Palupera valla

vabasektor

MTÜ "Hellenurme Mõis" eralasteaed

NB! Hellenurme lasteaial on nüüd oma kodulehekülg http://lasteaed.palupera.ee/


Hellenurme Mõis eralasteaed  on Valgamaa Palupera valla haldusalas tegutsev koolieelne lasteasutus, mis on loodud juriidilise isiku – MTÜ “Hellenurme Mõis” põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Eralasteaed omab kehtivat koolitusluba 2015 aastani.

Lasteaia lõpetamine 2011

 

Asukoht – Valgamaa, Palupera vald, Hellenurme küla, Hellenurme mõisahoone ülemine korrus. Sügisest 2006 on eralasteaias 2 liitrühma, lasteaiakohti kokku 36 lapsele.

Lasteaia mänguväljak Hellenurme mõisapargis

Lasteaia mänguväljak asub kaunis mõisapargis. Mänguväljak ehitati aastatel 2009 ja 2011.

Eralasteaed on Palupera valla eelarvest sihtotstarbeliselt finantseeritav asutus oma arveldusarvega pangas.

Eralasteaia õppevahendite kulu ehk osalustasu ja toidukulu katab lapsevanem. Eralasteaia majandamiskulud ja personali töötasu kulu kaetakse kohaliku omavalitsuse eelarvest. Toidukulu suuruse otsustamisel arvestatakse asjaoluga, et see peab sisaldama toiduainete maksumuse . Laste toitlustamiseks tehtavad muud kulutused (köögipersonali töötasu, soojus, vesi ja kanalisatsioon, elekter, transport jne) kaetakse kohaliku omavalitsuse eelarvest.

 

2010 aastast on eralasteaia toidukulu päevamaksumuseks 1.02 eurot, ilma hommikusöögita 0.83 eurot päevas, osalustasu e. õppemaks 3.20 eurot kuus ja kohatasu 9.59 eurot kuus. Lasteaed on avatud kell 7.30–17.30. Veebruarikuust 2011 töötab lasteaias teisipäeviti kogemustega logopeed Endla Alies.

Lõpupäeva tort


Eralasteaia kõrgemalseisvaks organiks on MTÜ juhatus ja üldkoosolek.

Eralasteaia Nõukogu koosseis 2011/2012 õppeaastal: Vambola Sipelgas, Maimu Noorhani, Heli Elbson, Vilja Karindosk, Anne Ruubel, Evelyn Uuemaa ja Kristiina Jänes.

 

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed saamisloost


Oli 15. september 1993. Sel päeval lahkusid viimased lastekodulapsed. Üle pika aja esimest korda tol keskpäeval siit majast lahkudes lukustasime uksed. Õhtuteks ja öödeks organiseerisime ainult valvet, et keegi maja lõhkuma ei tuleks.
Lastekodu oli likvideeritud, tööta oli jäänud 16 inimest. Alles jäi laste voodeid, laudu, toole, voodipesu, riiuleid, vaipu ja ka köök selles oleva inventariga.

Mõtted olid juba mõnda aega liikunud hooldekodu rajamise suunas. Teoks tegemine polnud aga sugugi kerge, kuna täiskasvanute jaoks polnud voodeid, voodipesu, laudu, toole jm. Üllataval kombel pakkusid abi ümbritsevad haiglad ja teised asutused. Ja nii saigi hädavajalikuga sisustatud toad ning 17. nov. võtsime vastu esimesed 4 vanurit.
Praegused lasteaia ruumid seisid aga ikkagi tühjana. Mõtlesime, mida teha? Otsus tuli: võiks teha lasteaia, kuna noorperede nõudmine lasteaia järele oli kindel.

Tollasele san.epid. jaamale (praegu Tervisekaitseamet) oli tükk tegemist selgitamaks, kuidas hakkab tööle hooldekodu ja lasteaed ühes majas. Ja pärast remonti ning mõningaid ümberkorraldusi (WC, nõude pesemise võimalus, uks jne) anti luba avamiseks. Remondikuludeks eraldas vallavalitsus ja -volikogu 21 000 krooni.

Avamise ajaks 1. okt. 1995 oli nimekirjas 19 last, kõik Palupera vallast. Middendorffide mõisa peahoone katuse all hakkasid sõbralikult koos elama lapsed alates 2. eluaastast, kaks 17. a noormeest meie endiste kasvandike seast ja auväärses eas hoolealused, kellest vanim oli 99 aastane.

Asutuse nimeks sai Hellenurme Hooldekodu-Lastepäevakodu. Kasvatajatena hakkasid tööle Tiia Voolaid 1,0, Agnes Veemees 0,43, Maie Kalbus 0,22, Evi Roodla 0,1 (muusikakasvataja) ja Malle Rosenthal (kasvataja-abi) ning Ilmar Karst (kütja).

Süüa tegid Silva Kukk ja Riina Mei. Rahaasju ajas Maimu Noorhani.
Ruumi oli palju, sest kasutati ka saali (kehalise tunnid ja muusikatunnid) ning kaminasaali.

Meenutas Niina Uuemaa, esimene lasteaja juhataja Hellenurmes.


Valgamaa õppenõustamiskeskus


Projekt Liiklusega sõbraks

Maanteeamet

Toetuse saaja – MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed, põhitaotleja.
Toetaja – Maanteeameti Lõuna regioon.
Toetus -  Maanteeamet eraldas Hellenurme lasteaiale 2 tõukeratta, ohutuslindi ja helkurriba soetamiseks ning haridusprogrammi läbiviimiseks  130,70 eurot. Projekti omaosaluse (139,40 eurot) eest soetatakse lisaks veel 2 tõukeratast, korraldatakse helkurkoolitus Tartu OÜ Autosõidult ja liiklusnädala lõpetamise piknik. Projekti kaasfinantseerijad, lapsevanemad tasuvad sõidukulu Maanteemuuseumi külastusele.
Projekti lõpp –  oktoober 2011.

Projekt Avastame Pokumaad

Keskkonnainvesteeringute keskusToetuse saaja – MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed, põhitaotleja.
Toetaja –  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti reg.nr. 339.
Toetus -  EV siseriiklik toetus Keskkonnaprogrammi  Keskkonnateadlikkuse maakondlikust alamprogrammist. Komisjoni otsusega 14.12.2010 eraldati Hellenurme lasteaiale Edgar Valteri „Pokuaabitsa” soetamiseks  (2 tk) ja Pokumaa külastamiseks (25 in., transport, piletid) jaanuaris 2011,  3305 krooni. Omaosalus vähemalt 370 krooni.
Projekti lõpp –  juuni 2011.

Üritusest endast...

Viimati uuendatud ( laupäev, 19 november 2011 )