Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
 • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Nuni rahvamajas 26. novembril kell 18
Phapev
 
Uus omavalitsus Elva vald

24.10.2017 justus Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rngu valla hinemine ning moodustus uus omavalitsusksus Elva vald.

2017. aasta lpuni jvad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nu ksida saab harjumusprastest kohtadest.

Praegu jvad alles omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt!

Uue phimruse kehtestamiseni tegutseb omavalitsus Elva linna phimruse alusel, phimruses kinnitatakse ka uue valla smboolika, seni kasutatakse Elva linna smboolikat.

Senised igusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, htsete igusaktide vastuvtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne hinemist kehtestatud (nt Rannu valla igusaktid senise Rannu valla territooriumil, Elva linna igusaktid Elva territooriumil jne). See thendab, et igusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

31. detsembril 2017 lpetavad tegevuse Elva linnavalitsus, Konguta vallavalitsus, Palupera vallavalitsus, Puhja vallavalitsus, Rannu vallavalitsus ja Rngu vallavalitsus kui ametiasutused lpetavad tegevuse.

1. jaanuaril 2018 alustab td Elva vallavalitsus kui ametiasutus.

 
Muudatused aadressides

Valimistulemuste vljakuulutamisega tekkis Elva linna, Konguta valla, Palupera valla kladest (Astuvere, Atra, Hellenurme, Melooga, Palupera, Pastaku ja Urmi), Puhja, Rannu ja Rngu valdadest ning Puka valla Aakre piirkonna kladest (Aakre, Palamuste, Pedaste, Phaste, Purtsi ja Rebaste) uus omavalitsusksus - Elva vald. Ja Otep valla, lejnud Puka valla kladest, Sangaste valla ja Palupera valla kladest (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nuni, Pidla ja Rbi) uus omavalitsusksus Otep vald. Sellest tulenevalt muutuvad ka aadressiandmed.

Nited:

 • praegune aadress: Hellenurme kla, Palupera vald, Valga maakond. Aadress prast haldusreformi: Hellenurme kla, Elva vald, Tartu maakond
 • praegune aadress: Nuni kla, Palupera vald, Valga maakond. Aadress prast haldusreformi: Nuni kla, Otep vald, Valga maakond

Kas ja kuidas Sinu kodune aadress muutus, saad vaadata siit http://geoportaal.maaamet.ee/

Andmete muutmine registrites toimub automaatselt, ehk masskannetena Maa-ameti poolt, inimesed ei pea ise registrites muudatusi tegema.

Sihtnumbrid praegu ei muutu, kik postisaadetised saavad kindlasti kohale viidud nii uue kui ka vana aadressi alusel. Peale haldusreformi lppemist hakkavad sihtnumbrite muutmised, kuid mitte varem kui 2018. aastal. Omniva teavitab kliente sihtnumbri muudatusest vhemalt 2 ndalat ette. Sihtnumbri muudatuse info postitatakse kliendi postkasti.

Haldusreformiga seotud registrikannete muudatused ja selgitused on leitavad Maa-ameti veebilehelt: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=575

Kertu Vuks
hinemisprotsessi koordinaator Elva vallas

 
Valimistulemused on vlja kuulutatud

23. oktoobril 2017 registreeriti ja avalikustati Elva valla valimiskomisjoni otsusega Elva Vallavolikogu liikmed. Elva Vallavolikogu liikme volitused algavad 24.10.2017. Tekkinud on uus omavalitsusksus Elva vald (Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu valdade ning Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Phaste, Purtsi ja Rebaste klade hinemisel).

Esimene Elva vallavolikogu istung toimub 30. oktoobril 2017. a kell 15.00 Elva Kultuurikeskuses.

Istungi pevakord:

1. Elva Vallavolikogu esimehe valimine;

2. Elva Vallavolikogu aseesimehe valimine;

3. Elva Linnavalitsuse, Konguta Vallavalitsuse, Palupera Vallavalitsuse, Puhja Vallavalitsuse, Rannu Vallavalitsuse ja Rngu Vallavalitsuste lahkumispalve rakuulamine.

Valimiskomisjoni otsused on leitavad siit - http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjoni-otsused

Rohkem infot seoses omavalitsuste hinemisprotsessiga koordinaator Kertu Vuks ( E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud vi 581 3086)

 
Palupera vallavolikogu otsusega 19. septembrist 2017

Otsustati vtta vastu ja suunata avalikule vljapanekule Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed ja re kinnistute detailplaneering vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale ja joonistele (mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis ja avalikustatakse ka valla veebilehel).

Avaliku vljapaneku kestuseks on 16. oktoober 2017. a kuni 17. november 2017. a ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei, Hellenurme klas Valgamaal tpevadel kella 8:30-16:00, kuhu saab esitada ka avaliku vljapaneku kestel kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta. Samas kohas korraldatakse ka detailplaneeringu avalik arutelu 7. detsembril 2017. a kell 10:00.

Lisad, koosklastused, seletuskirjad, skeemid, plaanid jne (.rar)

 
Uus vee-ettevtja Nuni klas

Otep veevrk1. oktoobrist 2017 on Palupera valla Nuni klas uus vee-ettevtja AS Otep Veevrk. Vee-ettevtja haldab oma tegevuspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni rajuhtimisteenust. Jtkatakse seni kehtinud hindadega. Klientidega slmitakse uued lepingud. AS Otep Veevrk veebileht http://www.otepvesi.ee/ . Klienditeenindus Otepl Kastolatsi teel E-R 8:00-15:00. E-post: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud . Tel +372 76 64890.

 
Rhmatreeningud noortele Hellenurmes
Jump
 
Viisakus algab meist endist. Ka liikluses
Loe edasi...
 
