Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 20. aprillil 2017
 1. Algatati Nurmeme kinnistu (58202:002:0240) detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lhteseisukohad ja planeeringuala (4,9 ha). Detailplaneeringu eesmrk on kaaluda vimalusi maa-ala elamumaa, metstusmaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada, sihtotstarvete mramine, ehitusiguse ja hoonestusala mramine, juurdepsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastusphimtete mramine, kujade mramine, tehnovrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinude ja sstva arengu phimtete rakendamine ning servituutide vajaduse mramine. Detailplaneeringuga soovitakse kehtivat ldplaneeringut muuta. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Palupera Vallavalitsus ja kehtestaja Palupera Vallavolikogu.
  Otsus
 2. Jeti algatamata keskkonnamjude strateegiline hindamine Nurmeme kinnistu katastriksuse 58202:002:0240 detailplaneeringule. Algatamata jtmise phjendus planeeritav tegevus ei ole eelhinnangu phjal olulise keskkonnamjuga tegevus keskkonnamju hindamise ja keskkonnajuhtimisssteemi seaduse mistes. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jtmise otsusega on vimalik tutvuda tpevadel Palupera Vallavalitsuse kantseleis, Palupera valla veebilehel www.palupera.ee
  Otsus
 3. Nustuti Aktsiaseltsile VIACON Eesti (10398015) vee erikasutusloa andmisega Valgamaal Palupera vallas Hellenurme klas riigimaantee nr 23173 Hellenurme Pidla km 0,201 asuva Hellenurme silla garantiiaegseteks ehitustdeks.
  Otsus
 4. Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
 5. Nustuti Hellenurme klas Palupera valla omandis oleva maaksuse 58201:001:0219 (23173 Hellenurme-Pidla tee L1), tasuta vrandamisega Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu. Maaksuse suurus 34m2.
  Otsus
  Lisa

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Rajaleidja

 

Eesti Misakoolide hendus

Maamajade nustajate vrgustik

 

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti ldine info telefonil 612 3000

Otep Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seelbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is

 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Palupera vallavalitsus otsib restaureerimist omaniku- ja muinsuskaitselise jrelevalve tegijat

Palupera Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Hellenurme misahoone fassaadi restaureerimist omaniku- ja muinsuskaitselise jrelevalve (t lpeb aruande esitamisega Muinsuskaitseametile) teenuse osutaja leidmiseks hiljemalt 27. aprillil 2017. a. kell 10:00.

Pakkumuse esitaja peab omama majandustegevuse registris (MTR) muinsuskaitse tegevusluba jrelvalve. Projekti tegevus viiakse ellu orienteeruvalt 15.mai 2017.a. 10.sept. 2017.a. Hellenurme misahoone fassaadi restaureerimistde teostaja leidmiseks kuulutas Palupera Vallavalitsus vlja lihthanke menetlusega riigihanke (reg. nr. 183871).

Hankedokumentidega jm on vimalik tutvuda lisaks Riigihangete registrile ka Palupera valla veebilehel http://www.palupera.ee/content/view/2982/52/ . Edukaks tvtjaks osutus AS HASPO Tartust.

Info Palupera vallavanem Terje Korss, telefonid 767 9501, 517 4740 vi E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud Hinnapakkumus saata postiga 67514 Valgamaa Hellenurme, Palupera Vallavalitsus, mrksna Hellenurme jrelevalve vi e-post E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

 
Remonttde hange Nuni kultuurimaja loovustoas
Leader Eesti Valgamaa Partnerluskogu

Palupera vallavalitsus ja Nuni maakultuurimaja pakuvad td ettevtjale, kes rekonstrueerika meie kultuurimajas he 27 m suuruse toa, loovustoaks. T tuleks teostada mai-juulikuu jooksul. Pakkuja peab olema nuetekohaselt registreeritud asukohamaa erialases registris (MTR) tegevusalal Ehitus, ehitamine. Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 27. aprillil kell 10.00. Pakkumused saata kinnises mbrikus 67514 Valgamaa Hellenurme pk. Palupera vallavalitsus vi soovi korral e-post E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

Ruumil on vahetatud olemasolevad 2 akent ja vlja on juba lhutud ahi. Tmahtude jaoks oleme koostanud kalkulatsiooni, mille titmisest piisab pakkumuse koostamisel. Kalkulatsioon on htlasi ka selgitav meie ngemusest tdest, mahtudest, sisustusest.

