Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2011 Trki E-mail
Toetuse saaja nimi Projekti nimetus Toetus EUR/ projekti kogumaht EUR Projekti eesmrgid, tegevused ja tingimused Projekti ajaline kestus
Maile Lnik Rippina talu vana kaevu puhastamine, rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine 2922,55 eurot/ 4383,60 eurot Omafinantseering 1461,05 eurot Tegevused olemasoleva salvkaevu puhastamine, rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine. Veetorustiku rajamine on abiklbulik peale joogivee nuetele vastava vee olemasolu. 01.08.2011 01.12.2011. Aruande esitamise thtaeg 02.01.2012.
Viivi Sikk Madala k-le puurkaevu (rajatis seadmetega) ja veetorustiku ehitus Madaliku kinnistu majapidamise tarbeks 6395 eurot/9612 eurot Omafinantseering 3217 eurot Tegevused puurkaevu (rajatis koos seadmetega) ja veetorustiku ehitus. Toetuse saaja on kohustatud taotlema nusoleku tehnorajatise rajamiseks lbi riigimaantee ja seejrel KOV kirjaliku nusoleku. Puhastusseadmete paigaldus on abiklbulik joogivee nuetele mittevastavusel ja veetorustiku ehitus on abiklbulik peale joogivee nuetele vastava vee olemasolu. Toetuse saaja peab vimaldama 5 aasta jooksul puurkaevu valmimisest arvates, kui kaevu tootlikkus seda ei piira, programmi toel rajatud puurkaevuga hilisemaid liitumisi. Hilisemate liitujate poolt makstav liitumistasu ei tohi letada toetuse saaja poolset kaevu rajamise omaosalust. Omaosalusse vivad kuuluda ka seotud projektivlised tegevused, mis dokumentaalselt testatavad. 01.08.2011 01.06.2012. Aruande esitamise thtaeg 01.07.2012.
Aino Juhkam Palupera vallas Urmi klas Tammiku kinnistul, k 58201:001.0560 asuva kaevu puhastamine, kahe pealmise rakke vahetus, veetrassi rajamine majani ja kaevu sgavveepumba paigaldus 1616,75 eurot/2425 eurot Omafinantseering 808,25 eurot Tegevused olemasoleva salvkaevu puhastamine, kahe peamise rakke vahetus, veetorustiku rajamine elamuni ja sgavveepumba paigaldus. Toetuse saaja on kohustatud taotlema KOV kirjaliku nusoleku. 01.08.2011 01.12.2011. Aruande esitamise thtaeg 02.01.2012.
Viimati uuendatud ( teisipev, 05 juuli 2011 )