Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Nuni Rahvamajas 25. jaanuaril kell 19
Anu Taul ja Tarmo Noormaa
 
Registreeri end Elva valla elanikuks!
Tule Elva valda

-

Elva vald alustas 1. detsembrist kuni 31.detsembrini 2017 kestvat elanikuks registreerimise kampaaniat.
 
Eelkige ootame elukohta registreerima inimesi, kes elavad Elva vallas
(varasemalt Elva linnas, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu vi Rngu valdades ning Puka valla Aakre, Pedaste, Phaste, Pursti, Palamuste ja Rebaste klades), kuid pole end veel elanikuks registreerinud.
Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid.
Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuste ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub ksnes registreeritud elukoha phiselt.
 
Kampaanias osalevad kik vahemikus 01.12-31.12.2017 end Elva valla elanikuks registreerinud inimesed. Registreerunute vahel loositakse vlja 3x 500.
 
Elukohateadet saab esitada:
-  Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu vallamajades ja Elva linnavalitsuses. - Digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel (elukohateate vormi leiad www.eesti.ee).
- www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenust kasutades (vajalik sisse logida ID-kaardi vi mobiili-ID-ga).
 
Elukohateates esitatakse he elukoha tpsed ja tielikud aadressiandmed. hel aadressil elavad isikud vivad esitada hise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateate esitamisel toimub registreerimine uuele aadressile, vljaregistreerimine toimub automaatselt ja selleks ei pea midagi tegema. Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusigusliku vanema nusolek. Teise vanema nusolek on vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument.
Kui esitate elukohateadet riigiportaalis, tuleb dokument digiallkirjastada ja lisada elukohateate avaldusele prast avalduse salvestamist ja nupule "Allkirjasta ID-kaardiga" vajutades.
 
Kui isik ei ole elukohateates mrgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise igust tendava dokumendi koopia(niteks rileping) vi ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel).
Omaniku nusolekut ei ole vaja, kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku vlisriigi elukoha andmed.
 
MT Eikellegimaa ostab metsamaaga talu
eikellegimaa
 
45. Tartu maraton 18. veebruaril 2018
 
Uus omavalitsus Elva vald

24.10.2017 justus Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rngu valla hinemine ning moodustus uus omavalitsusksus Elva vald.

2017. aasta lpuni jvad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nu ksida saab harjumusprastest kohtadest.

Praegu jvad alles omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt!

Uue phimruse kehtestamiseni tegutseb omavalitsus Elva linna phimruse alusel, phimruses kinnitatakse ka uue valla smboolika, seni kasutatakse Elva linna smboolikat.

Senised igusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, htsete igusaktide vastuvtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne hinemist kehtestatud (nt Rannu valla igusaktid senise Rannu valla territooriumil, Elva linna igusaktid Elva territooriumil jne). See thendab, et igusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

31. detsembril 2017 lpetavad tegevuse Elva linnavalitsus, Konguta vallavalitsus, Palupera vallavalitsus, Puhja vallavalitsus, Rannu vallavalitsus ja Rngu vallavalitsus kui ametiasutused lpetavad tegevuse.

1. jaanuaril 2018 alustab td Elva vallavalitsus kui ametiasutus.

 
Muudatused aadressides

Valimistulemuste vljakuulutamisega tekkis Elva linna, Konguta valla, Palupera valla kladest (Astuvere, Atra, Hellenurme, Melooga, Palupera, Pastaku ja Urmi), Puhja, Rannu ja Rngu valdadest ning Puka valla Aakre piirkonna kladest (Aakre, Palamuste, Pedaste, Phaste, Purtsi ja Rebaste) uus omavalitsusksus - Elva vald. Ja Otep valla, lejnud Puka valla kladest, Sangaste valla ja Palupera valla kladest (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nuni, Pidla ja Rbi) uus omavalitsusksus Otep vald. Sellest tulenevalt muutuvad ka aadressiandmed.

