Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Valla projektid

 

MEIE VALLAKODANIKUD ON SIIRALT TÄNULIKUD KÕIGILE NENDE IDEEDE TOETAJATELE!


Palupera Vald on käesoleval ajal seotud alljärgnevate avaliku sektori poolt rahastatud projektidega:

 Palupera valla jäädvustamiseks kivisse paigaldatava graniitplaadi valmistamine.

Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus, põhitaotleja.
Eesmärk – valmib graniitplaat, mis paigaldatakse kivisse vallamaja ees. Palupera valla kestvust tähistavate aastatega 1992 – 2017 mälestuskivi avatakse ametlikult juulikuus juubelisündmusel.
Toetaja – Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi 2017. aasta II jaotus.
Toetus – 200 eurot, omaosalus 160 eurot.
Projekti lõpp – 30.08.2017

 Palupera vald

 
Haljasalade hooldamiseks vajaliku tehnikapargi soetamine
Leader Eesti

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu meede 19.2 toetus

Toetuse saaja – MITTETULUNDUSÜHING P-RÜHM

Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse raames.

Toetus – PRIA peadirektori otsusega nr 13-6/843 (1.11.2016) eraldati mittetulundusühingule ATV, hooldusniiduki ja vasarterade soetamiseks 8000 eurot. Projekti omaosalus 3976 eurot.
Projekti lõpp – 30.09.2017.

Muruhooldus Muruhooldus Muruhooldus

 
Noored reaalses elus
Leader Eesti Valgamaa Partnerluskogu

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu meede 19.2 toetus

Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus.

Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme Aktiivne kogukond ja noored raames.

Toetus – PRIA peadirektori otsusega nr 13-6/536 (12.05.2017) eraldati kohalikule omavalitsusele Nõuni kultuurimajja ehitatavasse loovustuppa käsitöö- ja loovusringile vajalike masinate ja seadmete (kaks õmblusmasinat, triikimissüsteem, voolimis- ja lusikanuga, scrapbooking masin/tarvikud, trimmer/giljotiin, lõikematid ja projektor) soetamiseks 2875 eurot. Projekti omaosalus 320,05 eurot.
Projekti lõpp – 01.09.2017.

 
Kultuurimajast külakeskuseks
Leader Eesti Valgamaa Partnerluskogu

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu meede 19.2 toetus

Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus.
Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme Kogukonnad ja noored raames.
Toetus – PRIA peadirektori otsusega nr 13-6/436 (12.04.2017) eraldati kohalikule omavalitsusele Nõuni kultuurimaja muutmise eesmärgil kogukonnakeskuseks loovustoa remonttöödele 11376,81 eurot. Projekti omaosalus 1264,09 eurot.
Projekti lõpp – 30.09.2017.

 
Heategevuskampaanialt „Aitan lapsi”

Aitan lapsiToetuse saaja – Palupera põhikool.
Toetaja – SA Heategevusfond
Toetus – Heategevuskampaania „Aitan lapsi” raames saadi 20+2 tasuta pääset 27. aprillil 2017 teater Ugala etendusele „Amalia”.

 
Vahendid Globe tegevusteks

Haridus- ja TeadusministeeriumToetuse saaja – Palupera põhikool.
Toetaja – MTÜ Teaduskera Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel.
Toetus – võõrandati tasuta seadmed, vahendid (sensor Go!Link, tarkvara Logger Pro 3, Visocolor He Kit´id) väärtuses 648 eurot ülemaailmse koolide keskkonna ja teadushariduse programmi GLOBE tegevusteks.
Üleandmise aeg – kevad 2017.

 
Valgamaa meistrivõistlused ja XXIV mälumanguturniir Palupera valla karikale

Toetuse saaja – MITTETULUNDUSÜHING P-RÜHM

Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja Eesti Kultuurkapital 2016 IV jaotus.
Toetus – otsustati eraldada 200 eurot mälumänguturniiri korraldamiseks.

Projekti lõpp – 14.04.2017.a.

 Palupera vald

 
Valgamaa eakate tantsurühmade traditsiooniline festival 2017

Toetuse saaja – MITTETULUNDUSÜHING P-RÜHM

Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja Eesti Kultuurkapital 2016 IV jaotus.
Toetus – otsustati eraldada 350 eurot Valgamaa eakate tantsurühmade festivali korraldamiseks.

Projekti lõpp – 30.04.2017.a.