Ruumi joonis
Kalkulatsioon

Palupera vallavalitsus, info vallavanem Terje Korss, 5174740.
Sooviga ruumi nha, vta hendust maja peremehega Kalev Lhmus, 5139071.

 
Teadaanne Palupera piirkonna klade elanikele

Kui sa oled kinnistuomanik, asukohaga Astuvere, Atra, Miti vi Palupera klas ja soovid piirkonna partnerilt, AS Kiirkandur karjrist sel kevadel osta soodushinnaga looduslikku kruusa, toimi nii: teata vallamajja (telefoni teel 7679502 vi e-posti E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud ) enda andmed nimi, talu, kogus (kuni 15 tonni), kontaktandmed. Meie kogume info kokku, edastame kaevandajale nimistu soovijatest, saame neilt lisainfot, mille edastame jllegi teile, st kuna vite oma kruusale ise jrgi minna jms. Vallamaja on vahendajaks siis seetttu, et kontrollida ostja ja koguste vastavust kokkuleppele. 50% hinnasoodustus thendab, et tnase hinnakirja jrgi maksab sulle 1 tonn 3,12 eurot, 15 tonni siis 46,80 eurot. Maksta saad kohapeal sularahas. Kuna jrgi saad kruusale minna orienteeruvalt maikuu lpus (teavitame!), on viimane registreerimise aeg meile 15. mai 2017. Kes on seda tnaseks juba teinud, pole vaja uuesti registreeruda, sa oled kirjas.

Meeldivale koostle lootes, 
Palupera vallavalitsus 

 
Miti karjrist kruusa vedu

Palupera vallavalitsus ootab hinnapakkumusi hiljemalt 8. mail 2017.a. kell 10:00 (laekumise thtaeg) jrgnevale tle: AS Kiirkandur Miti karjrist kruusa vedu.

Kaevandaja karjris viibimise ajal (vedu toimuks maikuu lpus juba!) vajame kallur-alussahka (kandevime 15-16 t, ca 10 m vi kallur+greider kohapeal) omavatelt ettevtjatelt, kel kehtiv teehoiutde luba, teenustd. Tellija tasub kruusa eest iseseisvalt eraldi AS Kiirkandurile. Kruus (ca 200 koormat) tuleb vedada ja samas ka paigaldada tellija poolt etteantud mahus ja valla teeregistris asuvatele teedele. Esitada he t/km maksumuse kohta pakkumus, mrksnaks Kruusavedu. Keskmiseks heks edasi-tagasi otsaks viks arvestada 18 km. Pakkumus peab seega sisaldama ka kruusa paigaldust.
Pakkumused saata kinnises mbrikus 67514 Valgamaa Hellenurme pk. Palupera Vallavalitsus vi soovi korral e-post E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud Info tel. 76 79 501, 51 74 740.

 
Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine
Image

 Otep, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas (2014-2020.2.02.16-0015)

Projekti teabepevad vallakodanikele jt huvilistele (nt sotsiaal- ja tervisevaldkonna ttajad):

 • Otepl 25.04.2017 kell 15.00 Lipuvljak 13, Otep, 3.korrus
 • Pukas 26.04.2017 kell 15.00 Kesk 47, Puka Rahvamaja
 • Paluperas 24.04.2017 kell 15.00 Vallamaja, Hellenurme kla 67514, Valgamaa
 • Maikuu esimesel ndalal toimub teabepev ka Sangastes.

Lisainfo: Angelika Armolik tel 53033032, E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

 
Otsime koduhooldusttajaid ja tugiisikuid
Image Otep vallavalitsus vtab tle 4 koduhooldusttajat ja 2 tugiisikut

ESF projekti "Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otep, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas (2014-2020.2.02.16-0015)" kestel.