Nited:

 • praegune aadress: Hellenurme kla, Palupera vald, Valga maakond. Aadress prast haldusreformi: Hellenurme kla, Elva vald, Tartu maakond
 • praegune aadress: Nuni kla, Palupera vald, Valga maakond. Aadress prast haldusreformi: Nuni kla, Otep vald, Valga maakond

Kas ja kuidas Sinu kodune aadress muutus, saad vaadata siit http://geoportaal.maaamet.ee/

Andmete muutmine registrites toimub automaatselt, ehk masskannetena Maa-ameti poolt, inimesed ei pea ise registrites muudatusi tegema.

Sihtnumbrid praegu ei muutu, kik postisaadetised saavad kindlasti kohale viidud nii uue kui ka vana aadressi alusel. Peale haldusreformi lppemist hakkavad sihtnumbrite muutmised, kuid mitte varem kui 2018. aastal. Omniva teavitab kliente sihtnumbri muudatusest vhemalt 2 ndalat ette. Sihtnumbri muudatuse info postitatakse kliendi postkasti.

Haldusreformiga seotud registrikannete muudatused ja selgitused on leitavad Maa-ameti veebilehelt: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=575

Kertu Vuks
hinemisprotsessi koordinaator Elva vallas

 
Palupera vallavolikogu otsusega 19. septembrist 2017

Otsustati vtta vastu ja suunata avalikule vljapanekule Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed ja re kinnistute detailplaneering vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale ja joonistele (mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja avalikustatakse ka valla veebilehel).

Avaliku vljapaneku kestuseks on 16. oktoober 2017. a kuni 17. november 2017. a ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei, Hellenurme klas Valgamaal tpevadel kella 8:30-16:00, kuhu saab esitada ka avaliku vljapaneku kestel kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta. Samas kohas korraldatakse ka detailplaneeringu avalik arutelu 7. detsembril 2017. a kell 10:00.

Lisad, koosklastused, seletuskirjad, skeemid, plaanid jne (.rar)

 
Uus vee-ettevtja Nuni klas

Otep veevrk1. oktoobrist 2017 on Palupera valla Nuni klas uus vee-ettevtja AS Otep Veevrk. Vee-ettevtja haldab oma tegevuspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni rajuhtimisteenust. Jtkatakse seni kehtinud hindadega. Klientidega slmitakse uued lepingud. AS Otep Veevrk veebileht http://www.otepvesi.ee/ . Klienditeenindus Otepl Kastolatsi teel E-R 8:00-15:00. E-post: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud . Tel +372 76 64890.

 
Viisakus algab meist endist. Ka liikluses
Loe edasi...
 
Kogu kgiviljad korvi
Kgiviljad
Loe edasi...
 
Programm Kainem ja tervem Eesti

Programmi Kainem ja tervem Eesti eesmrk on alkoholi liigtarvitamise ja sellega kaasnevate kahjude vhendamine. Programmi raames tegeleme jrgmiste teemadega:

 1. alkoholi liigtarvitamise ennetamine;
 2. alkoholitarvitamise hirega patsientidele tnapevaste ravivimaluste tagamine;
 3. avalikkuse teavitamine alkoholitarvitamise hire olemusest ja ravivimalustest.
Loe edasi...
 
Info Hellenurme ja Palupera klade veeteenuse tarbijale

Hellenurme ning Palupera klade teeninduspiirkondades hakkas 01.04.2017 kuupevast tarbijatele kehtima AS-le Emaje Veevrk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 3,313 /m3 koos kibemaksuga. Tasu vetud vee eest on 1,463 /m3 koos kibemaksuga ning tasu reovee rajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850  m3 koos kibemaksuga.

Loe edasi...
 
Jtmeveo teenustasud alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lpuni

AS-i Eesti Keskkonnateenused segaolmejtmete veo teenustasud Palupera vallas alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lpuni (jtmekoti hind endine, lejnutel tus 17%). Jrgmisest aastast uue riigihanke- jrgne vedaja ja hinnad.

