Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 27.mrtsil 2017 otsustati:
 • Mrata Palupera valla 2016. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande ja 2017. aasta raamatipidamise aastaaruande auditi lbiviijaks Audiitorbroo Fides O.
  Otsus
 • Osta Palupera vallale korteriomand nr 3 Palupera vallas Palupera klas Palupera kuivati-elamus hinnaga 1500 eurot.
  Otsus
 • Volitada Valgamaa Omavalitsuste Liitu titma Palupera valla 7 klas (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nuni, Pidla, Rbi klad) korraldatud jtmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid halduslesandeid.
  Otsus
 • Volitada Elva linna titma Palupera valla 7 klas Astuvere, Atra, Hellenurme, Melooga, Palupera, Pastaku ja Urmi klades korraldatud jtmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid halduslesandeid.
  Otsus
 • Nustuda Luna-Eesti Hooldekeskus AS-le vee erikasutusloa andmisega Hellenurme klas Misa aed katastriksusel.
  Otsus
 • Anda nusolek Palupera vallale kuuluva Koolimetsa kinnistu asukohaga Miti kla vrandamiseks enampakkumise korras alghinnaga 50 000 eurot.
 

Rajaleidja

 

Eesti Misakoolide hendus

Maamajade nustajate vrgustik

 

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti ldine info telefonil 612 3000

Otep Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seelbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is

 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Uus vee-ettevtja Hellenurme-Palupera piirkonnas

 1. aprillist 2017 on Palupera valla Hellenurme ja Palupera klas uus vee-ettevtja AS Emaje Veevrk.

Vee-ettevtja haldab oma tegevuspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni rajuhtimisteenust. Konkurentsiameti otsusest tulenevalt on veeteenuse hind koos kibemaksuga 1,463 eur/m ja kanalisatsiooniteenuse hind koos kibemaksuga 1,850 eur/m.

Klientidele paigaldatakse kaugloetavad veearvestid ja slmitakse uued lepingud.
AS Emaje Veevrk
veebileht www.evv.ee .

 
Ajutine registrimassi piirang Palupera valla teedel
Piirang 8 tPalupera vallavalitsus tegi 20. mrtsil korralduse kehtestada alates 21. mrtsist 2017. a kigil Palupera valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel ajutine liikluspiirang mootorsidukitele, mille registrimass on le 8 tonni
 
Head Miti, Rbi, Pidla, Makita, Lutike, Neeruti ja Nuni kla elanikud

ning huvilised, kel on soov kaasa rkida!
HALDUSREFORMI 8. ja 11.09.2016 RAHVAKSITLUSE TULEMUSED PALUPERA VALLAS Kohtume Nuni kultuurimajas teisipeval, 4. aprillil kell 18.30 ning arutleme vestlusringis teemal levaade Otep vallaga hinemisest.

Olete oodatud!
Palupera vallavalitsus

 
Tervse Arengu Instutuut: lisatud suhkrute tarbimist tuleb vhendada
lisatud suhkrute tarbimist tuleb vhendada

Tervise Arengu Instituut alustab tnasest, 27. mrtsist esmakordselt teavitust, mis suunab mrkama lisatud suhkruid ning vhendama nende tarbimist.Magusaga liialdamine ei ole vaid lekaaluliste inimeste probleem. Vrske rahvastiku toitumise uuringu jrgi svad tiskasvanud pevas keskmiselt kaks ning lapsed alates koolieelikutest kuni teismelisteni 3-4 korda rohkem magusat kui soovituslik.

Loe edasi...
 
Palupera hanked 2017 kevad

Palupera Vallavalitsus kuulutab vlja alljrgnevad hanked:

 • Valla teeregistris olevate teede greiderdamine
  hekordne ring greiderdamist vajavate teede osas on ca 40 km. Aasta jooksul tuleb greiderdada vastavalt vajadusele ja ilmastikule kuni 2 korda. Ootame ttunni hinda ja td teostava masina iseloomustust pakkujalt, kes omab Maanteeameti poolt vljastatud teehoiutde tegevusluba. Mainida ra kibemaksukohuslus ja kasuks tulevad ka kogemused. Esimene ring tuleb teostada peagi! Esitada pakkumus, mrksnaks Greider.

 • Bussipeatuste trimmerdamine ja heakord
  Sgiseni vajavad trimmerdamist 5 bussipeatuse (Pastaku 2, Astuvere, Pidla, Neeruti) mbrused, kuni 2 m laiuselt. Heakorda vajab aga 14 bussiootepaviljoni ja/vi peatust (Palupera, Palupera rist 2, Kalmeme, Pidla, Kintsli, Ristime, Makita, Lasteaed, Palu 2, Hellenurme 2, Nuni) mbruse koristus, prgikastide thjendus (olemas kmnes paviljonis). Sagedus vastavalt vajadusele, millest anname teada. Esitada he ringi maksumuse kohta pakkumus, mrksnaks Bussipeatused. Info peatuste ja paviljonide kohta tellijalt vi SIIT .

