Palupera vallas makstavad sotsiaaltoetused Trki E-mail
Kikidest Palupera vallas makstavatest toetustest saab levaate alljrgnevast tabelist. Infot taotlemisest jm saab lisaks ka vallavalitsusest.
Toetuse nimetus Selgitus, piirang Toetuse mr
I. ldised, universaalsed toetused
1. Snnitoetus hel lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel vhemalt kuus kuud enne lapse sndi elukoht Palupera vald ning lapse snni registreerimisel jb lapse elukohaks Palupera vald. igus taotleda 3 kuu jooksul prast lapse sndi 150 eurot
2. Lapse 1 aastaseks saamise toetus Rahvastikuregistri andmetel lapse snni registreerimise jrel lapse ja vanema elukoht jtkuvalt Palupera vald 150 eurot
3. Matusetoetus Rahvastikuregistri andmetel oli surnu viimane elukoht Palupera vald. igus taotleda 1 kuu jooksul peale isiku surma 130 eurot
4. Phikooli, gmnaasiumi, pilaskodu ja lasteaia toidu toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht ppuril Palupera vald Koolis riigi poolt makstavast toetusest puudujv osa. pilaskodus 2 toidukorra maksumus pevas. Lasteaias 0,30 eurot toidupevast
5. Ranitsatoetus 1.klassi astujale Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht pilasel Palupera vald. igus taotleda kuni 31. oktoobrini 65 eurot
6. ppetoetus kutseppeasutuse ja krgkooli pilastele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht ppuril Palupera vald 40 eurot 2 korda ppeaastal oktoobri- novembri ja mrtsi- aprilli kuus
7. Snnipevatoetus alates 90. eluaastast Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht Palupera vald, alates 90.a. 30 eurot
8. Julupakitoetus lastele (snnist kuni phikoolis ppivale) Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht lapsel Palupera vald ja Palupera phikooli ppuritele ning Hellenurme lasteaias kivatele lastele Asjaline toetus
9. Julupakitoetus alates 70. eluaastast Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht Palupera vald, alates 70.a. eakatele Asjaline toetus
10. Hvitis lastele prillide ostuks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht lapsel Palupera vald 50% kulutustest, kuid mitte le 65 euro 1 kord aastas
11. Kooli lpetamise toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht ppuril Palupera vald. Phikooli kiitusega, kutseppeasutuse hbe- vi kuldmedaliga ning krgkooli cum laude lpetajale 2 kordses mras. igus taotleda kuni 3 kuud peale lpetamist Phikool 30 eurot, gmnaasium ja kutseppeasutus 40 eurot, krgkool 50 eurot
12. Transporditoetus phikooli ja gmnaasiumi ppuritele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht pevases ppevormis ppuril Palupera vald ja Palupera phikooli ppuritele. Ei kompenseerita, kui elukohajrgset kooli (1-9 kl) ei kasutata ja kui elukohajrgsest asulast on organiseeritud pilastransport Sidupiletite aruande alusel
13. Toetused lasterikkale perele: kooliaasta alguse puhul ja julude ajal Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal ja lastel Palupera vald. Peres vhemalt 4 alaealist last 20 eurot lapse kohta kooliaasta alguses ja 10 eurot lapse kohta detsembrikuus
14. Noortelaagri tuusikutoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht laagrisse minejal Palupera vald. Eelisjrjekorras lasterikkad ja/vi toimetulekupiiril elavad pered Kuni 75 eurot lapse kohta 1 kord aastas (v.a. sotsiaaltuusikud)
15. Toetus ksikule, lasteta vanaduspensionrile kttepuude soetamiseks vi lumelkkamise toetamiseks Rahvastikuregistri andmetel ja alaline elukoht taotlejal Palupera vald Kuni 100 eurot 1 kord aastas
II. Erivajaduse phjal
1. Toetus puudega lapse perele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht raske ja sgava puudega lapsel Palupera vald 20 eurot igale puudega lapsele peres, 2 korda aastas (I ja II poolaastal)
2. Puudega lapse hooldajatoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega lapsel ja hooldajal Palupera vald. Toetus isikule, kes puudega lapse eest hoolitseb ja ei saa seetttu ttada 3-15.a. keskmise, raske vi sgava puudega laps 19,17 eurot kuus. 16-18.a. raske puudega nooruk 15,34 eurot kuus. 16-18.a. sgava puudega nooruk 25,56 eurot kuus.
3. Toetus raske vi sgava puudega lapse vi tema perega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega lapsel Palupera vald. Toetust makstakse kui on lejgis riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendeid Kuludokumendi, lepingu alusel vastavalt vimalustele
4. Hooldajatoetus Raske vi sgava puudega hoolealuse ja puudeta vi keskmise puudega hooldaja asukoht Palupera vald. Rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse isikutele koosklastatult Sgava puudega isiku hooldajale 25,56 eurot kuus. Raske puudega isiku hooldajale 15,34 eurot kuus. Riigi rahastatav hooldajatoetuse mahu piires.
5. Puudega isiku tiendav sotsiaaltoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega isikul Palupera vald Sgava puudega isikule 25,56 eurot kuus. Raske puudega isikule 15,34 eurot kuus.
III. Sissetuleku vhesuse jm. phjal
1. Toimetulekutoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal ja tema pereliikmetel Palupera vald Arvestatakse normpinda, eluruumide kulusid piirmrade ulatuses, et perele tagada toimetulekupiir. Igakuine taotlemine ja toetus.
2. Majanduslikesse raskustesse sattunud perede toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal Palupera vald. Lastega perele makstakse teistkordselt toetust kui valla eelarves on rahalisi vahendeid 20 eurot 1 kord aastas, lastega perele 2 korda aastas
3. Erakorraline toetus nnetusjuhtumi vi kriisiolukorra puhul nnetusjuhtumi koht (nt tulekahju, loodusnnetus vm) ja taotleja elukoht rahvastikuregistri andmetel Palupera vald Kuni 640 eurot
4. Ravikindlustuseta isiku toetus Rahvastikuregistri andmetel vi alaline elukoht taotlejal Palupera vald Kuni 50 eurot 1 kord aastas
5. Hvitis ravi- ja rehabilitatsioonivahendite ostuks/rendiks ja haigla voodikoha peva tasuks, taastusraviks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada 50% kulutustest, kuid mitte le 65 euro, 1 kord aastas
6. Kttetoetus kttematerjali ostmiseks vi ttlemiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on lejgis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid. Kuni 128 eurot 1 kord aastas
7. Toetus sltuvushaigele isikule vrutusravi ja rehabilitatsiooniteenuse saamiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on lejgis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid Kuni 96 eurot
8. Toetus kommunaalkuludeks, dokumentide vormistamiseks, lastele hdavajalike asjade ostmiseks jms. Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on lejgis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid Kuni 32 eurot 1 kord aastas
Mrkus: Laps on Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse 2 alusel kuni 18. aastane inimene.
Viimati uuendatud ( neljapev, 19 mrts 2015 )