Projekt - Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nõuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

Telefoninumber 14900 - Lõuna-Eesti liiklusliin, kuhu saab edastada infot liiklushuligaanidest

Otepää Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seeläbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is
 

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 15. aprillil 2014
Palupera vald
 1. Kehtestati Koduteenuste osutamise kord.
 2. Otsustati lugeda ülevaadatuks ja jätta kehtima Palupera valla üldplaneering (kehtestatud Palupera vallavolikogu otsusega nr 1-1/25, 20.12.2011) koos hiljem kehtestatud detailplaneeringutega tehtud muudatustega. Kinnitati üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.
 3. Otsustati toetada OÜ Metsakohin maavara kaevandamisloa andmist Makita kruusakarjääris tingimusel, et kaevandaja fikseerib naaberkinnistute salvkaevude veetasemed enne kaevandamise alustamist ja järgneva aasta jooksul kahel korral ning edastab seire tulemused vallale ja Keskkonnaametile.
 4. Anti nõusolek Nõuni algkooli ehitise tasuta avalikuks kasutamiseks (v.a. sotsiaalkorter I korrusel ja ühiskasutusega tualettruum) Nõuni Purjeklubile kuni 31.12.2022. Edasiselt on kokkuleppe saamisel ühingul taas eesõigus ehitise kasutamiseks. Ühing kasutab ehitist purjeklubi seminaride, koolituste ja laagrite jmt läbiviimiseks, purjetamisvarustuse hoiustamiseks ja piirkonna seltsitegevuse edendamiseks. Samuti tuleb ühingul korraldada ja finantseerida hoone renoveerimise ehitusprojekti koostamist. Ühing kohustub esitama ehitise renoveerimiseks Euroopa Liidu struktuurifondidesse taotlusi, eelnevalt need vallaga kooskõlastades. Rahastuse saamisel kohustub vald tasuma ühingu omaosaluse ja valla osaluse projektis.
 5. Moodustati Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks jaoskonnakomisjonid järgnevalt:
  • Valimisjaoskond nr 1 Hellenurme kultuurimajas.
   Komisjoni esimees Toomas Kikas. Liikmed Heldi Laks, Maimu Noorhani, Merike Terve, Maire Voolaid. Asendusliikmed Marilin Martinson ja Heli Elbson.
  • Valimisjaoskond nr 2 Nõuni kultuurimajas.
   Komisjoni esimees Aili Keldo. Liikmed Maria Lall, Arno Maranik, Külliki Reim, Hilja Tamm ja Vaike Viks.
 6. Kehtestati reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja kord.
 7. Anti nõusolek Palupera vallavalitsusele toetada 300 euroga valla eelarve reservfondist MTÜ OK Ilves poolt korraldatavat Eesti suurimat orienteerumisvõistlust ILVES-3 Räbi külas 2-3. mail 2014. Kolmas päev toimub Otepääl.
 8. Kehtestati Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord. Seaduse täitmiseks korraldatakse õppepäev piirkonna deklarantidele Hellenurme hooldekeskuses 6. mail 2014.
 9. Vallavalitsus teavitas olulisematest menetlustest lähiajal, sh Vahtra kinnistu otsustuskorras võõrandamine, Lustiääre kinnistu jagamine ja ettevalmistused osa võõrandamiseks jm).

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

 

Elektrikatkestused

Valgamaa elektrikatkestused

Rikketelefon 1343

 

 

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Eesti Post Sihtnumbrite otsing: www.post.ee

 
Rahvusvaheline orienteerumise mitmepäevajooks Ilves-3

Orienteerumisklubi ILVES - Rahvusvaheline orienteerumise mitmepäevajooks Ilves-3 Ilves-3 peetakse 2.–4. maini 2014, kaks esimest päeva Palupera vallas Päidlapalus, kolmas päev Otepää vallas Saagjärve–Madsa kandis.

Võistluskutse

Tartu Orienteerumisklubi Ilves

 
Südamenädala üritused Valgamaal alates 8. aprillist 2014
Sinu sammud loevad!

Valgamaa tervisenõukogu kutsub Südamenädalal osalema:  Iga samm loeb!

Loe edasi...
 
Südamenädala matk „Middendorffi radadel“
Hellenurme õhust. Foto Siim Jänes

Hellenurme – Lustimäe – Hellenurme – Middendorffi kalmistu – Hellenurme.

Matka pikkus on 5 km, Kogunemine Hellenurme mõisa juures 16. aprillil kell 17.00

Palun tule ja kõnnime koos kevadises looduses!

 
Alanud nädal on pühendatud südametervisele

Alanud nädalal tähistatakse Eestis 22. korda südamenädalat. Liikumisaasta toetamiseks on see pühendatud liikumisele, mis on hea tervise üks peamisi aluseid. Südamenädala eestvedaja, kardioloog prof Margus Viigimaa rõhutab, et südametervis on meie endi kätes. “Süda on kõige tähtsam organ, millest sõltub meie eluea pikkus ja elukvaliteet. Regulaarne liikumisharrastus, tervislik toitumine ja piisav uni hoiavad südame tervena,” lausus Viigimaa.