Loe edasi...
 
Palupera vallale I koht Valgamaa talimngudelt

Valgamaa kohalike omavalitsuste talimngude lppvistlustel oli kuni 2000 elanikuga valdade hulgas Palupera vald kokkuvttes taas I kohal, 87 punktiga. 13 kohalikust omavalitsusest osales 12.

I koht saadi suusasprindis ja males, II koht saadi lauatennises, III koht saalijalgpallis, IV koht murdmaasuusatamises ja tnavakorvpallis, V koht mlumngus, juhtide vistluses, vrkpallis ja hupssist laskmises ning VII koht turniiribridis. Puka vald ji 85 punktiga II kohale ja Sangaste vald 84 punktiga III kohale. nne Paluperale ja paluperakatele! Tnud sportlikele esindajatele!

 
Valgamaa ja Rngu noorte looduspevad
Valgamaa ja Rngu noorte looduspevad
 
Lppes XXIV mlumnguturniir Palupera valla karikale
Mlumngu auhinnalaud

31. mrtsil toimus Nuni kultuurimajas mlumnguturniiri viimane voor. 12 vistkonda oli tulnud viimast Palupera valla karikat pdma, nendest 6 jahtisid ka Valgamaa meistritiitlit meeskondlikus mlumngus.

Loe edasi...
 
Sdamekuu kutsub liikuma ja suhkruga piiri pidama

SdamekuuTervise Arengu Instituudi eestvedamisel on taas alanud sdamekuu. Aprilli jooksul toimuvad le Eesti liikumisritused, et meelde tuletada, kui oluline on sdametervise hoidmiseks regulaarselt liikuda ning et sdame-veresoonkonnahaigusi saab tervisliku elustiiliga ennetada. Sel aastal juhime lisaks thelepanu ka lisatud suhkru liigsele tarvitamisele.

Loe edasi...
 
Uus vee-ettevtja Hellenurme-Palupera piirkonnas

 1. aprillist 2017 on Palupera valla Hellenurme ja Palupera klas uus vee-ettevtja AS Emaje Veevrk.

Vee-ettevtja haldab oma tegevuspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni rajuhtimisteenust. Konkurentsiameti otsusest tulenevalt on veeteenuse hind koos kibemaksuga 1,463 eur/m ja kanalisatsiooniteenuse hind koos kibemaksuga 1,850 eur/m.

Klientidele paigaldatakse kaugloetavad veearvestid ja slmitakse uued lepingud.
AS Emaje Veevrk
veebileht www.evv.ee .

 
Ajutine registrimassi piirang Palupera valla teedel
Piirang 8 tPalupera vallavalitsus tegi 20. mrtsil korralduse kehtestada alates 21. mrtsist 2017. a kigil Palupera valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel ajutine liikluspiirang mootorsidukitele, mille registrimass on le 8 tonni
 
Sealihakonservide tiendav jagamine

SigaPalupera vallavalitsus jagab tiendavalt sealihakonserve abivajajatele ja toimetulekuraskustes isikutele aprillikuu jooksul kuni varude lppemiseni.

Prduda vallavalitsuse poole Hellenurmes esmaspeval ja kolmapeval kella 8.3016.00 ja reedel 8.3013.00 vi Nuni klaraamatukogus neljapeval kella 11.0013.00.

Ksimuste korral helistada sotsiaalnunik Heli Elbsoni telefonil: 767 9502, 511 2479 vi kirjutada E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud


 
Jtmeveo teenustasud alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lpuni

AS-i Eesti Keskkonnateenused segaolmejtmete veo teenustasud Palupera vallas alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lpuni (jtmekoti hind endine, lejnutel tus 17%). Jrgmisest aastast uue riigihanke- jrgne vedaja ja hinnad.

