa number 1946040, katastritunnus 58201:001:0218).
 2. Palliplatsi, Hellenurme külas, sotsiaalmaa, üldkasutatav maa; 2,8 ha (kinnistu registriosa number 1589340, katastritunnus 58201:001:0990).
 3. Maakultuurimaja, Nõuni külas, sotsiaalmaa, ühiskondlike ehitiste maa; 0,1675 ha (kinnistu registriosa number 1713440, katastritunnus 58202:002:1210).
 4. Lustimäe, Mäelooga külas, sotsiaalmaa, üldkasutatav maa; 3,68 ha (kinnistu registriosa number 2324640, katastritunnus 58201:001:1570).
 5. Nõuni biopuhasti, Nõuni külas, jäätmehoidla maa, 11702 m² (kinnistu registriosa number 1946140, katastritunnus 58202:002:1320).
 6. Nõuni algkool, Nõuni külas, sotsiaalmaa, ühiskondlike ehitiste maa; 3,6 ha (kinnistu registriosa number 1589540, katastritunnus 58202:002:0830).
 7. Lustiääre, Mäelooga külas, jäätmehoidla maa; 14536 m² (kinnistu registriosa number 1945940, katastritunnus 58201:001:0035).
 8. Hellenurme mõis, Hellenurme külas, sotsiaalmaa, ühiskondlike ehitiste maa, 4254 m² (kinnistu registriosa number 2056740, katastritunnus 58201:001:1460).
 9. Puurkaevu, Palupera külas, tootmismaa, 674 m² (kinnistu registriosa number 1988340, katastritunnus 58201:002:2480).
 10. Mõisa park, Hellenurme külas, sotsiaalmaa, üldkasutatav maa, 77100 m² (kinnistu registriosa number 2056640, katastritunnus 58201:001:1510).
 11. Haljala, Mäelooga külas, elamumaa, 2962 m² (kinnistu registriosa number 2264940, katastritunnus 58201:001:1580).
 12. Külaraamatukogu, Nõuni külas, ärimaa, 359 m² (kinnistu registriosa number 317640, katastritunnus 58202:002:0260).
 13. Palupera põhikool, Palupera külas, ühiskondlike ehitiste maa 65% ja jäätmehoidla maa 35% , kokku 3,75 ha (kinnistu registriosa number 1589440, katastritunnus 58201:002:1511) ; Palupera park, Palupera külas, üldkasutatav maa, 0,83 ha (katastritunnus 58201:002:1512) ja Palupera staadion, Palupera külas, üldkasutatav maa, 1,69 ha (katastritunnus 58201:002:1513).
 14. Mäenurga, Hellenurme külas, elamumaa, korteriomand 1/6 osas, krt.nr. 8 ja 11; 1,6647 ha kogu (kinnistu registriosa numbrid 2158540 ja 2158840, katastritunnus 58201:001:1521 ja 1522 (Kuurinurga)).
 15. Kasepalu, Palupera külas, elamumaa, korteriomand 1/8 osas, krt.nr. 1; 0,8280 ha kogu (kinnistu registriosa number 2321140, katastritunnus 58201:002:2610).
 16. Veevõtu, Palupera külas, elamumaa, korteriomandid 2/3 osas, krt. nr. 2 ja 3; 0,7179 ha kogu (kinnistu registriosa number 2287740 ja 2287840, katastritunnus 58201:002:2520).
 17. Vallamaja, Hellenurme külas, ühiskondlike ehitiste maa 3498 m² ja maatulundusmaa 11045 m², kokku 14538 m² (kinnistu registriosa number 2324840 , katastritunnus 58201:001:1611 ja 1612 (Vallamaja haljasala)).
 18. Mõisa kalmistu, Hellenurme külas, sotsiaalmaa 11780 m² (kinnistu registriosa number 2324740 , katastritunnus 58201:001:1600).
 19. Keskuse puurkaev, Nõuni külas, tootmismaa 698 m² (kinnistu registriosa number 2349240 , katastritunnus 58202:002:0015).
 20. Tüki puurkaev, Nõuni külas, tootmismaa 1302 m² (kinnistu registriosa number 2334840 , katastritunnus 58202:002:0012).
 21. Veevõtu, Nõuni külas, tootmismaa 2614 m² (kinnistu registriosa number 2340240 , katastritunnus 58202:002:0014).
 22. Biotiigi, Nõuni külas, jäätmehoidla maa 4968 m² (kinnistu registriosa number 2334940 , katastritunnus 58202:002:0011).
 23. Palu puhkepaviljon, Miti külas, ühiskondlike ehitiste maa, 197 m² (kinnistu registriosa number 2369340 , katastritunnus 58201:002:0013).
 24. Imbväljaku, Päidla külas, jäätmehoidla maa 558 m² (kinnistu registriosa number 2369140 , katastritunnus 58202:001:0003).
 25. Kaasiku pumpla, Nõuni külas, jäätmehoidla maa 145 m² (kinnistu registriosa number 2369240 , katastritunnus 58202:002:0019).
 26. Kullipesa pumpla, Nõuni külas, jäätmehoidla maa 1364 m² (kinnistu registriosa number 2368940 , katastritunnus 58202:002:0018).
 27. Haljala põld, Mäelooga külas, maatulundusmaa 19105 m² (kinnistu registriosa number 2369040 , katastritunnus 58201:001:0003).
 28. Tallimäe elamu, Hellenurme külas, elamumaa, korteriomandid, krt.nr 1, 2, 3 ja 6 ning mitteeluruum M5 (garaa˛). ; 7555 m² (kinnistu registriosa numbrid 2360840, 2360940, 2361340, 2361040 ja 2361440, katastritunnus 58201:001:0002).
 29. Soe laut, Atra külas, tootmismaa 4660 m2 (kinnistu registriosa number 2462940, katastritunnus 58201:002:0032)
 30. Puurkaevu, Hellenurme külas, tootmismaa 1250 m2 (kinnistu registriosa number 2457240, katastritunnus 58201:001:0012)..
 31. Puuriida, Hellenurme külas, elamumaa 2125 m2 (kinnistu registriosa number 2471240, katastritunnus 58201:001:0017).
 32. Allika puhkeala, Hellenurme külas, üldkasutatav maa, 18039 m² (kinnistu registriosa number 2599740 , katastritunnus 58201:001:0028).
 33. Savi, Palupera külas, elamumaa 18043 m² (kinnistu registriosa number 1449740 , katastritunnus 58201:002:1870).
 34. Kullipesa üldmaa 1, Nõuni külas, tootmismaa 155 m² (kinnistu registriosa number 2825050, katastritunnus 58201:001:0081).
 35. Vahe-Saare, Neeruti külas, elamumaa 26283 m² (kinnistu registriosa number 2823150, katastritunnus 58201:001:0065).
 36. Koolioru puurkaev, Nõuni külas, tootmismaa 140 m² (kinnistu registriosa number 2894250, katastritunnus 58201:001:0068).
 37. Mõisamaa, Hellenurme külas, maatulundusmaa 48730 m² (kinnistu registriosa number 5347950, katastritunnus 58201:001:0189).
 38. Marjamaa, Hellenurme külas, maatulundusmaa 6283 m² (kinnistu registriosa number 5507850, katastritunnus 58201:001:0188).
 39. Palupera kuivati-elamu, Palupera külas, elamumaa, korteriomand, krt.nr. 3, 65,5 m² (kinnistu registriosa number 2355340, katastritunnus 58201:002:2500).