Loe edasi...
 
Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.

Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet .

Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda kirja saatja meiliaadressil või aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Lugupidamisega,

Kristo Kärmas

AS Infragate Eesti
Projektijuht-projekteerija

E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 

 
Lõppes 21. mälumänguturniir Palupera Valla karikale
Märtsikuu viimase reede õhtul kogunes 13 mälumänguvõistkonda Nõuni kultuurimajja, et mängida Palupera valla 21. mälumänguturniiri viimast osavõistlust. Enne viimast vooru oli tabeli seis väga pingeline.
Loe edasi...
 
Talgupäev Middendorffide kabelipargis Hellenurmes

8. mail 2014, alustatakse kell 14:
Middendorffide kabelipargi korrastamine (võsa raie ja kokkuvedu, trimmerdamine). Valgamaa muinsuskaitsekuu üks traditsioonilistest üritustest. Talgute lõpetamine Hellenurme veski leivakojas. Kaasa kindad, trimmer, saag, reha. Talgujuht Mari-Liis Paris Muinsuskaitseametist tel. 5124252, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud   ja Terje Korss, tel. 5174740, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

MuinsuskaitseametHellenurme vesiveski 

 
Talgupäev Palupera mõisapargis


17. mail 2014, alustatakse kell 9 järgnevate tegevustega:

 
Hajaasustuse programmi 2014 taotlusvoor

Palupera vallavalitsus teatab, et 1. aprillist 2014 on Palupera vallas hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud.

Loe edasi...

 
Teadaanne Palupera piirkonna külade elanikele
Kui sa oled kinnistuomanik, asukohaga Astuvere, Atra, Miti või Palupera külas ja soovid AS Kiirkandur karjäärist sel kevadel-suvel osta soodushinnaga looduslikku kruusa toimi nii: teata vallamajja (telefoni teel 7679502 või e-posti E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ) enda andmed – nimi, talu, kogus (kuni 15 tonni), kontaktandmed. Meie kogume info kokku, edastame kaevandajale nimistu soovijatest, saame neilt lisainfot, mille edastame jällegi teile, st kuna võite oma kruusale ise järgi minna jms. Vallamaja on vahendajaks siis seetõttu, et kontrollida ostja ja koguste vastavust kokkuleppele. 50% hinnasoodustus tähendab, et tänase hinnakirja järgi maksab sulle 1 tonn 2,97 eurot, 15 tonni siis 44,55 eurot. Maksta saad kohapeal sularahas.

Meeldivale koostööle lootes,
Palupera vallavalitsus

 
Kevadine liikluspiirang Palupera valla teedel

Palupera vallavalitsuse istungil 21. märtsil 2014 (korraldus nr 2-2/67) kehtestati looduslikest mõjudest tingitud ajutine liikluspiirang Palupera valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel mootorsõidukitele, mille kogukaal on üle 8 tonni.

Erandkorras on suurema massiga mootorsõiduki liiklemine lubatud vallavalitsuse kirjalikul eriloal. Liikluspiirangu rikkuja on kohustatud hüvitama kohalikule teele tekitatud kahju.

Liikluspiirang ei kehti päästetöid ning lepingulistele klientidele tavapärast jäätmevedu teostavale transpordile. Piirang kehtib 20. maini 2014. Liikluspiirangu ennetähtaegsest lõppemisest seoses teede seisukorra normaliseerumisega anname teada taas Palupera valla veebilehel.

 
Eestis algab alkoholi liigtarvitamise ennetamise teavitus „Vähem on parem“

Tervise Arengu Instituut

Tervise Arengu Instituut alustab alkoholi liigtarvitamise ennetamise teavitust ”Vähem on parem“, mis kutsub kõiki mõtisklema enda suhte üle alkoholiga ja vaagima, mida alkoholi tarvitamisega tegelikult võidetakse või kaotatakse. 

Loe edasi...
 
Valiti „Palupera valla aasta tegu 2013“
Aasta tegu 2013

Uuele traditsioonile on algus tehtud. Palupera kandi rahvast kutsuti märkama toredadaid tegemisi ja ka teada andma. Tunnustamine toimus Eesti Vabariigi 96. aastapäeva tähistamise pidulikul üritusel 22. veebruaril Nõuni kultuurimajas.

Loe edasi...
 
Selle aasta vastlaliugu Nõunis mõõdeti tritsukaare pikkuse ja hobu vankriratta järgi..
Vastlad Nõunis

Ja Nõuni järvel oli sellel aastal mõnus jää, ei saatnud lapsi tuppa vastlaliugu laskma, vaid päris esimesi uisusamme said nii mõnedki elus esimest korda proovida.

 

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 Järgmine > Lõpp >>