Kalkulaatorid

Jäätmeveohinnad 1. aprillist 2012

Miks jäätmeveo hind tõuseb?

Alates selle aasta 1. aprillist tõusevad jäätmeveo hinnad Valgamaa II jäätmeveo piirkonnas, sh Palupera vallas. Iga hinnatõus on kahtlemata ebameeldiv ja vajab pikemat selgitamist.

 Esmalt aga kasutaks võimalust tänada leheveergudel kõiki meie kliente meeldiva koostöö ja mõistva suhtumise eest ning vabandada nende ees, kelle teenindamisel on tulnud ette möödalaskmisi.

Nüüd aga sisulise poole juurde. AS Veolia Keskkonnateenused osales jaanuaris 2009 avalikul konkursil „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Valga maakonna II jäätmeveo piirkonnas“ ning valiti teenusepakkujaks kui soodsaima hinna pakkuja. Jäätmeveo ainuõiguse tähtajaks oli kaks aastat ja teenuse pakkumist alustati 1. augustist 2009.

Jäätmeveo kulud koosnevad erinevatest komponentidest, millest suurimad on segaolmejäätmete käitlemise teenustasud ning kulud mootorikütusele.

Kui võrrelda pakkumise esitamise ajal kehtinud kütusehindu tänasega tuleb paraku tõdeda, et diiselkütuse, mida kasutavad kõik jäätmeveokid, hind on vahepealse ajaga tõusnud pea 55 protsenti.

Arvudesse ümber panduna tasume täna 1,15 eurot algse 0,73 euro asemel iga diiselkütuse liitri eest. Lisaks on kulud kütusele iga tonni jäätmete kokku kogumiseks Valgamaal veidi suuremad ka seetõttu, et siin ei asu lähipiirkonnas ühtegi prügilat.

Pärast Valga prügila sulgemist, tuleb maakonna jäätmed transportida nõuetele vastavasse prügilasse (hetkel Paikuse prügilasse Pärnumaal) ning ka need kulud on arvestatud jäätmeveo teenustasusse.

Mootorikütuse hinnatõusu põhjuseid teab lehelugeja isegi ning nende lahkamisele pole mõtet leheruumi raisata. Küll aga vajab lahti seletamist teise tähtsa kulukoha - jäätmete käitlustasu - ehk lihtsamalt öeldes prügila vastuvõtu tasude tõus.

Jäätmete käitlustasu on nagu kütuski pakkumise esitamise ajal kehtinud hindadega võrreldes kallinenud. Täpsemalt 12 protsenti. Kui 2009. aastal tuli käitlustasu eest välja käia 42,02, siis 2012. aastal 47,26 eurot.

Jäätmekäitluskoha vastuvõtu tasud on kallinenud saastetasu lisandumise tõttu (vastavalt keskkonnatasude muutmiseseadusele 06.06.2009).

Piltlikult öeldes läheb jäätmete prügilasse maha matmine igal aastal hüppeliselt kallimaks. Keskkonnatasude tõstmine teenib pikemas perspektiivis eesmärki, et järjest vähem jäätmeid viidaks prügilasse ja üha enam suunataks neid taaskasutamisse. Jäätmete tarvilikuks muutmise näideteks võiks tuua kompostimise või siis jäätmete põletamise energia saamiseks. Mõlemad on meetmed, mis üha sagedamini meedia vahendusel inimesteni jõuavad.

Positiivse noodina annab uute kasutusvaldkondade leidmine lootust, et jäätmeveo hinnad tulevikus inimestele soodsamaks kujunevad.

Eelnevat lühidalt kokku võttes: jäätmete käitlus- ja kütusekulu moodustavad jäätmeveo teenushindadest olulise osa ja nende kulude märkimisväärse kasvu tõttu ei kata 2009. aastal AS Veolia Keskkonnateenuste avalikul konkursil pakutud ja edukaks tunnistatud teenushinnad tänaseid jäätmeveo ja käitlusega seotud otsekulusid Valgamaa esimeses jäätmeveo piirkonnas.

Vastavalt pakkumise kutsedokumentidele ja jäätmevedu reguleerivatele õigusaktidele saab vedaja taotleda avalikul konkursil esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises nimetatud teenustasude suuruse muutmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmeveokulusid.

Segaolmejäätmete teenustasud Valga maakonna II jäätmeveo piirkonnas alates 1. aprill 2012

Jäätmeliik

Kategooria jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (EUR)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (EUR)

Segaolmejäätmed

Jäätmekott

Kuni 0,05

0,96

1,15

Kuni 0,08

1,52

1,82

Kuni 0,14

1,95

2,34

Kuni 0,24

2,57

3,08

Kuni 0,37

3,10

3,72

Kuni 0,60

6,12

7,35

Kuni 0,80

6,98

8,37

Kuni 2,50

17,04

20,45

Kuni 4,50

27,38

32,85Lugupidamisega,

Steve Villmann
Lääne regiooni müügijuht
AS Veolia Keskkonnateenused

Viimati uuendatud ( reede, 07 detsember 2012 )