Kategooria jtmemahuti suurus m Teenustasu hind jtmete hekordse kitlemise eest ilma kibemaksuta () Teenustasu hind jtmete hekordse kitlemise eest koos kibemaksuga ()
Jtmekott 0,05 0,50 0,60
0,08 0,70 0,84
0,14 1,40 1,68
0,24 2,05 2,46
0,36 3,51 4,21
0,37 3,51 4,21
0,60 8,19 9,83
0,66 8,78 10,54
0,80 9,95 11,94
1,10 14,04 16,85
1,50 17,55 21,06
2,50 29,25 35,10
4,50 46,80 56,16
 
Uus Elva vald Facebookis

Meie uue Elva valla ametlik leheklg on see-https://www.facebook.com/valdelva/

 
Statistikaamet otsib oma kollektiivi ksitlejaid
Statistikaamet otsib oma kollektiivi ksitlejaid

Statistikaamet viib iga-aastaselt lbi kolme uuringut:

 1. Eesti tju-uuring
 2. Turismi mooduluuring
 3. Leibkonna eelarve uuring

Aastatel 20162017 korraldab Statistikaamet seitse perioodilist uuringut:

 1.  Tiskasvanute koolituse uuring 01.05.201631.12.2016
 2. Eesti sotsiaaluuring 01.02.201731.05.2017
 3. Infotehnoloogia leibkonnas 01.04.201630.06.2017
 4. Euroopa sotsiaaluuring 01.10.201630.01.2017
 5.  Eesti leibkondade finantskitumise ja tarbimisharjumuste uuring 01.03.201730.06.2017
 6. SHARE 01.03.201701.10.2017
 7. Kultuuris osalemise uuring 01.04.2017-31.12.2017

Kogu info meie uuringute kohta on olemas ka Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee/76422 ja meie ksitlejatel on inimesi klastades alati kaasas pildiga ttend. Enne uuringu algust saadab Statistikaamet valimiisikutele teavituskirja juhuvalimisse sattumise kohta rahvastikuregistri andmetel phinevale posti- vi meiliaadressile. Statistikaameti isiku-uuringud tehakse ldjuhul silmast silma intervjuuna, mnes uuringus on vimalik ksimustele vastata ka telefoni teel vi veebis.

 
Elva valla hinemisleping on allkirjastatud

14.12.2016 otsustasid Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu volikogud Rannu Rahvamajas toimunud hisistungil kiita heaks hinemisleping ning vtta vastu otsused taotleda haldusterritoriaalse korralduse muutmist, et moodustada uus, enam kui 14 000 elanikuga omavalitsusksus nimega Elva vald.

Vastu vetud otsused edastatakse Tartu ja Valga maavanematele ning lplikult peab hinemise heaks kiitma Vabariigi Valitsus.  Uus vald hakkab tle prast 2017. aasta oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste vljakuulutamist. Kuni selleni viiakse heskoos lbi leminekutegevusi,  et tagada uue valla juhtimise ja elukorralduse sujuv toimima hakkamine tuleval sgisel.

 
Meldes Heldur Jgiojale 80
Meldes Heldur Jgiojale 80

Kontsert Meldes Heldur Jgiojale 80 toimus Hellenurme maakultuurimajas 21. novembril tnu lauluansamblitele Helisev Horoskoop, Lbusad lesed, Rngu naisansambel, Otep Laulurm, Rngu segaansambel ja Palupera valla naiskoor.

Loe edasi...
 
Hei-hei tore inimene!
Sgisene isKui sul on soovi Nuni kultuurimajas meie vahva seltskonnaga liituda, siis sind ootavad....
 • esmaspeval ja kolmapeval kell 18 AEROOBIKA
 • kolmapeval kell 19 naiskoor HELLETAJAD (Hellenurme kultuurimajas)
 • neljapeval kell 10.30 NAISTE LAULUANSAMBEL 
 • neljapeval kell 18 LASTE LAULURING
 • neljapeval kell 19 LINETANTS
 
Haldusreformi 8. ja 11.09.2016 rahvaksitluse tulemused Palupera vallas
HALDUSREFORMI 8. ja 11.09.2016 RAHVAKSITLUSE TULEMUSED PALUPERA VALLAS Rahvaksitluse tulemused tabeli kujul
 
<< Algus < Eelmine 1 2 Jrgmine > Lpp >>