Kalkulaatorid

Joogivee analüüsimine

Hajaasustuse veeprogrammi 2011. aasta programmdokument juhindub joogivee kvaliteedi osas alljärgnevast:

Joogivesi on olmeotstarbeks mõeldud vesi, mille kvaliteet vastab järgmistele nõuetele:

1. Isikliku veevärgi puhul, kust võetakse vett alla 10 m3 ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul kui  joogiveega varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest, sotsiaalministri 02.01.2003 määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ § 6 lg 1 sätestatule;

2. Kui vett võetakse alates 10  m3 ööpäevas, üle 50 inimesele või majandustegevuseks või avalik-õiguslikuks  tegevuseks, peab vesi vastama  sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ nõuetele.

Joogivee analüüs
Veeanalüüs tehakse näitajate osas, mida peab vajalikuks Terviseameti regionaalse talituse maakondlik spetsialist.

Valgamaal tuleb salvkaevuvett uurida järgmiste näitajate osas:
Escherichia coli, enterokokid, nitrit, nitraat, ammoonium, sulfaat, oksüdeeritavus ja raud.

Olemasoleva puurkaevu veest analüüsi tellimise korral  palume konsulteerida Terviseameti Lõuna talituse Valgamaa esinduse keskkonnatervise vaneminspektor Tatjana Vasjutaga (telefon 767 9230, e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ).

Rajatud uute puurkaevude vee osas tellib veeanalüüsi selle ehitanud ettevõte. Puurkaevu passi jaoks on nõutav nii mikrobioloogiline kui ka keemiline analüüs.

Tartus analüüsitakse vett järgmistes laborites:

Terviseameti Tartu labor (aadress Põllu 1a, B korpuse IV korrus,  telefon 744 7422, e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ). Proovivõtu tellimine telefonil 744 7427.
AS Tartu Veevärk (aadress Tähe 118, telefon 730 6200).
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (aadress Kreutzwaldi 30, telefon 738 6107, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ).
OÜ Keskkonnauuringud ( tehakse ainult keemilist analüüsi)- aadress Vaksali 17A, telefon 730 7279, e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .

Koondtabel juhtudest, mil tuleb tellida veeanalüüsid

Tegevus

Joogivee analüüs on nõutav

Taotluse esitamisel

Pärast tööde teostamist

Salvkaevu süvendamine või puhastamine, kui probleemiks on vee nappus.

Programmdokumendi kohaselt EI, kuid Terviseamet soovitab seda teha - keemilise reostuse puhul ei ole sageli kaevu puhastamisega võimalik vee kvaliteeti parandada.

JAH

Salvkaevu puhastamine, kui soovitakse parandada vee kvaliteeti

JAH

JAH

Uue salvkaevu ehitamine

EI

JAH

Puurkaevu rajamine

EI, kui kaevu üldse pole.
Jah, kui vanas (salv)kaevus on joogikõlbmatu vesi ja seetõttu taotletakse toetust uue kaevu ehituseks.

EI, sest kaevu rajav ettevõtja teeb selle ise (NB! Kontrolli hinnapakkumist).

Torustiku ja/või pumpade paigaldamine

JAH, tõestamaks, et torustik ehitatakse välja ja/või pumbad paigaldatakse kõlbliku joogiveega kaevu(de)le.

EI

Puhastusseadmete paigaldamine

JAH, et tõendada puhastusseadme(te) vajaduse põhjendatust.

JAH, et tõendada joogivee kvaliteedi paranemist.

Viimati uuendatud ( teisipäev, 19 aprill 2011 )