Sigade Aafrika katku info Valga maavalitsuse veebilehel

Projekt - Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nõuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti üldine info telefonil 612 3000

Otepää Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seeläbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is
 

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 18. novembril 2014
Palupera valla vapp
 1. Kinnitati Palupera valla teede nimekiri.
 2. Toimus Palupera vallateede seisundinõuded, kasutamise ja kaitse eeskirja I lugemine.
 3. Kinnitati Palupera valla 2015-2016 teehoiukava.
 4. Toimus Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2030 I lugemine. Arendamise kava on avalikustatud valla veebilehel www.palupera.ee ja paberkandjal tööpäeviti vallamajas 1.detsembrist 15.detsembrini, mil oodatakse kõigilt huvilistelt kirjalikke muudatus- ja parandusettepanekuid.
 5. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra I lugemine.
 6. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määrade I lugemine.
 7. Toimus Palupera valla 2015. aasta eelarve I lugemine.
 8. Nõustuti Andres Mutso’le vee erikasutusloa andmisega Päidla külas Lõhmuse katastriüksusel Ilusa oja paisutamiseks Lõhmuse paisul.
 9. Muudeti Palupera Vallavolikogu 07.10.2014 otsuse nr 1-2/14 „Vahe-Saare maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine“ punkti 2, asendades selle kolmas lause „Sihtotstarve maal on maatulundusmaa“ lausega „Sihtotstarve maal on elamumaa“.
 10. Otsustati algatada Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed  ja Ääre kinnistute (kokku 3,84 ha) detailplaneering eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30 kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenidamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioonivõrk, elektri- ja sideühendused). Kinnitati planeeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate materjalide esitamine on avaliku arutelu korraldamisel vajalik. Detailplaneeringule koostada keskkonnamõjude starteegilise hindamise (KSH) eelhindamine ning Palupera vallavalitsusel võtta KSH algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhindamise valmimist. Palupera vallavalitsusel korraldada KSH eelhindamise ja vajadusel KSH hindamise läbiviimine. 
 11. Võeti teadmiseks muu informatsioon vallavalitsuselt – koolibussi liinidel vedaja leidmiseks aastatel 2015-2018 korraldatud riigihanke tulemustest – edukaks tunnistati Rivor Trans OÜ pakkumus 0,95 eurot/liinikilomeeter käibemaksuta, tutvustati Palupera ja Palupera III kruusakarjääri korrastamise projekti.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 

Elektrikatkestused

Valgamaa elektrikatkestused

Rikketelefon 1343

 

 

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Eesti Post Sihtnumbrite otsing: www.post.ee

 
Valgamaa rahvamuusikapäeva kontsert ja simman
Rahvamuusikud

22. novembril kell 17 Nõuni kultuurimajas. Esinevad muusikud Valgast, Tõrvast, Sangastest, Otepäält ning ka Nõunist ja Paluperast.

Soojad joogid meie poolt ning kõhutäide teie poolt. Üritus on kõigile tasuta.

 
Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014–2030 eelnõu

ootab kõigilt huvilistelt kirjalikke muudatus- ja parandusettepanekuid kuni 15. detsembrini 2014. Eelnõu paberkandjal tutvumiseks vallamajas tööpäeviti.

 
Politsei kutsub lõuna-eestlasi üles oma kodukoha elanikke nähtavaks tegema
Mul on helkur

Kodanikupäeval, 26. novembril korraldab politsei ühes abipolitseinikega Lõuna-Eestis aktsiooni „Helkuriga sõbraks“, kuhu kaasab lisaks kohalikke elanikke andma oma panus kodukoha elanike nähtavaks tegemisel.

Loe edasi...
 
Puhkeõhtu "Valsiga jõuludesse"

Hellenurme rahvamajas 13. detsembril kell 13 puhkeõhtu VALSIGA  JÕULUDESSE.

Esinevad:

 • Rõngu kapell Rukkilill
 • Elva naisansambel Mis sest
 • Tantsurühmad: Hellenurme Fiiling, Marbella, Mathilde; Sangaste-Keeni Kesa-line; Õru Murueide Tütred; Valguta Nägusad Moorid; Nõuni Oikuimaru

Pensionäre ootab Päkapikk ja kaetud kohvilaud. Võta kaasa rõõmus meel ja kohvilauale veidi näksimist. Üritus on tasuta. Info telefonil 56622044 Elsa

 
Soovid suveks appi õpilasmalevat?

Hää ettevõtja, kogukond, omavalitsus, MTÜ! Oleme organiseerimas 2015 aasta suveks õpilasmalevat. Palun anna teada, kui Sul tekkis huvi!

