Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
 • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Omavalitsusega seotud osapoolte ametiisikute palgaandmed Trki E-mail

MT Hellenurme Mis, tegevdirektor, juhatuse liige ja vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas:

 • Phipalk, lisatasud 2007 aastal 219 642 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2008 aastal 239 758 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2009 aastal 249 301 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2010 aastal 258 176 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2011 aastal 11322,40 eurot
 • Phipalk, lisatasud 2012 aastal 17020,77 eurot.
 • Phipalk, lisatasud 2013 aastal 20815,41 eurot
 • Phipalk, lisatasud 2014 aastal 27145,80 eurot
 • Phipalk, lisatasud, pension 2015 aastal 29071,33 eurot

Osahing PALU-TEENUS juhatuse liige ja juhataja Tnu Raak:

 • Phipalk, lisatasud 2007 aastal 52220 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2008 aastal 125581 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2009 aastal 104967 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2010 aastal 110890 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2011 aastal 6638,79 eurot.
 • Phipalk, lisatasud 2012 aastal 6506,64 eurot.
 • Phipalk, lisatasud 2013 aastal 6191,64 eurot.

Viimati uuendatud ( teisipev, 13 detsember 2016 )