 • AS Kiirkandur Miti karjrist kruusa vedu

Kaevandaja karjris viibimise ajal (vedu toimuks eeldatavalt mais-juunis) vajame kallur-alussahka (kandevime 15-16 t, ca 10 m vi kallur+greider kohapeal) omavatelt ettevtjatelt, kel kehtiv teehoiutde luba, teenustd. Tellija tasub kruusa eest iseseisvalt eraldi AS Kiirkandurile. Kruus (ca 200 koormat) tuleb vedada ja samas ka paigaldada tellija poolt etteantud mahus ja valla teeregistris asuvatele teedele. Pakkumus esitada he veokilomeetri maksumuse kohta, mrksnaks Kruusavedu. Keskmiseks heks edasi-tagasi otsaks viks arvestada 18 km. Pakkumus peab seega sisaldama ka kruusa paigaldust.

Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 10. aprillil kell 10:00 (laekumise thtaeg) kinnises mbrikus vi e-postile E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud . Info tel. 5174740, Terje Korss, Palupera vallavanem.

 
Nuni kevadpidu
Kevadpidu
 
Palupera vallale I koht Valgamaa talimngudelt

Valgamaa kohalike omavalitsuste talimngude lppvistlustel oli kuni 2000 elanikuga valdade hulgas Palupera vald kokkuvttes taas I kohal, 87 punktiga. 13 kohalikust omavalitsusest osales 12.

I koht saadi suusasprindis ja males, II koht saadi lauatennises, III koht saalijalgpallis, IV koht murdmaasuusatamises ja tnavakorvpallis, V koht mlumngus, juhtide vistluses, vrkpallis ja hupssist laskmises ning VII koht turniiribridis. Puka vald ji 85 punktiga II kohale ja Sangaste vald 84 punktiga III kohale.

nne Paluperale ja paluperakatele! Tnud sportlikele esindajatele!

 
Sealihakonservide tiendav jagamine

SigaPalupera vallavalitsus jagab tiendavalt sealihakonserve abivajajatele ja toimetulekuraskustes isikutele aprillikuu jooksul kuni varude lppemiseni.

Prduda vallavalitsuse poole Hellenurmes esmaspeval ja kolmapeval kella 8.3016.00 ja reedel 8.3013.00 vi Nuni klaraamatukogus neljapeval kella 11.0013.00.

Ksimuste korral helistada sotsiaalnunik Heli Elbsoni telefonil: 767 9502, 511 2479 vi kirjutada E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud


 
Jtmeveo teenustasud alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lpuni

AS-i Eesti Keskkonnateenused segaolmejtmete veo teenustasud Palupera vallas alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lpuni (jtmekoti hind endine, lejnutel tus 17%). Jrgmisest aastast uue riigihanke- jrgne vedaja ja hinnad.

Kategooria jtmemahuti suurus m Teenustasu hind jtmete hekordse kitlemise eest ilma kibemaksuta () Teenustasu hind jtmete hekordse kitlemise eest koos kibemaksuga ()
Jtmekott 0,05 0,50 0,60
0,08 0,70 0,84
0,14 1,40 1,68
0,24 2,05 2,46
0,36 3,51 4,21
0,37 3,51 4,21
0,60 8,19 9,83
0,66 8,78 10,54
0,80 9,95 11,94
1,10 14,04 16,85
1,50 17,55 21,06
2,50 29,25 35,10
4,50 46,80 56,16
 
Riigihange 183871 Hellenurme misahoone fassaadi restaureerimist osutaja hankimine
 1. Hankedokument (pdf)
 2.  Tidetavad lisad:
  Lisa 1 Taotlus
  Lisa 2 Pakkuja kinnitus
  Lisa 3 Netokive
  Lisa 4 Objektide nimekiri
  Lisa 5 Pakkumuse vorm
  Lisa 6 Alltvtjad
 3. Informatiivsed lisad
  Lisa 7 Tehniline kirjeldus
  Lisa 8 Hankeleping
  Hellenurme misa rekonstrueerimise kontseptsioon 2002
  Hellenurme misahoone fassaadi restaureerimise phiprojekt 2013
  Hellenurme misa fotod 2017
  Muinsuskaitseameti koosklastus
 
Palupera phikool ostab lhutud kttepuid
Palupera phikool ostab uueks ktteperioodiks lhutud kttepuid (lepp, paju, haab...), kohaletoomisega, kokku 100 ruumimeetrit, 50 cm pikad. Lisaks otsepringutele on oodatud pakkumused hiljemalt 6. aprillil e-mailile E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud Esitada pakkuja rekvisiidid ja ruumimeetri hind ning info kibemaksu lisandumise kohta.
Info tel. 7679501, 5174740.