Loe edasi...
 
auto24 Rally Estonia 2015 aasta FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste kalendris
auto24 Rally 2014 Estonia poodium

Tänavune Baltikumi suurim autospordisündmus auto24 Rally Estonia, mis oli esmakordselt FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp, on ka järgmise aasta FIA ERC kalendris. Ralli, mille tänavu võitsid Ott Tänak ja Raigo Mõlder Ford Fiesta R5 autol ja mis on senistest tänavustest etappidest parima korraldusega (promootor Eurosport Events hinnangu alusel) 2015 aasta toimumisajaks 17.–19. juuli.
Loe edasi...
 
Paluperas aeti jälle palli taga
Palupera valla karikas jalgpallis

12. oktoobril toimus Palupera kooli staadionil järjekordne turniir, kus selgitati välja valla parim küla jalgpallis. Ilm oli sügiseselt heitlik, kuid kolme küla vutihuvilised tulid siiski kokku. Palupera külast oli kaks võistkonda, üks vanade, teine noorte oma. Auhinnalaud sai kaetud Palupera valla ja ümbruskonna turismiettevõtete abil.

Loe edasi...
 
Taas algab ennetuskampaania „Vähem on parem"
Tervise Arengu Instituut

Tervise Arengu Instituut viib alates esmaspäevast, 20. oktoobrist taas läbi alkoholi liigtarvitamise ennetuskampaaniat „Vähem on parem". Selle eesmärk on anda mõtteainet vaagimaks, mida inimene alkoholitarvitamisega tegelikult võidab ja mida kaotab.

Loe edasi...
 
Päästeamet kutsub kodanikeühendusi õnnetuste ennetamise alasele koostööle
PäästeametPäästeamet kuulutab välja projektikonkursi mittetulundusühendustele, eesmärgiga kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmiseks õnnetuste vähendamise nimel. Projektikonkursil läheb jagamisele üle 40 000 euro.
Loe edasi...
 
Uus meeskoor kutsub laulma
Lauri Breede  

Loome Elvasse meeskoori, kuhu kutsume noormehi ja mehi ka lähivaldadest. Oma nõusoleku juhendada on andnud legendaarne dirigent Lauri Breede.

Täpsem info telefonidel 5551 2174 ja 509 1288; E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 
Meeldetuletus! Õpilaste huvihariduse toetamisest

Palupera vald maksab huvialatoetust üldhariduskoolides õppivatele 6- kuni 19-aastastele õpilastele huvitegevustega tegelemiseks. Huvialatoetuse määr on kuni 100 eurot aastas ja toetatakse õpilase osalemist ühes väljaspool Palupera valda tegutsevas huviringis.

Toetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või vähemalt 18-aastane õpilane vallavalitsusele vormikohase taotluse hiljemalt eelneva aasta novembris. Taotlust võib esitada ka huviringi/tegevuse/treeningu pakkuja. Palupera vallavolikogu teeb otsuse toetuse maksmise või mittemaksmise kohta eelarve kinnitamisega. Otsusest teavitatakse taotlejat.

Taotluse vorm

Toetamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/428052013052

Palupera vallavalitsus

 
Teeme Palupera kooli jõusaali!

Palupera kooli õpilaste poolt on tulnud idee ja soov oma jõusaali sisustamiseks. Kool ja hoolekogu on omaltpoolt mõtet igati toetamas ja tõelise huvi väljaselgitamiseks tahame sisustada ajutise jõusaali, mille rajamiseks teie abi palume.

Paljudel on kodus tolmu kogumas jõumasinad ja erinevad treeningseadmed, mida ise ei kasuta. Kui olete nõus neid kooli jõusaali käivitamiseks kaheks kuuks kasutusele andma, oleme teile väga tänulikud ja ootame sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana) või 513 9071 (Kalev).

Kui on näha, et kasutushuvi on suur, otsime täiendavalt juba sobivaid rahastusvõimalusi Palupera kooli jõusaali väljaarendamiseks.

 
LEADER PROJEKTIKONKURSI „kogukonnaalgatused ja koostöö“ täiendav taotlusvoor avanemas!
Projektikonkursi eesmärgiks strateegiast tulenevalt on:
Loe edasi...
 
Tööd alustas SA Innove Valgamaa Rajaleidja keskus

Innove Rajaleidja Üle Eestimaa alustas tööd 15 maakondlikku Rajaleidja keskust, sealhulgas üks ka Valga linnas. Valgamaa Rajaleidja keskuse juht Jaanika Käst selgitab, mis on uue keskuse peamised ülesanded.

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 Järgmine > Lõpp >>