Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Nõuni küla Trüki E-mail

 

Nõuni küla (1582. a. maarevisjoni andmetel Neiwekul) asub kaunite Nõuni järvede ääres. 
Nõuni algkool on ümbruskonna üks vanemaid koole, asutatud 1763. a. Praegune maja on ehitatud aastal 1894. Maja asukoha pärast olevat peetud pikki vaidlusi, kuna pind oli madal ja savine. Lõpuks otsustanud kaks küla mõjukamat peremeest-sugulast Juhan Kruus Peeburi talust ja Peeter Kruus Tiirike talust kooli asukoha. Nad löönud vaiad maasse ja määranud: „Siin maja ja siin laut!“ Ja nii jäänudki. Nõuni koolimajas õppetööd enam ei toimu, tegutsemas on MTÜ „Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus”, kes plaanib tegelema hakata teistsuguse õppe- ja arendustööga.                                                                    

Nõuni küla seltsimaja ehk praegune Nõuni Rahvamaja ehitati aastal 1905. Selle ehitas oma kulu ja kirjadega Tüki tallu koduväiks tulnud Hendrik Aarik. Sellepärast  anti Tüki seltsimaja nimetus talu järgi. Siin peeti kõnekoosolekuid, pidusid, perekonnaõhtuid ja käidi laulupidudel. Samuti peeti Päidla Laulu- ja Mänguseltsi näidendi-, laulukoori- ja segaorkestri proove.       

Nõuni järv

Väike – Nõuni järve ja maantee vahelisel künkal asub maa-alune kalmistu (13. - 18. saj.), mis on tuntud Peedu Kabelimäe (ka Kitka Kalmemäe) nime all.

 

Nõuni raamatukogu ajalugu

 

Viimati uuendatud ( neljapäev, 06 oktoober 2011 )