Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osahingu PALU-TEENUS vallavara tasuta vrandamine AS-le Otep Veevrk
  Otsuse eelnu
 2. Vallavara tasuta vrandamine AS-le EMAJE VEEVRK
  Otsuse eelnu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjri meeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnu kohta
  Otsuse eelnu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Mruse eelnu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu tiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnu
 8. Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed ja re kinnistute detailplaneeringu vastuvtmine ja avaliku vljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnu
  Seletuskiri
  Phijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovrkude plaan
 9. Muud ksimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Omavalitsusega seotud osapoolte ametiisikute palgaandmed Trki E-mail

MT Hellenurme Mis, tegevdirektor, juhatuse liige ja vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas:

 • Phipalk, lisatasud 2007 aastal 219 642 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2008 aastal 239 758 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2009 aastal 249 301 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2010 aastal 258 176 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2011 aastal 11322,40 eurot
 • Phipalk, lisatasud 2012 aastal 17020,77 eurot.
 • Phipalk, lisatasud 2013 aastal 20815,41 eurot
 • Phipalk, lisatasud 2014 aastal 27145,80 eurot
 • Phipalk, lisatasud, pension 2015 aastal 29071,33 eurot

Osahing PALU-TEENUS juhatuse liige ja juhataja Tnu Raak:

 • Phipalk, lisatasud 2007 aastal 52220 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2008 aastal 125581 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2009 aastal 104967 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2010 aastal 110890 krooni.
 • Phipalk, lisatasud 2011 aastal 6638,79 eurot.
 • Phipalk, lisatasud 2012 aastal 6506,64 eurot.
 • Phipalk, lisatasud 2013 aastal 6191,64 eurot.

Viimati uuendatud ( teisipev, 13 detsember 2016 )