Kalkulaatorid

Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2010

Toetuse saaja nimi 

Projekti nimetus 

Toetus EEK/ projekti kogumaht EEK 

Projekti eesmärgid /tegevused ja tingimused 

Projekti ajaline kestus 

Ermo Kruuse ja Arne Kruuse

Päidla küla puurkaevu rajamine ja veetorustiku uuendamine

183041/
274548

Tegevused - puurkaevu rajamine ja veetorustiku rekonstrueerimine. Toetuse saajad on kohustatud enne kolmepoolse toetuslepingu sõlmimist:

1.taotlema Palupera Vallavalitsuselt ehitusloa puurkaevu rajamiseks ja torustiku rekonstrueerimiseks;

2. taotlema nõusoleku tehnorajatise rekonstrueerimiseks läbi riigimaantee;

3.seadma omavahel notariaalse reaalservituudi rajatavatele ehitistele;

4.sõlmima notariaalse tähtajatu veekasutuskorra 5 eramu ja 2 kortermaja omanikega.

Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse parandamine Päidla külas 5 eramule ja 2 kortermajale (tähtajatult) jt lähisoovijatele 5 aasta jooksul.

Projekti tegevus – magistraaltrassi rajamine on abikõlbulik peale joogivee nõuetele vastava vee olemasolu.

01.02.2011-30.08.2011

Aruande esitamise tähtaeg 30.09.2011.

Imre Odraks

Mäeotsa talu (Atra küla, Palupera vald, Valgamaa) olemasoleva salvkaevu puhastus, kaevupumba ja hüdrofoori paigaldus

22900/
34460

Tegevused - olemasoleva salvkaevu puhastamine ja seadmete paigaldus (pump, hüdrofor), teostusjooniste koostamine. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse parandamine.

Toetuse saaja on kohustatud enne kahepoolse toetuslepingu sõlmimist:

1. taotlema Palupera Vallavalitsuselt kirjaliku nõusoleku salvkaevu rekonstrueerimiseks.

01.08.2010-30.08.2011

Aruande esitamise tähtaeg 30.09.2011.

Ülle Lentz

Nõuni küla Raudsepa talu salvkaevu taastamine, seadmete paigaldamine ja veetorustiku rajamine

43280/
64940

Tegevused – salvkaevu taastamine, seadmete (pump, hüdrofor) paigaldus, veetorustiku ehitus, veeanalüüs ja teostusjooniste koostamine. Eesmärk – läbi planeeritud tegevuste joogivee kättesaadavuse tagamine.

Toetuse saaja on kohustatud enne kahepoolse toetuslepingu sõlmimist:

1.taotlema Palupera Vallavalitsuselt kirjaliku nõusoleku salvkaevu rekonstrueerimiseks.

Projekti tegevus – veetorustiku rajamine on abikõlbulik peale joogivee nõuetele vastava vee olemasolu.

01.08.2010-30.08.2011

Aruande esitamise tähtaeg 30.09.2011.

Viimati uuendatud ( pühapäev, 11 juuli 2010 )