Palupera vallale kuuluvad teelõigud

 1. Lustimäe juurdepääsutee, Mäelooga külas, transpordimaa, 2594 m² (kinnistu registriosa number 5820078, katastritunnus 58201:001:0295).
 2. Risttee peatus, Palupera külas, transpordimaa, 65 m² (kinnistu registriosa number 2288640 , katastritunnus 58201:002:1912).
 3. 5820066 Uibo-Ronga tee, Nõuni külas, transpordimaa 826 m² (kinnistu registriosa number 2345740 , katastritunnus 58202:002:0276).
 4. 5820066 Uibo-Ronga tee, Nõuni külas, transpordimaa 5996 m² (kinnistu registriosa number 2980550 , katastritunnus 58201:001:0127).
 5. 5820051 Kusma-Madala-Oja tee, Palupera külas, transpordimaa 2652 m² (kinnistu registriosa number 2250140, katastritunnus 58201:002:0125).
 6. Hellenurme kergliiklustee L1, Hellenurme külas, transpordimaa 344 m² (kinnistu registriosa number 961640, katastritunnus 58201:001:0011);
  Hellenurme kergliiklustee, Hellenurme külas, transpordimaa 693 m² (kinnistu registriosa number 2467240, katastritunnus 58201:001:0014 ehk 1. lõik Palupera poolt).
 7. Agariku tee, Räbi külas, transpordimaa 0,39 ha (kinnistu registriosa number 2555940, katastritunnus 58202:001:0020).
 8. 5820014 Kintsli-Rootsu tee, Neeruti külas, transpordimaa 3178 m2 (kinnistu registriosa number 1580840, katastritunnus 58202:002:0164).
 9. 5820026 Mäkketõusu tee, Nõuni külas, transpordimaa 3916 m2 (kinnistu registriosa number 2528640, katastritunnus 58202:002:0035).
 10. Hellenurme kergliiklustee L2, Hellenurme külas, transpordimaa 344 m² (kinnistu registriosa number 2587440, katastritunnus 58201:001:0011).
 11. 5820011 Hellenurme-Palu-Räbi tee, Räbi külas, transpordimaa 0,4642 ha (kinnistu registriosa number 2617240, katastritunnus 58202:001:0031).
 12. 5820043 Päidla-Kalavahi tee, Päidla külas, transpordimaa 631 m² (kinnistu registriosa number 2900350, katastritunnus 58201:001:0131).
 13. 5820011 Hellenurme-Palu-Räbi tee, Räbi külas, transpordimaa 0,71 ha (kinnistu registriosa number 2642740, katastritunnus 58201:001:0047).
 14. 5820019 Kruusa-Pärdo-Vasila tee, Neeruti külas, transpordimaa 0,781 ha (kinnistu registriosa number 2618340, katastritunnus 58202:002:0045).
 15. Peatuse, Palupera külas, transpordimaa 4187 m2 (kinnistu registriosa number 381150, katastritunnus 58201:001:0058).
 16. 5820052 Savi-Rootsimäe-Peotre tee, Astuvere külas, transpordimaa 1782 m² (kinnistu registriosa number 2984350 , katastritunnus 58201:001:0133)
 17. 5820002 Koolitare-Vahtra tee, Hellenurme külas, transpordimaa 1959 m² (kinnistu registriosa number 2988250 , katastritunnus 58201:001:0097).
 18. 5820039 Eedeni-Miti tee, Miti külas, transpordimaa 1170 m² (kinnistu registriosa number 2997050 , katastritunnus 58201:001:0139).
 19. 5820072 Raudteejaam-Veevõtu tee, Palupera külas, transpordimaa 623 ja 45 m² (kinnistu registriosa number 2988150, katastritunnused 58201:001:0107 ja 0108).
 20. 5820065 Uibo-Lati tee, Nõuni külas, transpordimaa 8711 m² (kinnistu registriosa number 2988450 , katastritunnus 58201:001:0132).
 21. 5820089 Aasa tee, Palupera külas, transpordimaa 1464 m² (kinnistu registriosa number 2995050 , katastritunnus 58201:001:0094).
 22. 5820028 Kullipesa puhkemaja tee, Nõuni külas, transpordimaa 706 m² (kinnistu registriosa number 2982950 , katastritunnus 58201:001:0138).