Kogu kgiviljad korvi
Kgiviljad
Loe edasi...
 
Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneering avalikul vljapanekul
Rngu Vallavolikogu 17.08.17 otsusega nr 28 veti vastu Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneering ja suunati see avalikule vljapanekule, mis  toimub 7.09-7.10.2017 Rngu valla veebilehel ja vallamajas ning avalik arutelu toimub 16.10.2017 kell 11.00 vallamajas.
Loe edasi...
 
Internet Koju
Eesti Andmesidevrk
 • Projekti kigus tuuakse valguskaabel kigile soovijatele koju vi tkohta.
 • Vrguga liitumise tasu he maja kohta lheb soovijale maksma 150 EUR (kortermaja puhul 150 EUR trepikoja kohta)
 • Projektiga saavad liituda soovijad nii maal kui ka linnas, kui majas puudub valguskaabli hendus.
 • Projekti eesmrk on tuua tulevikukindel kiire ja stabiilne internetihendus kigile tarbijatele Plvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Vrumaal. Projekt on suunatud tarbijatele, kellel tna internetihendus puudub vi on see mitterahuldava kvaliteedi vi hinnaga.
 • Projekti arendaja on MT Eesti Andmesidevrk, teenust hakkavad osutama konkurentsi tingimustes Eesti sideettevtted. Registreeri juba tna oma soov lehel http://www.internetkoju.ee/
Lisainfo veebilehelt internetkoju.ee vi kohalikust omavalitsusest.
 
Palupera valla lipp Elbrusel
Elbrusel

26. juulil 2017 kl.10.40 judis Palupera vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas Euroopa krgeimale punktile - Elbruse lnetippu, 5642 m krgusel. Lehvis Palupera valla lipp! Elagu Palupera!

 
Palupera valla lipp XII noorte laulu- ja tantsupeol
Laulupeol

Palupera valla lipp XII noorte laulu- ja tantsupeo MINA JN rongkigus. Ja taas viis lipu peole volikogu esimees Vambola Sipelgas.

Laulupeol
 
Programm Kainem ja tervem Eesti

Programmi Kainem ja tervem Eesti eesmrk on alkoholi liigtarvitamise ja sellega kaasnevate kahjude vhendamine. Programmi raames tegeleme jrgmiste teemadega:

 1. alkoholi liigtarvitamise ennetamine;
 2. alkoholitarvitamise hirega patsientidele tnapevaste ravivimaluste tagamine;
 3. avalikkuse teavitamine alkoholitarvitamise hire olemusest ja ravivimalustest.
Loe edasi...
 
Info Hellenurme ja Palupera klade veeteenuse tarbijale

Hellenurme ning Palupera klade teeninduspiirkondades hakkas 01.04.2017 kuupevast tarbijatele kehtima AS-le Emaje Veevrk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 3,313 /m3 koos kibemaksuga. Tasu vetud vee eest on 1,463 /m3 koos kibemaksuga ning tasu reovee rajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850  m3 koos kibemaksuga.

Loe edasi...
 
Jtmeveo teenustasud alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lpuni

AS-i Eesti Keskkonnateenused segaolmejtmete veo teenustasud Palupera vallas alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lpuni (jtmekoti hind endine, lejnutel tus 17%). Jrgmisest aastast uue riigihanke- jrgne vedaja ja hinnad.

Kategooria jtmemahuti suurus m Teenustasu hind jtmete hekordse kitlemise eest ilma kibemaksuta () Teenustasu hind jtmete hekordse kitlemise eest koos kibemaksuga ()
Jtmekott 0,05 0,50 0,60
0,08 0,70 0,84
0,14 1,40 1,68
0,24 2,05 2,46
0,36 3,51 4,21
0,37 3,51 4,21
0,60 8,19 9,83
0,66 8,78 10,54
0,80 9,95 11,94
1,10 14,04 16,85
1,50 17,55 21,06
2,50 29,25 35,10
4,50 46,80 56,16
 
Uus Elva vald Facebookis

Meie uue Elva valla ametlik leheklg on see-https://www.facebook.com/valdelva/

 
Euroopa Komisjon kinnitas tauditsoonide uued piirangud - Valgamaa kolmandas tsoonis
Kaart Euroopa Komisjon kinnitas tna sigade Aafrika katku tauditsoonide uued piirangud. Rangeimast piirangutsoonist ji vlja Baltimaade suurimaid seakasvatusi Ekseko farm Viiratsi vallas Viljandimaal.
Loe edasi...
 
Valga maavanem kehtestas loomapidamishoonele karantiini

Seakatku tsoonid Vastavalt loomatauditrje seadusele ja Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekule kehtestas Valga maavanem tna ( Valga maakonnas Taheva  vallas Kallikla klas) Aili Liivale kuuluvas loomapidamishoones karantiini.

Samuti kehtestatakse ohustatud tsoon (3 km raadiuses mber taudikolde)  ja jrelevalvetsoon (10 km raadiuses mber taudikolde) ning kehtestatakse vastavad kitsendused.  Osa kehtestatud jrelevalvetsoonist jb Vru maakonda.

Loe edasi...
 
Tauditrje abinud sigade katku tkestamiseks

Ajast, kui Valgamaal Hummulis leitud surnud metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk, on mdunud juba le kaheksa kuu. Metsas taud levib, katkukoldeid on leitud Valgamaa, Viljandimaa, Ida-Virumaa, Vrumaa ja Tartumaa metsadest. 15. mai seisuga on Eestis diagnoositud sigade Aafrika katk 198 metsseal, neist 44 Valgamaal.

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 Jrgmine > Lpp >>