Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2010 Trki E-mail

Toetuse saaja nimi 

Projekti nimetus 

Toetus EEK/ projekti kogumaht EEK 

Projekti eesmrgid /tegevused ja tingimused 

Projekti ajaline kestus 

Ermo Kruuse ja Arne Kruuse

Pidla kla puurkaevu rajamine ja veetorustiku uuendamine

183041/
274548

Tegevused - puurkaevu rajamine ja veetorustiku rekonstrueerimine. Toetuse saajad on kohustatud enne kolmepoolse toetuslepingu slmimist:

1.taotlema Palupera Vallavalitsuselt ehitusloa puurkaevu rajamiseks ja torustiku rekonstrueerimiseks;

2. taotlema nusoleku tehnorajatise rekonstrueerimiseks lbi riigimaantee;

3.seadma omavahel notariaalse reaalservituudi rajatavatele ehitistele;

4.slmima notariaalse thtajatu veekasutuskorra 5 eramu ja 2 kortermaja omanikega.

Eesmrk lbi planeeritud tegevuste joogivee kttesaadavuse parandamine Pidla klas 5 eramule ja 2 kortermajale (thtajatult) jt lhisoovijatele 5 aasta jooksul.

Projekti tegevus magistraaltrassi rajamine on abiklbulik peale joogivee nuetele vastava vee olemasolu.

01.02.2011-30.08.2011

Aruande esitamise thtaeg 30.09.2011.

Imre Odraks

Meotsa talu (Atra kla, Palupera vald, Valgamaa) olemasoleva salvkaevu puhastus, kaevupumba ja hdrofoori paigaldus

22900/
34460

Tegevused - olemasoleva salvkaevu puhastamine ja seadmete paigaldus (pump, hdrofor), teostusjooniste koostamine. Eesmrk lbi planeeritud tegevuste joogivee kttesaadavuse parandamine.

Toetuse saaja on kohustatud enne kahepoolse toetuslepingu slmimist:

1. taotlema Palupera Vallavalitsuselt kirjaliku nusoleku salvkaevu rekonstrueerimiseks.

01.08.2010-30.08.2011

Aruande esitamise thtaeg 30.09.2011.

lle Lentz

Nuni kla Raudsepa talu salvkaevu taastamine, seadmete paigaldamine ja veetorustiku rajamine

43280/
64940

Tegevused salvkaevu taastamine, seadmete (pump, hdrofor) paigaldus, veetorustiku ehitus, veeanals ja teostusjooniste koostamine. Eesmrk lbi planeeritud tegevuste joogivee kttesaadavuse tagamine.

Toetuse saaja on kohustatud enne kahepoolse toetuslepingu slmimist:

1.taotlema Palupera Vallavalitsuselt kirjaliku nusoleku salvkaevu rekonstrueerimiseks.

Projekti tegevus veetorustiku rajamine on abiklbulik peale joogivee nuetele vastava vee olemasolu.

01.08.2010-30.08.2011

Aruande esitamise thtaeg 30.09.2011.

Viimati uuendatud ( phapev, 11 juuli 2010 )