 23. 5820076 Kaalukoja ringtee, Nõuni külas, transpordimaa 528 m² (kinnistu registriosa number 2987950 , katastritunnus 58201:001:0120).
 24. 5820014 Kintsli-Rootsu tee, Neeruti külas, transpordimaa 840, 802 ja 3342 m² (kinnistu registriosa number 2988050, katastritunnused 58201:001:0100, 0101 ja 0102).
 25. 5820021 Kintsli-Aksli tee, Päidla külas, transpordimaa 5101 m² (kinnistu registriosa number 2996150 , katastritunnus 58201:001:0091).
 26. 5820011 Hellenurme-Palu-Räbi tee, Räbi külas, transpordimaa 5980, 3028, 3858 ja 1551 m² (kinnistu registriosa number 2996050, katastritunnus 58201:001:0110, 0113, 0114 ja 0115).
 27. 5820011 Hellenurme-Palu-Räbi tee, Hellenurme külas, transpordimaa 1017 m² (kinnistu registriosa number 2996050, katastritunnus 58201:001:0109).
 28. 5820030 Sookuru-Ilusa-Kalbergi risttee, Räbi külas, transpordimaa 1474 ja 314 m² (kinnistu registriosa number 3006750, katastritunnus 58201:001:0103 ja 0104).
 29. 5820013 Päidla-Mõisajärve tee, Päidla külas, transpordimaa 556 m² (kinnistu registriosa number 2999150, katastritunnus 58201:001:0089).
 30. 5820040 Rootsu-Roni tee, Neeruti külas, transpordimaa 1459 ja 5269 m² (kinnistu registriosa number 3006050, katastritunnus 58201:001:0098 ja 0099).
 31. 5820077 Kaalukoda-Puurkaevu tee, Nõuni külas, transpordimaa 331 m² (kinnistu registriosa number 3005850, katastritunnus 58201:001:0092).
 32. 5820055 Vao-Tamme tee, Päidla külas, transpordimaa 2000 m² (kinnistu registriosa number 3005650, katastritunnus 58201:001:0119).
 33. 5820074 Tiirike-Tammeoru tee, Nõuni külas, transpordimaa 433 m² (kinnistu registriosa number 2998550, katastritunnus 58201:001:0088).
 34. 5820087 Haljasala tee, Hellenurme külas, transpordimaa 635 m² (kinnistu registriosa number 2998450, katastritunnus 58201:001:0117).
 35. 5820054 Jõntsi-Vallimäe tee, Lutike külas, transpordimaa 2753 m² (kinnistu registriosa number 2998350, katastritunnus 58201:001:0134).
 36. 5820086 Vesiveski tee, Hellenurme külas, transpordimaa 425 m² (kinnistu registriosa number 2992950, katastritunnus 58201:001:0118).
 37. 5820035 Hellenurme kuivati-Särevi tee, Hellenurme külas, transpordimaa 5459 m² (kinnistu registriosa number 2988950, katastritunnus 58201:001:0145).
 38. 5820068 Palu-Ruusa tee, Miti külas, transpordimaa 2757 m² (kinnistu registriosa number 2993050, katastritunnus 58201:001:0142), Hellenurme külas, transpordimaa 1567 m² (kinnistu registriosa number 2993050, katastritunnus 58201:001:0143) ja Päidla külas, transpordimaa 744 m² (kinnistu registriosa number 2993050, katastritunnus 58201:001:0144).
 39. 5820075 Nõuni töökoja õue tee, Nõuni külas, transpordimaa 2445 m² (kinnistu registriosa number 3008550, katastritunnus 58201:001:0087).
 40. 5820010 Hellenurme-Oriku tee, Hellenurme külas, transpordimaa 6497 m² (kinnistu registriosa number 3006450, katastritunnus 58201:001:0116).
 41. 5820007 Särevi tee, Urmi külas, transpordimaa 8694 m² (kinnistu registriosa number 3013450, katastritunnus 58201:001:0129).
 42. 5820088 Puuriida tee, Hellenurme külas, transpordimaa 225 m² (kinnistu registriosa number 3037250, katastritunnus 58201:001:0106).
 43. 5820009 Pastaku-Mäelooga tee, Mäelooga külas, transpordimaa 5227 m² (kinnistu registriosa number 3035750, katastritunnus 58201:001:0141).