 Palupera vald

 
Miski ei jää varju
Kodanikuühiskonna toetuseks

Toetuse saaja – Mittetulundusühing P-RÜHM
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital kogukondliku turvalisuse 2016. a. maakondliku toetusvooru vahenditest.
Toetus – kogukondliku turvalisuse 2016. a. maakondliku toetusvooru hindamiskomisjoni protokolli alusel kinnitas Valga maavanem oma korraldusega nr 1-1/16-570 (14.12.2016) toetuse 3500 eurot mittetulundusühingu põhikirjaliste tegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks. Soetatakse Palupera küla videovalvesüsteem. Omaosaluse kuni 2000 eurot katab kaasfinantseerijana kohalik omavalitsus.
Projekti kestus – 01.01.2017–30.06.2017. a.

 
linde, loomi ja loodust avastamas

Keskkonnainvesteeringute keskus
Toetuse saaja
– MITTETULUNDUSÜHING Hellenurme Mõis eralasteaed, põhitaotleja.
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 12484.
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnateadlikkuse programmist. Nõukogu otsusega 18.04.2016 eraldati kaheks koolituseks mõisapargis 349 eurot - ornitoloogiaühing viib läbi õppeprogrammi „Kevadised aialinnud ja nende abistamine” ning VVV SA programmi tigudest. Omaosaluseta.

Projekti lõpp – detsember 2016. a.

 
Palupera põhikooli õppeprogrammid looduses 2016-2017 õppeaastal

Keskkonnainvesteeringute keskus
Toetuse saaja
– Palupera põhikool, põhitaotleja.
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 12484.
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnateadlikkuse programmist. Nõukogu otsusega 18.04.2016 eraldati õpilaste keskkonnahariduslikuks aktiivõppeks looduses 4268 eurot. Toimuvad erinevad õppeprogrammid kogu koolile Vapramäe-Vellavere-Vitipalu mail , Tartu Botaanikaaias, Võrtsjärve Limnoloogia Keskuses. Omaosaluseta.
Projekti lõpp – mai 2017. a.

 
Mereteadlaste kasvulavaks!

Haridus- ja Teadusministeerium
Toetuse saaja
– Palupera põhikool, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Haridus- ja Teadusministeerium.
Toetus – aastaringsed tegevused on seotud merega - ekspeditsioon merel purjelaevaga "Kajsamoor", õppekäik Tallinna Meremuuseumi, tutvumine aurik- jäämurdjaga " Suur Tõll", Lennusadamaga, praktilised õppekavaga seotud tegevused mererannas, aktiivõppeprogrammid Tartu Loodusmajas, 2-päevane ekspeditsioon Kabli randa, kohtumine Tallinna Merekooli kursantidega jne. Toetuse suurus 1500 eurot.
Projekti lõpp – mai 2017.a.

 
Kullipesa asumi kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Nõuni reoveekogumisalal

Toetuse saaja – Palupera valla vee-ettevõtja osaühing PALU-TEENUS, põhitaotleja.

Palupera valla roll - osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 10921.
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogrammist. Komisjoni otsusega 21.12.2015 eraldati Nõuni külas Kullipesa elamuterajooni ja Leete ning Oru kinnistu kanalisatsioonitorustiku (1,3 km; 52 kaevu), sh Kullipesa reoveepumpla rekonstrueerimiseks 118 500 eurot. Projekti rahaline omaosalus koos kaasfinantseerijaga 59 200 eurot, hõlmab teostatud eeltöid (tehnoloogilise projekti koostamine), osalust ehitustöödele ja kulutusi omanikujärelvalvele. Vee-ettevõtja investeerib ehitusse tagasi taotletud käibemaksu.
Projekti lõpp – sügis 2016. a.

Keskkonnainvesteeringute keskus 

 
Hellenurme mõisahoones lasteaia arendamine uue rühma toetamisel

Euroopa Sotsiaalfond  Palupera vald

Toetaja: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti kestus: 02.11.2015–01.11.2018
Toetus: 88 780 eurot
Projekti  eesmärk on võimaldada lapsevanematel asuda või tagada jätkuvalt osalemine tööturul eelkooliealiste laste hoiu tagamise kaudu. Kuna sihtgrupp ja kasusaajad on soovi avaldanud, saame eesmärgini jõuda olemasolevas lasteaias taas teise rühma taasavamise kaudu. Vähemalt 13 eelkooliealist last enam saavad taas hoitud, õpetatud, turvaliselt järelevaadatud ja nende vanemad rahulikult igapäevaseid toimetusi, tööülesandeid täita.

Lisainfo projektist

 
_____________________________________________
Lõppenud projektid