Rajaleidja

 

Eesti Misakoolide hendus

Maamajade nustajate vrgustik

 

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti ldine info telefonil 612 3000

Otep Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seelbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is

 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Valla projektid

 

MEIE VALLAKODANIKUD ON SIIRALT TNULIKUD KIGILE NENDE IDEEDE TOETAJATELE!


Palupera Vald on kesoleval ajal seotud alljrgnevate avaliku sektori poolt rahastatud projektidega:

 Valgamaa meistrivistlused ja XXIV mlumanguturniir Palupera valla karikale
Kultuurkapital Palupra vald

Toetuse saaja MITTETULUNDUSHING P-RHM

Palupera valla roll osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja Eesti Kultuurkapital 2016 IV jaotus.
Toetus otsustati eraldada 200 eurot mlumnguturniiri korraldamiseks.

Projekti lpp 14.04.2017.a.

 
Valgamaa eakate tantsurhmade traditsiooniline festival 2017
Kultuurkapital Palupra vald

Toetuse saaja MITTETULUNDUSHING P-RHM

Palupera valla roll osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja Eesti Kultuurkapital 2016 IV jaotus.
Toetus otsustati eraldada 350 eurot Valgamaa eakate tantsurhmade festivali korraldamiseks.

Projekti lpp 30.04.2017.a.

 
Miski ei j varju
Kodanikuhiskonna toetuseks

Toetuse saaja Mittetulundushing P-RHM
Palupera valla roll osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuhiskonna Sihtkapital kogukondliku turvalisuse 2016. a. maakondliku toetusvooru vahenditest.
Toetus kogukondliku turvalisuse 2016. a. maakondliku toetusvooru hindamiskomisjoni protokolli alusel kinnitas Valga maavanem oma korraldusega nr 1-1/16-570 (14.12.2016) toetuse 3500 eurot mittetulundushingu phikirjaliste tegevuste jtkusuutlikkuse tagamiseks. Soetatakse Palupera kla videovalvessteem. Omaosaluse kuni 2000 eurot katab kaasfinantseerijana kohalik omavalitsus.
Projekti kestus 01.01.201730.06.2017. a.

 
linde, loomi ja loodust avastamas

Keskkonnainvesteeringute keskus
Toetuse saaja
MITTETULUNDUSHING Hellenurme Mis eralasteaed, phitaotleja.
Toetaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 12484.
Toetus EV siseriiklik toetus Keskkonnateadlikkuse programmist. Nukogu otsusega 18.04.2016 eraldati kaheks koolituseks misapargis 349 eurot - ornitoloogiahing viib lbi ppeprogrammi Kevadised aialinnud ja nende abistamine ning VVV SA programmi tigudest. Omaosaluseta.

Projekti lpp detsember 2016. a.

 
Palupera phikooli ppeprogrammid looduses 2016-2017 ppeaastal

Keskkonnainvesteeringute keskus
Toetuse saaja
Palupera phikool, phitaotleja.
Toetaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 12484.
Toetus EV siseriiklik toetus Keskkonnateadlikkuse programmist. Nukogu otsusega 18.04.2016 eraldati pilaste keskkonnahariduslikuks aktiivppeks looduses 4268 eurot. Toimuvad erinevad ppeprogrammid kogu koolile Vaprame-Vellavere-Vitipalu mail , Tartu Botaanikaaias, Vrtsjrve Limnoloogia Keskuses. Omaosaluseta.
Projekti lpp mai 2017. a.

 
Mereteadlaste kasvulavaks!

Haridus- ja Teadusministeerium
Toetuse saaja
Palupera phikool, phitaotleja.
Palupera valla roll osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja Haridus- ja Teadusministeerium.
Toetus aastaringsed tegevused on seotud merega - ekspeditsioon merel purjelaevaga "Kajsamoor", ppekik Tallinna Meremuuseumi, tutvumine aurik- jmurdjaga " Suur Tll", Lennusadamaga, praktilised ppekavaga seotud tegevused mererannas, aktiivppeprogrammid Tartu Loodusmajas, 2-pevane ekspeditsioon Kabli randa, kohtumine Tallinna Merekooli kursantidega jne. Toetuse suurus 1500 eurot.
Projekti lpp mai 2017.a.

 
Kullipesa asumi kanalisatsioonissteemide rekonstrueerimine Nuni reoveekogumisalal

Toetuse saaja Palupera valla vee-ettevtja osahing PALU-TEENUS, phitaotleja.

Palupera valla roll - osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 10921.
Toetus EV siseriiklik toetus Keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogrammist. Komisjoni otsusega 21.12.2015 eraldati Nuni klas Kullipesa elamuterajooni ja Leete ning Oru kinnistu kanalisatsioonitorustiku (1,3 km; 52 kaevu), sh Kullipesa reoveepumpla rekonstrueerimiseks 118 500 eurot. Projekti rahaline omaosalus koos kaasfinantseerijaga 59 200 eurot, hlmab teostatud eeltid (tehnoloogilise projekti koostamine), osalust ehitustdele ja kulutusi omanikujrelvalvele. Vee-ettevtja investeerib ehitusse tagasi taotletud kibemaksu.
Projekti lpp sgis 2016. a.

Keskkonnainvesteeringute keskus 

 
Hellenurme misahoones lasteaia arendamine uue rhma toetamisel

Euroopa Sotsiaalfond  Palupera vald

Toetaja: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti kestus: 02.11.201501.11.2018
Toetus: 88 780 eurot
Projekti  eesmrk on vimaldada lapsevanematel asuda vi tagada jtkuvalt osalemine tturul eelkooliealiste laste hoiu tagamise kaudu. Kuna sihtgrupp ja kasusaajad on soovi avaldanud, saame eesmrgini juda olemasolevas lasteaias taas teise rhma taasavamise kaudu. Vhemalt 13 eelkooliealist last enam saavad taas hoitud, petatud, turvaliselt jrelevaadatud ja nende vanemad rahulikult igapevaseid toimetusi, tlesandeid tita.

Lisainfo projektist

 
_____________________________________________
Lppenud projektid