 44. 5820020 Pebori-Leigo tee, Nõuni külas, transpordimaa 462 m² (kinnistu registriosa number 3033850, katastritunnus 58201:001:0093).
 45. 5820016 Neeruti karjäär-Lande-Neeruti tee, Neeruti külas, transpordimaa 2442 m² (kinnistu registriosa number 3027950, katastritunnus 58201:001:0095).
 46. 5820012 Nõuni suurfarm-Marusoo tee, Nõuni külas, transpordimaa 14699 m² (kinnistu registriosa number 3027750, katastritunnus 58201:001:0126).
 47. 5820015 Alliku-Neeruti karjääri tee, Neeruti külas, transpordimaa 3728 m² (kinnistu registriosa number 3010250, katastritunnus 58201:001:0096).
 48. 5820022 Salundi-Tõnno-Nõuni tee, Nõuni külas, transpordimaa 1961, 2832 ja 1947 m² (kinnistu registriosa number 3009850, katastritunnus 58201:001:0135, 0136 ja 0137).
 49. 5820032 Hellenurme-Käppa tee, Urmi külas, transpordimaa 5455 m² (kinnistu registriosa number 3079250, katastritunnus 58201:001:0128).
 50. 5820059 Roopjärve tee, Miti külas, transpordimaa 1506 m² (kinnistu registriosa number 3419750, katastritunnus 58201:001:0105).
 51. 5820006 Palupera-Miti-Puka tee, Palupera külas, transpordimaa 9652 m² (kinnistu registriosa number 4085350, katastritunnus 58201:001:0162).
 52. 5820069 Kooli ringtee, Palupera külas, transpordimaa 510 m² (kinnistu registriosa number 4083250, katastritunnus 58201:001:0165).
 53. 5820050 Kuusiku-Aboala tee, Palupera külas, transpordimaa 5399 m² (kinnistu registriosa number 4082450, katastritunnus 58201:001:0156).
 54. 5820001 Atra-Söödi tee, Atra külas, transpordimaa 19642 m² (kinnistu registriosa number 4083050, katastritunnus 58201:001:0159).
 55. 5820005 Astuvere tee, Astuvere külas, transpordimaa 6351 m² ja 2702 m² (kinnistu registriosa number 4094850, katastritunnused 58201:001:0154 ja 0155).
 56. 5820053 Palupera-Kaasiku tee, Atra külas, transpordimaa 2639 m² (kinnistu registriosa number 4096750, katastritunnus 58201:001:0158).
 57. 5820063 Meierei-Roodla tee, Palupera külas, transpordimaa 3385 m² (kinnistu registriosa number 4095650, katastritunnus 58201:001:0163).
 58. 5820037 Palupera-Juhansoni tee, Palupera külas, transpordimaa 1229 m² (kinnistu registriosa number 4096450, katastritunnus 58201:001:0160).
 59. 5820003 Palupera kooli tee, Palupera külas, transpordimaa 9704 m² (kinnistu registriosa number 4101250, katastritunnus 58201:001:0164).
 60. 5820031 Väike-Sepa tee, Atra külas, transpordimaa 9139 m² (kinnistu registriosa number 4098250, katastritunnus 58201:001:0161).
 61. 5820004 Palupera-Urmi tee, Palupera külas, transpordimaa 8557 m² ja 3810 m² (kinnistu registriosa number 4076150, katastritunnus 58201:001:0149 ja 0150).
 62. 5820062 Reimann-Uuemaa tee, Palupera külas, transpordimaa 8019 m² (kinnistu registriosa number 4142250, katastritunnus 58201:001:0157).
 63. 5820027 Kullipesa ringtee, Nõuni külas, transpordimaa 2946 m² (kinnistu registriosa number 4219250, katastritunnus 58201:001:0183).
 64. 5820091 Külakivi tee, Lutike külas, transpordimaa 958 m² (kinnistu registriosa number 4225250, katastritunnus 58201:001:0181).
 65. 5820090 Pritsu tee, Palupera külas, transpordimaa 970 m² (kinnistu registriosa number 4244050, katastritunnus 58201:001:0169).
 66. 5820092 Udumäe tee, Hellenurme külas, transpordimaa 1106 m² (kinnistu registriosa number 4239050, katastritunnus 58201:001:0182).


