Palupera valla

vabasektor

MTÜ Hellenurme Mõis
MTÜ “Hellenurme Mõis” (reg. nr. 80112150) :  eralasteaed.

Kontaktandmed: Tegevdirektor Vambola Sipelgas (Hoolekande asutuse juhi kõrgeim, V kutse-kvalifikatsioon)
Tel. 76 79 505, mob. 50 87 113.
E-mail: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 

 Ühingu asukoht on: Hellenurme küla, Palupera vald Valgamaa Eesti Vabariik. Postiaadress Hellenurme Valgamaa 67514. Koduleht aadressil http://lasteaed.palupera.ee/.
Mittetulundusühingut juhib aktiivne, arenev ja teotahteline juhtkond. Ühingul on neli liiget, üheks liikmeks Palupera vald.

 

MTÜ „Hellenurme Mõis“ on liikmeks MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduses Valgamaa piirkonna Hellenurme osakonna asutajaliikmena. Esindajaks on määratud Vambola Sipelgas (üldkoosoleku prt.nr.9, 24.09.2004)

MTÜ „Hellenurme Mõis“ on Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide nõukoja liige aastast 2001.


Ühingu eesmärkideks on:
• vanurite ja hooldust vajavate inimeste ravi ja hoolduse kindlustamine, nende ülesannete ellu viimine koostöös omavalitsusorganitega;
• integreerida ühiskonda isikuid, kes on jäänud kõrvale aktiivsest elust nende  moraalne ning psühholoogiline toetamine, informatsiooni andmine ja eneseteostuse võimaldamine;
• koolieast nooremate lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimaldamine , luues  võimalused ja tingimused  lapse  tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks  soodustades tema emotsionaalselt kõlbelist sotsiaalset ja kehalist arengut;
• sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine;
• isikutele  või tema perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine;
• koostada ja viia ellu projekte ja programme hariduse ja sotsiaalhoolduse edendamiseks Palupera vallas;
• korraldada piirkondlike arengukavade ja projektide ning programmide elluviimist toetavaid koolituskursusi, k.a kursusi täiskasvanutele;
• organiseerida spordi- ja kultuuriüritusi lastele, hoolealustele ja külaelanikele;
• korraldada kontserte, seminare, infopäevi lastele, vanuritele ja külaelanikele;
• tutvustada valla kultuuri-, haridus-, sotsiaalelu ajakirjanduses;
• aidata kaasa kaasaegsete pedagoogiliste ideede levikule.