Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
  • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Vallaametnike palgamäärad Trüki E-mail


 Pohipalkade-avalikustamine-2016-ja-2017.pdf

 PALUPERA VALLA AMETNIKE PALGAMÄÄRAD 2015.pdf

 PALUPERA VALLA AMETNIKE PALGAMÄÄRAD 2014.pdf

 PALUPERA VALLA AMETNIKE PALGAMÄÄRAD 2013 .pdf 


PALUPERA VALLA AMETNIKE JA HALLATAVATE ASUTUSTE JUHTIDE PALGAMÄÄRAD 2012

Palupera vallavolikogu liikmete hüvitised:
· Volikogu esimees Vambola Sipelgas 337 EUR/kuus (jaan-veebr. 2012), märtsist 2012 hüvitiseta
· Volikogu liikmed osalevad istungitel 2012 aastast hüvitiseta

Ametnikud (põhipalk kuus):
· Vallavanem Terje Korss 1010 EUR
· Vallasekretär Imbi Parvei 774 EUR
· Sotsiaalnõunik Heli Elbson 634 EUR
· Pearaamatupidaja Merike Terve 774 EUR
· Maakorraldaja Tõnu Kukk 711 EUR
· Sotsiaaltöötaja Vaike Viks (0,5 kohta) 265 EUR

Hallatavate asutuste juhtide palgad (põhipalk kuus):
· Palupera põhikooli direktor  854 EUR
· Nõuni maakultuurimaja arendusjuht 515 EUR
· Nõuni külaraamatukogu juhataja (0,5 kohta) 212 EUR
· Hellenurme külaraamatukogu juhataja (0,5 kohta) 212 EUR.

 

 

PALUPERA VALLA AMETNIKE JA HALLATAVATE ASUTUSTE JUHTIDE PALGAMÄÄRAD 2011

Palupera vallavolikogu liikmete hüvitised:
· Volikogu esimees Vambola Sipelgas  337 EUR/kuus
· Volikogu istungist osavõtu eest igale volikogu liikmele 20 EUR/kord

Ametnikud (põhipalk kuus):
· Vallavanem Terje Korss 1010 EUR
· Vallasekretär Imbi Parvei 774 EUR
· Sotsiaalnõunik Heli Elbson 634 EUR
· Pearaamatupidaja Merike Terve 774 EUR
· Maakorraldaja Tõnu Kukk 711 EUR
· Sotsiaaltöötaja Vaike Viks (0,5 kohta) 265 EUR

Hallatavate asutuste juhtide palgad (põhipalk kuus):
· Palupera põhikooli direktor  854 EUR
· Nõuni maakultuurimaja arendusjuht 515 EUR
· Nõuni külaraamatukogu juhataja (0,5 kohta) 212 EUR
· Hellenurme külaraamatukogu juhataja (0,5 kohta) 212 EUR.


AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL 2012 AASTAL

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL 2011 AASTAL

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL 2010 AASTAL

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL 2009 AASTAL

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL 2008 AASTAL

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 12 aprill 2017 )