Maafond Palupera vallas (ha) 31.05.2012:

Maafond kokku Sealhulgas:
Haritav maa Looduslik rohumaa Metsamaa Metsamaast sealhulgas: Muu maa,
õued
riigimets muu mets
12347,8 4180,29 1113,57 5520,30 1645,11 3875,22 1385,01/148,60

 

Maamaksu määrad Palupera vallas 2016. aastal:


Maamaksuseaduse § 5 lg 1 alusel võib kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestada maksumääraks 0,1 - 2,5 protsenti maa maksustamishinnast. Palupera vallas 2016. aastal kehtivad maamaksumäärad on: 1,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas looduslikule rohumaale ja põllumaale ning 2,3 protsenti ülejäänud maale ühtne maksumäär.
Maa hindamise seaduse § 51 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001. a korralduse a nr 336-k alusel viidi maa korraline hindamine läbi 2001. aastal. Maa korralise hindamise tulemused kinnitati keskkonnaministri 30.11.2001.a määrusega nr 50. Uued hinnad kehtivad alates 01.01.2002. a.

Hindamise tulemusena moodustati Palupera vallas 8 hinnatsooni.


Maamaksust osaline vabastamine:


Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad, õigusvastaselt represseeritud ja okupatsioonire˛iimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseerituga võrdsustatud isikud saavad taotleda maamaksu osalist vabastust.


Pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja vabastatakse maamaksust tema kasutuses olevalt elamumaalt 1000 m2 ulatuses maksustamisaastas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa tema kasutuses olevalt maalt maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

Õigusvastaselt represseeritud isik või okupatsioonire˛iimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseerituga võrdsustatud isik vabastatakse tema kasutuses oleva elamumaa maamaksust kogu ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa tema kasutuses olevalt maalt maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.


Palupera Vallavalitsuse maakorraldajale tuleb maamaksu osalise vabastuse saamiseks esitada avaldus.

 

Maadega seotud küsimustega tegeleb Palupera vallas maakorraldaja Tõnu Kukk:

Tel. 76 79 504, mob. 52 86 490, e-mail: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .
Tööaeg: E-R 8.00-16.30. Vastuvõtt üldjuhul esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Neljapäeviti toimub pärastlõunal vallavalitsuse istung.

Mõningad maadega seotud viited:

Maaga seotud avalduste vormid:

 1. Kinnisasja jagamise avaldus füüsilisel isikul
 2. Kinnisasja jagamise avaldus juriidilisel isikul
 3. Maamaksu soodustuse taotlus
 4. Maa ajutise kasutuse avaldus
 5. Hoonestusõiguse seadmise avaldus
Viimati uuendatud ( teisipäev, 30 mai 2017 )