Projekt - Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nõuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti üldine info telefonil 612 3000

Otepää Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seeläbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is
 

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 19. juunil 2015
 1. Palupera valdKuulati vallavolikogu revisjonikomisjoni ettekannet ja sõltumatu vandeaudiitori aruannet Palupera valla 2014 majandusaasta aruandele.
  Audiitori aruanne
  Revisjonikomisjoni arvamus
 2. Kinnitati Palupera valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
  Otsus
  Majandusaasta aruanne
 3. Kehtestati uued Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
  Määrus
 4. Kehtestati Palupera farmi kinnistu detailplaneering.
  Otsus

  Seletuskiri
  Olemasolev olukord
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

 5. Anti arvamus maavara kaevandamisloa kehtivusaja pikendamisele Miti kruusamaardla Palupera kruusakarjääri mäeeraldisel.
  Otsus
 6. Anti arvamus saasteloa taotlusele.
  Otsus
 7. Kuulati vallavalitsuse informatsiooni 2015. aasta hajaasustuse programmist, SA KIK viimasest voorust, suvistest töödest ja tegemistest, muudatustest jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees 
 

Elektrikatkestused

Valgamaa elektrikatkestused

Rikketelefon 1343

 

 

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Eesti Post Sihtnumbrite otsing: www.post.ee

 
Vabaõhuetendus "Mustlaslaager läheb taevasse"

Astuvere külas Külamäe talus 4. juulil kell 19.

Esitavad näitetrupp Muhkel, mustlastantsukollektiivid,  tantsukollektiivid ja mustlaslaulude esitajad. Romansse esitab Diana Klas. Pilet 7 eurot.

 
Tule Miti küla täikale
PagasnikutäikaPagasniku täika toimub 4. juulil kell 10–14 Otepää-Rõngu maantee 8. kilomeetril Palu bussipeatuse juures Palu puhkekohas.

 • Kohamaks 1 euro.
 • Mis ühele on vana, see teisele on uus.
 • Tule ostma, müüma, vahetama.
 • Info ja registreerimine tel. 5107312
 
Palupera Vallavalitsus kuulutab välja konkurssi vallasekretäri ametikohale.

Vallasekretäri ametijuhendiga saab tutvuda: http://www.palupera.ee/Vallasekretäri-ametijuhend.pdf  

 Vallasekretäri ametikohale kandideerimiseks tuleb saata oma avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja isikut  tõendava dokumendi koopia Palupera Vallavalitsusele 10. juuliks 2015 elektronposti aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud või paberkandjal aadressile Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa 67514.

Rohkem infot konkurssi kohta saab avaliku teenistuse veebilehelt http://www.avalikteenistus.ee/?id=43510&tpl=1063&c_tpl=1075 või helistades telefonil 767 9502 või 767 9501.

 
Hellenurme küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistöö omanikujärelvalve tegija leidmine

Palupera Vallavalitsus koos vee-ettevõtjaga Osaühing PALU-TEENUS ootavad hinnapakkumusi Hellenurme küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistöö omanikujärelvalve tegija leidmiseks hiljemalt 10. juulil 2015. a. kell 15.00.

Pakkumuse esitaja peab omama MTR-is kehtivat registreeringut järelvalveks (ehituslik, insener-tehniline). Projekti tegevus viiakse ellu orienteeruvalt 15. juuli 2015.a. – 2. november 2015.a. Hellenurme küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistöö teostaja leidmiseks kuulutas Palupera Vallavalitsus välja lihthanke menetlusega riigihanke (reg. nr. 164382). Pakkumuse kutsega on võimalik tutvuda lisaks Riigihangete registrile ka Palupera valla veebilehel http://www.palupera.ee/content/view/2587/52/. Eduka töövõtja valikust saab infot juba juulikuu algul.

Hinnapakkumuse koostamise aluseks on valminud tööprojekt: KESKKONNAPROJEKT OÜ Töö nr 0340.01.01. „Hellenurme küla reoveekanalisatsioonitorustiku projekt. Tööprojekt”, 2013. Muinsuskaitseameti kooskõlastus nr 21212, 23.09.2013. Info Palupera vallavanem Terje Korss, telefonid 767 9501, 517 4740 või E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud Hinnapakkumus saata postiga 67514 Valgamaa Hellenurme, Palupera Vallavalitsus, märksõna „Hellenurme järelevalve” või e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 
Kiudoptilise sidevõrgu rajamine Nõuni-Päidla-Hellenurme piirkonda

Peagi alustatakse EST-SIDE sidevõrgu ehituse projekti raames ehitustöödega ka Nõuni-Päidla-Hellenurme piirkonnas.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ: pressiteade

 
Tervise Arengu Instituut alustab teavitust passiivse suitsetamise kahjulikest mõjudest
Tervise Arengu Instituut

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas 5. juunil teavitust, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust suitsetamise kahjulikest mõjudest. Teavituse esimeses etapis jagatakse infot passiivse suitsetamise ohtudest ning julgustatakse inimesi nõudma endale suitsuvaba keskkonda.
Loe edasi...
 
