Projekt - Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nõuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti üldine info telefonil 612 3000

Otepää Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seeläbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is
 

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 22. augustil 2014
  1. Kehtestati Hankekord Palupera vallas.
    Palupera valla hangete kord
  2. Toimus Palupera valla terviseprofiili 2014 I lugemine.
  3. Anti nõusolek maavara kaevandamisloa kehtivusaja pikendamiseks 5 aasta võrra Miti kruusamaardla Palupera kruusakarjääri mäeeraldisel.
  4. Otsustati algatada Palupera farmi kinnistu detailplaneering (planeeringuala 55400 m²)  eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks (söödahoidla koos söödasegamise ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad, sh servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse määramine, keskkonnakaitse abinõud, planeeringu kooskõlastajad jm.
  5. Anti informatsiooni eelarve reservfondi vahendite kasutamisest ja vallavara võõrandamiseks tehtud eeltoimingutest.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees


 

Elektrikatkestused

Valgamaa elektrikatkestused

Rikketelefon 1343

 

 

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Eesti Post Sihtnumbrite otsing: www.post.ee

 
Koolibussi sõidugraafik
Õpilasliinide ajagraafik ja marsruut Otepää Gümnaasiumi ning Palupera Põhikooli ja tagasi.
 
Palupera valla lipp Damâvandi mäel
Damâvand
Vaade mäele olles ca 2000 m kõrgusel

Palupera valla lipp lehvis 5672 m kõrgusel, iidsete pärslaste püha mäe, Iraani kõrgeima tipu,  Aasia kõrgeima vulkaani – Damāvandi otsas 27.08.2014 kell 08.00 väävlisuitsupilves.

Elagu Palupera vald! Kaunist kooliaasta algust!
Austusega,
Teie Vambola Sipelgas

Damâvand
Vambola Sipelgas Palupera valla lipuga
 
Otsime logo Palupera Valla Noortevolikogule
Kui sul on vahva idee, siis  joonista või tee arvutiga PVNK-le logo. Parimad selgitatakse Facebooki hääletusel ja PVNK otsusel. Logosid ootame 14. septembrini 2014 aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud või paberil Marika Viksi või PVNK liikmete kätte.

Konkursi tingimused

 
Konkurss Hellenurme-Palupera piirkonna noortejuhi leidmiseks

Seoses endise noortejuhi õppima asumisega kuulutab Palupera vallavalitsus taas välja konkursi Hellenurme-Palupera piirkonna noortejuhi töökoha täitmiseks

Loe edasi...
 
Infot sigade aafrika katku kohta

Eestis haigust seni diagnoositud ei ole, kuid 40 kilomeetri ulatuses Läti piirist on kehtestatud puhvertsoon. Sellesse jäävates seakasvatusettevõtetes ja taludes tehakse loomade veterinaarkontrolli, samuti on tsooni keelatud loomade toomine ja sealt väljaviimine ilma järelevalveasutuse loata. Puhvertsooni jäävad kõik Valgamaa vallad, Võrumaal Antsla, Mõniste, Urvaste ja Varstu vald ning Karksi vald Viljandimaal.

Kõik seapidajad peavad oma loomapidamishoone PRIA-s registreerima ja esitama teatise peetavate sigade arvu kohta. Kui sigade pidamine on lõpetatud, siis peab ka PRIA-t sellest teavitama.

 

Põllumajandusministeeriumi kodulehel on leitav sigade Aafrika katku info : http://www.agri.ee/et/seakatk

Loe edasi...
 
Uus pakutav tasuline teenus Palupera vallas

Koduteenus – mis see on?

Loe edasi...
 
Hajaasustuse programmi 2014 taotlusvoor

Palupera vallavalitsus teatab, et 1. aprillist 2014 on Palupera vallas hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud.

Loe edasi...

 
Teadaanne Palupera piirkonna külade elanikele
Kui sa oled kinnistuomanik, asukohaga Astuvere, Atra, Miti või Palupera külas ja soovid AS Kiirkandur karjäärist sel kevadel-suvel osta soodushinnaga looduslikku kruusa toimi nii: teata vallamajja (telefoni teel 7679502 või e-posti E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ) enda andmed – nimi, talu, kogus (kuni 15 tonni), kontaktandmed. Meie kogume info kokku, edastame kaevandajale nimistu soovijatest, saame neilt lisainfot, mille edastame jällegi teile, st kuna võite oma kruusale ise järgi minna jms. Vallamaja on vahendajaks siis seetõttu, et kontrollida ostja ja koguste vastavust kokkuleppele. 50% hinnasoodustus tähendab, et tänase hinnakirja järgi maksab sulle 1 tonn 2,97 eurot, 15 tonni siis 44,55 eurot. Maksta saad kohapeal sularahas.

Meeldivale koostööle lootes,
Palupera vallavalitsus

 
Palve ajaloolise Rõngu ja Rannu kihelkonna elanikele

Algatuseks viskan õhku küsimuse, miks lahkuvad noored oma kodupaigast? Vastusena julgeksin oletada, et põhjus peitub oma juurte mälu ja pärimuse unustuse hõlma vajumises. Meie juuri saab aga taas leida, otsides üles kodupaiga olulised kohad ning sidudes need pärimuslike lugudega. Suuline pärand, seehulgas kohapärimus ongi käesoleva palve tuumaks.

Loe edasi...
 
Kuidas ravimite eest vähem maksta?

Tänapäeval on ravimid väga kallid. Soodusravimite omaosaluse vähendamine on haigekassa lähiaastate prioriteet. Peame oluliseks, et ravimi patsiendi poolt tasutav summa ehk omaosalus ei oleks takistuseks vajaliku ravimi kasutamisel. Omaosaluse vähendamisel on oluline patsientide teadlikkus oma õigustest soodusravimite ostmisel.

Loe edasi...
 
Müüa kasutatud profiilplekki

Palupera vald müüb kirjalikul enampakkumisel kasutatud profiilplekki.

Loe edasi...
 
Uus riiklik peretoetus – vajaduspõhine peretoetus

NB! Senise Sotsiaalkindlustusameti poolt makstava lapsetoetuse osas ei muutu midagi. Vajaduspõhine peretoetus pole selle asendus, vaid lisa!

Alates 1. juunist 2013. a saab kohalikele omavalitsustele esitada avaldusi uue riikliku peretoetuse – vajaduspõhise peretoetuse saamiseks. Toetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist 2013. a. 

Loe edasi...
 
Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele õppuritele

16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu). Pensioniametid kontrollivad iga uue õppeaasta alguses õppimistingimuse täitmist Haridusameti õppurite registri alusel ja toetuse maksmisperiood määratakse antud õppeaasta lõpuni. Teatavasti kestab õppeaasta üleminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini.

Loe edasi...
 
Taotle uut isikut tõendavat dokumenti aegsasti!

ID-kaartAastail 2012–2014 mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustes klientide arv ja pikenevad ootejärjekorrad seoses 5- ja 10-aastase kehtivusega dokumentide üheaegse aegumise tõttu. Palun kontrollige dokumentide kehtivusaega ja esitage taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti. Dokumendi kättesaamisel tuleb arvestada 30 päevase tähtajaga.

Kui olete 15-aastane või vanem Eesti kodanik, kellele on varem välja antud Eesti kodaniku pass (pass) või isikutunnistus (ID-kaart), siis esitage taotlus uue ID-kaardi saamiseks posti või e-posti teel!

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 Järgmine > Lõpp >>