 
Uus Elva vald Facebookis

Meie uue Elva valla ametlik leheklg on see-https://www.facebook.com/valdelva/

 
24. mlumnguturniir Palupera Valla karikale

Reedel, 27. jaanuaril oli Nuni kultuurimajja kogunenud hulk mlumnguhuvilisi. Peeti traditsioonilise mlumnguturniiri Palupera Valla karikale 1. etapp. Seekord siis juba 24ndat korda selle nime all. htlasi on Palupera turniir ka meeskondlikud Valgamaa MV mlumngus.

Loe edasi...
 
Statistikaamet otsib oma kollektiivi ksitlejaid
Statistikaamet otsib oma kollektiivi ksitlejaid

Statistikaamet viib iga-aastaselt lbi kolme uuringut:

 1. Eesti tju-uuring
 2. Turismi mooduluuring
 3. Leibkonna eelarve uuring

Aastatel 20162017 korraldab Statistikaamet seitse perioodilist uuringut:

 1.  Tiskasvanute koolituse uuring 01.05.201631.12.2016
 2. Eesti sotsiaaluuring 01.02.201731.05.2017
 3. Infotehnoloogia leibkonnas 01.04.201630.06.2017
 4. Euroopa sotsiaaluuring 01.10.201630.01.2017
 5.  Eesti leibkondade finantskitumise ja tarbimisharjumuste uuring 01.03.201730.06.2017
 6. SHARE 01.03.201701.10.2017
 7. Kultuuris osalemise uuring 01.04.2017-31.12.2017

Kogu info meie uuringute kohta on olemas ka Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee/76422 ja meie ksitlejatel on inimesi klastades alati kaasas pildiga ttend. Enne uuringu algust saadab Statistikaamet valimiisikutele teavituskirja juhuvalimisse sattumise kohta rahvastikuregistri andmetel phinevale posti- vi meiliaadressile. Statistikaameti isiku-uuringud tehakse ldjuhul silmast silma intervjuuna, mnes uuringus on vimalik ksimustele vastata ka telefoni teel vi veebis.

 
Elva valla hinemisleping on allkirjastatud

14.12.2016 otsustasid Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu volikogud Rannu Rahvamajas toimunud hisistungil kiita heaks hinemisleping ning vtta vastu otsused taotleda haldusterritoriaalse korralduse muutmist, et moodustada uus, enam kui 14 000 elanikuga omavalitsusksus nimega Elva vald.

Vastu vetud otsused edastatakse Tartu ja Valga maavanematele ning lplikult peab hinemise heaks kiitma Vabariigi Valitsus.  Uus vald hakkab tle prast 2017. aasta oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste vljakuulutamist. Kuni selleni viiakse heskoos lbi leminekutegevusi,  et tagada uue valla juhtimise ja elukorralduse sujuv toimima hakkamine tuleval sgisel.

 
Meldes Heldur Jgiojale 80
Meldes Heldur Jgiojale 80

Kontsert Meldes Heldur Jgiojale 80 toimus Hellenurme maakultuurimajas 21. novembril tnu lauluansamblitele Helisev Horoskoop, Lbusad lesed, Rngu naisansambel, Otep Laulurm, Rngu segaansambel ja Palupera valla naiskoor.

Loe edasi...
 
Hei-hei tore inimene!
Sgisene isKui sul on soovi Nuni kultuurimajas meie vahva seltskonnaga liituda, siis sind ootavad....
 • esmaspeval ja kolmapeval kell 18 AEROOBIKA
 • kolmapeval kell 19 naiskoor HELLETAJAD (Hellenurme kultuurimajas)
 • neljapeval kell 10.30 NAISTE LAULUANSAMBEL 
 • neljapeval kell 18 LASTE LAULURING
 • neljapeval kell 19 LINETANTS
 
Haldusreformi 8. ja 11.09.2016 rahvaksitluse tulemused Palupera vallas
HALDUSREFORMI 8. ja 11.09.2016 RAHVAKSITLUSE TULEMUSED PALUPERA VALLAS Rahvaksitluse tulemused tabeli kujul
 
Tule tantsima!
Tule veeda esmaspevahtud mnusas seltskonnas rahvatantsu tantsides naistantsurhmas HELLES, esmaspeviti kell 19 Hellenurme kultuurimajas.
Info: 56622044 Elsa, 5058195 Anne
 
Nuni, Neeruti ja Pidla kooli vilistlased meenutasid kokkutulekul kooliplve

Tnavu thistaks Nuni kool oma 250. snnipeva. Kuigi ppetegevus koolimajas lppes 11 aastat tagasi, seisab maja endiselt ja kindlalt oma kohal. Seetttu peeti 9. juulil Nuni vrika hoone juubelit. Nuni kultuurimajas toimunud pidustusse kaasati ka Pidla ja Neeruti kooli vilistlased.

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 Jrgmine > Lpp >>