Sigade Aafrika katku info Valga maavalitsuse veebilehel

Projekt - Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nõuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti üldine info telefonil 612 3000

Otepää Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seeläbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is
 

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 16. detsembril 2014
 1. Nõuni Purjeklubi tutvustas oma plaane - Lõuna-Eesti Purjetamis- ja veehariduskeskuse loomine ja arendamine Nõunis.
 2. Kehtestati Palupera vallateede seisundinõuded, kasutamise ja kaitse eeskiri.
 3. Kinnitati Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2030. Arendamise kava, lisad ja joonised on kättesaadavad tööajal Palupera vallavalitsuses ja avalikustatud Palupera valla veebilehel www.palupera.ee.
 4. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra II lugemine.
 5. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määrade II lugemine.
 6. Kinnitati Palupera valla 2014. aasta II lisaeelarve.
 7. Muud küsimused – teavitati vajadusest esitada märtsikuuks 2015.a. uus rahvakohtuniku kandidaat; anti infot reservfondi vahendite kasutamisest novembrikuus; teavitati Keskkonnaameti kaevandamisloa andmise keeldumise otsuse eelnõust OÜ VEVASI´le Nõuni liivakarjääris; anti infot Nõuni raamatukogu juhataja-sotsiaaltöötaja tööst, osaletud õppepäevadest/kursustest, arutati probleemistikku ja edasisi töökorralduslikke võimalikke lahendeid; vallavalitsusel tagada ülevaade vallas asuvate täidetavate mahutite, tuletõrje veevõtukohtade olukorrast ja edasistest vajalikest toimingutest jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 

Elektrikatkestused

Valgamaa elektrikatkestused

Rikketelefon 1343

 

 

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Eesti Post Sihtnumbrite otsing: www.post.ee

 
Palupera Vallavalitsus soovib leida audiitorit
Palupera Vallavalitsus soovib leida valla 2014. aasta majandusaasta konsolideeritud aruandele audiitorit. Pakkumused esitada e-postile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud hiljemalt 4. veebruaril 2015.

 
Eterniidijäätmete kogumise IV voor
Algas eterniidijäätmete kogumise projekti IV vooru ettevalmistamine. Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides võetakse  eterniidijäätmeid tasuta vastu registreeritud koguses.
Loe edasi...
 
Esineb Ants Taul

Ants Taul Nõuni kultuurimajas 1. veebruaril kell 14.

Meeleolukaid pillilugusid torupillil, Teppo lõõtsal ja akordeonil. Muhedaid jutte elust enesest, leidmisest, müstilistest jääaukudest pildis kui sõnas.

Sissepääs 2 eurot.


 
Viimane Puka pritsimees ehk Taskud ... täis
Puka pritsimees ehk Taskud ... täis

Segakoor U-Tuur kutsub muusikalisele etendusele Viimane Puka pritsimees ehk Taskud ... täis.

 • Nõuni Rahvamajas 8. veebruaril kell 17
 • Pääse 5 eurot
 • Vaheajal meelelahutuslik oksjon!
 
Palupera valla aasta tegu 2014
Palupera valla aasta tegu 2013

Palupera vallavalitsus ootab vallakodanike, ühingute, ettevõtete poolt ettepanekuid, et valida "Palupera valla aasta tegu 2014" ja tunnustada väärt teo tegijaid.

Vabas vormis ettepanek võiks sisaldada ka lühikest põhjendust. Saada oma ettepanek hiljemalt 10. veebruaril e-postile  E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , helista 7679501, 5174740 või pöördu lihtsalt vallamajja. Paneme kirja, valime parima(d) ja tunnustusürituski toimub juba veebruaris, Iseseisvuspäevale pühendatuna.

 
Palupera Vallavalitsus kuulutab koostöös Palupera Käsitöökojaga välja Mõisakooli meenekonkursi.
Palupera Põhikool

Konkursi tähtaeg: 27. veebruar 2015

Konkursi eesmärk on leida Palupera mõisakoolile sobilik meene.

Konkursi preemiad: I koht 100 €, II koht 65 €, III koht 35 €

Hindamisele läheb konkursitöö:

 • mis on esitatud valmis esemena;
 • mille lõpphind ei ületa 15 €/tk;
 • mis on korrektselt teostatud.
Loe edasi...
 
Kultuuride pillerkaar sõbrapäeval
SüdaHellenurme rahvamajas 14. veebruaril kell 14.00
 • Tantsumuusikat teeb ansambel Lycille.
 • Veel esineb suurepärane naisansambel Ex More Elvast,
 • Nõunist nais- ja lasteansambel,
 • Nägusad moorid Valgutast,
 • Kõhu- ja linetantsijad Hellenurmest.