Kategooria jtmemahuti suurus m Teenustasu hind jtmete hekordse kitlemise eest ilma kibemaksuta () Teenustasu hind jtmete hekordse kitlemise eest koos kibemaksuga ()
Jtmekott 0,05 0,50 0,60
0,08 0,70 0,84
0,14 1,40 1,68
0,24 2,05 2,46
0,36 3,51 4,21
0,37 3,51 4,21
0,60 8,19 9,83
0,66 8,78 10,54
0,80 9,95 11,94
1,10 14,04 16,85
1,50 17,55 21,06
2,50 29,25 35,10
4,50 46,80 56,16
 
Uus Elva vald Facebookis

Meie uue Elva valla ametlik leheklg on see-https://www.facebook.com/valdelva/

 
Euroopa Komisjon kinnitas tauditsoonide uued piirangud - Valgamaa kolmandas tsoonis
Kaart Euroopa Komisjon kinnitas tna sigade Aafrika katku tauditsoonide uued piirangud. Rangeimast piirangutsoonist ji vlja Baltimaade suurimaid seakasvatusi Ekseko farm Viiratsi vallas Viljandimaal.
Loe edasi...
 
Valga maavanem kehtestas loomapidamishoonele karantiini

Seakatku tsoonid Vastavalt loomatauditrje seadusele ja Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekule kehtestas Valga maavanem tna ( Valga maakonnas Taheva  vallas Kallikla klas) Aili Liivale kuuluvas loomapidamishoones karantiini.

Samuti kehtestatakse ohustatud tsoon (3 km raadiuses mber taudikolde)  ja jrelevalvetsoon (10 km raadiuses mber taudikolde) ning kehtestatakse vastavad kitsendused.  Osa kehtestatud jrelevalvetsoonist jb Vru maakonda.

Loe edasi...
 
Tauditrje abinud sigade katku tkestamiseks

Ajast, kui Valgamaal Hummulis leitud surnud metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk, on mdunud juba le kaheksa kuu. Metsas taud levib, katkukoldeid on leitud Valgamaa, Viljandimaa, Ida-Virumaa, Vrumaa ja Tartumaa metsadest. 15. mai seisuga on Eestis diagnoositud sigade Aafrika katk 198 metsseal, neist 44 Valgamaal.

Loe edasi...
 
Teeme Palupera kooli jusaali!

Palupera kooli pilaste poolt on tulnud idee ja soov oma jusaali sisustamiseks. Kool ja hoolekogu on omaltpoolt mtet igati toetamas ja telise huvi vljaselgitamiseks tahame sisustada ajutise jusaali, mille rajamiseks teie abi palume.

Paljudel on kodus tolmu kogumas jumasinad ja erinevad treeningseadmed, mida ise ei kasuta. Kui olete nus neid kooli jusaali kivitamiseks kaheks kuuks kasutusele andma, oleme teile vga tnulikud ja ootame sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana) vi 513 9071 (Kalev).

Kui on nha, et kasutushuvi on suur, otsime tiendavalt juba sobivaid rahastusvimalusi Palupera kooli jusaali vljaarendamiseks.

 
Koduteenus mis see on?

See on isikule tema enda kodus osutatav teenus, mis aitab tal oma harjumusprases keskkonnas toime tulla. Nt phiteenused:

 • abistamine tubade koristamisel;
 • toiduainete, muude esmatarbekaupade, ravimite koju toomine;
 • joogivee kaevust tuppa toomine;
 • arstiabi korraldamine (arsti juurde registreerimine, eriarstile mineku organiseerimine jne);
 • pesemisvimaluste korraldamine (abistamine vannitamisel vi dui all pesemisel vi saunas pesemisel);
 • asjaajamise korraldamine ametiasutustega;
 • vajadusel saab kokku leppida lisateenustes, mis tulenevad konkreetsest abivajadusest.

See ei ole hooldamine, pidev ja pevaringne krvalabi.

Loe edasi...
 
Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele ppuritele

16aastastele ja vanematele lastele, kes lpetavad tnavu phikooli, gmnaasiumi vi kutseppeasutuse, lpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lpetamisele jrgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu). Pensioniametid kontrollivad iga uue ppeaasta alguses ppimistingimuse titmist Haridusameti ppurite registri alusel ja toetuse maksmisperiood mratakse antud ppeaasta lpuni. Teatavasti kestab ppeaasta leminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni jrgmise aasta 31. augustini.

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 Jrgmine > Lpp >>