Uued tauditõrje abinõud sigade katku tõkestamiseks

Ajast, kui Valgamaal Hummulis leitud surnud metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk, on möödunud juba üle kaheksa kuu. Metsas taud levib, katkukoldeid on leitud Valgamaa, Viljandimaa, Ida-Virumaa, Võrumaa ja Tartumaa metsadest. 15. mai seisuga on Eestis diagnoositud sigade Aafrika katk 198 metsseal, neist 44 Valgamaal.

Loe edasi...
 
Nõuni piirkonna sotsiaaltöö muudatus

1. aprillist 2015 kaob Nõunis sotsiaaltöötaja (seni 0,5 kohta) ametikoht. Nõuni raamatukokku jääb endiselt edasi 0,5 kohta raamatukogu juhatajale, kes täidab ka Nõuni postipunkti teenindaja rolli.

Raamatukogu-Postipunkt on avatud
E, T 11.00–13:00 ja 14.00–17.00
K, N 12.00–14:00 ja 15.00–18.00

Samas võtab valla sotsiaalnõunik Heli Elbson vallakodanikke vastu iga N kell 11.00–14.00. Võimalik osta ka koduteenust. Tutvu teenusega   http://www.palupera.ee/content/view/2280/3/.

 
Teeme Palupera kooli jõusaali!

Palupera kooli õpilaste poolt on tulnud idee ja soov oma jõusaali sisustamiseks. Kool ja hoolekogu on omaltpoolt mõtet igati toetamas ja tõelise huvi väljaselgitamiseks tahame sisustada ajutise jõusaali, mille rajamiseks teie abi palume.

Paljudel on kodus tolmu kogumas jõumasinad ja erinevad treeningseadmed, mida ise ei kasuta. Kui olete nõus neid kooli jõusaali käivitamiseks kaheks kuuks kasutusele andma, oleme teile väga tänulikud ja ootame sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana) või 513 9071 (Kalev).

Kui on näha, et kasutushuvi on suur, otsime täiendavalt juba sobivaid rahastusvõimalusi Palupera kooli jõusaali väljaarendamiseks.

 
Koduteenus – mis see on?

See on isikule tema enda kodus osutatav teenus, mis aitab tal oma harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Nt põhiteenused:

 • abistamine tubade koristamisel;
 • toiduainete, muude esmatarbekaupade, ravimite koju toomine;
 • joogivee kaevust tuppa toomine;
 • arstiabi korraldamine (arsti juurde registreerimine, eriarstile mineku organiseerimine jne);
 • pesemisvõimaluste korraldamine (abistamine vannitamisel või duðði all pesemisel või saunas pesemisel);
 • asjaajamise korraldamine ametiasutustega;
 • vajadusel saab kokku leppida lisateenustes, mis tulenevad konkreetsest abivajadusest.

See ei ole hooldamine, pidev ja ööpäevaringne kõrvalabi.

Loe edasi...
 
Müüa kasutatud profiilplekki

Palupera vald müüb kirjalikul enampakkumisel kasutatud profiilplekki.

Loe edasi...
 
Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele õppuritele

16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu). Pensioniametid kontrollivad iga uue õppeaasta alguses õppimistingimuse täitmist Haridusameti õppurite registri alusel ja toetuse maksmisperiood määratakse antud õppeaasta lõpuni. Teatavasti kestab õppeaasta üleminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini.

Loe edasi...
 
Hellenurme spordipärand
Olen terve oma elu elanud Hellenurmes ja olnud selle kohaga nii ühel või teisel moel tihedalt seotud. Nüüd kaugemal elades tahaksin hellenurmelastele meelde tuletada meie spordiajalugu ning tutvustada neile seda spordipärandit, mille on kaante vahele pannud Valgamaa spordielu edendajana elutöö preemia pälvinud Sulev Pallon.
Loe edasi...
 
Müüa kasutatud elektripliit
Elektripliit WARA

Elektripliit WARA, mõõdud 800x750x900 mm, pinge 380 V, võimsus 10/15 kW.

Loe edasi...
 
Müüa
Müüa kasutatud, korralik klaasplastist setiti (4 kambriline, maht 15 m3, läbimõõt 2,30m, pikkus 3,6m). Hind 20 tuhat krooni.
 
Müüa kaks metallmahutit (10 ja 25 m3). Hind kokkuleppel. Info tel. 5226235, Tõnu Raak.
 
Meenutusi ajaloost
Vana maja akenPalupera vallavalitsus palub Hellenurme piirkonnas elanud / elavatel isikutel, kel on alles vanu fotosid Hellenurme endisest tsentraalkatlamajast (just hoone seest), ajast mil seal tegutses veel katlamaja ja Hellenurme endisest kauplusest (praegune perek. Pastak kodu). Fotod tagastame kohe pärast skaneerimist. Oodatud on ka info ajaloo mäletajatelt, kes teab, kus asub / asus Hellenurme kandis maja, kus sündis kunstnik Konrad Mägi? Ette tänades Palupera vallavalitsus