Võta kaasa 3.00 eurot ja kohvilauale veidi näksimist. Info telefonil 56622044

Toetajad:
KultuurkapitalPalupera vald

 
Tellimuskoolitus perekonna vanade fotode jäädvustamisest
Koolitus on mõeldud kõikidele inimestele Eestimaal - osavõtjate vanus, päritolu ja tegevusala ei ole oluline. Samas leiavad koolituselt uusi vaatenurki ka professionaalid, nt fotograafid, ajaloohuvilised ja kroonikakoostajad.
Loe edasi...
 
Laskesuusatamise Euroopa Meistrivõistlused Otepääl
Laskesuusatamise Euroopa Meistrivõistlused Otepääl

 
Talveperioodil 2014/2015 teostavad lumetõrjetöid Palupera valla teedel

LumesahkHellenurme-Palupera piirkonnas Moiraks OÜ ja Räbi-Päidla-Nõuni-Neeruti-Lutike piirkonnas Tasemix OÜ. Kergliiklusteed hoiab lumevabad FIE Vahto Sikk Vahi talu.

Lepingujärgselt kuuluvad teed lumest puhastamisele vajadusel kuni 24 tunni jooksul. Teede osas, mille lumetõrjet kohalik omavalitsus ei finantseeri, tuleb töö tellijal tasuda ise vastavalt kokkuleppele teostajaga.  Võimalus on esindajate poole pöörduda, kui on soov lumetõrjeteenust osta (Margo Narits tel. 5269983 Moiraks OÜ-st;  Tamur Tamm tel. 5053426 Tasemix OÜ-st). Selleks on aga kasulik teada tee, millest juttu tuleb, nimetust ja numbrit. Kel see veel teadmata, võta ühendust maakorraldaja Tõnu Kukk´ega 76 79 504 või e-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Palume mõistvalt suhtuda ja vaadata üle teede registrisse kuuluvate erateedeäärne võsa. Teele langev võsa lõhub suure masina, seetõttu jääbki see teelõik siis lumetõrjeta.

NB! Palupera valla lumetõrjet teostavad ettevõtjad paluvad tähistada (nt punase lehvikuga või helkuriga pikem tokike) kinnistutel, kus lumetõrjet teostatakse erilist tähelepanu vajavad postid, kivid, kiviktaimla jms. et ära hoida nende võimalikku kahjustamist töö teostamisel.

 
Rõõmus Valgamaa

Valga maavalitsuse tellimusel valmis video „Rõõmus Valgamaa“,  mille sisuga tahetakse öeldakse, et pole vahet kui vana või noor sa oled, mis elukutsel töötad, kus elad ja milline on sinu sotsiaalne kindlustatus, sest väga palju on meie endi teha, et olla õnnelik. Olenemata sellest, kus oled on tähtis olla õnnelik just siin ja praegu.

Loe edasi...
 
Puhkeõhtu "Valsiga jõuludesse"
Valsiga jõuludesseTormisel,13.12. kell13.00. Need maagilised arvud tähendasid maagilist valsside pärastlõunat Hellenurme rahvamaja väikeses ja hubases saalis (mis on tihti nagu kummist, mahutades kõiki häid kultuuri armastavaid inimesi).
Loe edasi...
 
Otepää looduspargi kaitse-eeskirja avalik väljapanek ja avalikustamise koosolek

Otepää LoodusparkKeskkonnaministri 9. septembri 2014. a käskkirjaga nr 659 on algatatud Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja tsoneeringu muutmine. Kaitseala kaitse-eeskirja avalikustamist viib läbi Keskkonnaamet.

Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõu, eelnõu seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda ka Keskkonnaameti kodulehe aadressil: http://keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/otepaa-looduspargi/

Loe edasi...
 
Soovid suveks appi õpilasmalevat?

Hää ettevõtja, kogukond, omavalitsus, MTÜ! Oleme organiseerimas 2015 aasta suveks õpilasmalevat. Palun anna teada, kui Sul tekkis huvi!

Loe edasi...
 
Päästeamet kutsub kodanikeühendusi õnnetuste ennetamise alasele koostööle
PäästeametPäästeamet kuulutab välja projektikonkursi mittetulundusühendustele, eesmärgiga kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmiseks õnnetuste vähendamise nimel. Projektikonkursil läheb jagamisele üle 40 000 euro.
Loe edasi...
 
Uus meeskoor kutsub laulma
Lauri Breede  

Loome Elvasse meeskoori, kuhu kutsume noormehi ja mehi ka lähivaldadest. Oma nõusoleku juhendada on andnud legendaarne dirigent Lauri Breede.

Täpsem info telefonidel 5551 2174 ja 509 1288; E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 
Meeldetuletus! Õpilaste huvihariduse toetamisest

Palupera vald maksab huvialatoetust üldhariduskoolides õppivatele 6- kuni 19-aastastele õpilastele huvitegevustega tegelemiseks. Huvialatoetuse määr on kuni 100 eurot aastas ja toetatakse õpilase osalemist ühes väljaspool Palupera valda tegutsevas huviringis.

Toetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või vähemalt 18-aastane õpilane vallavalitsusele vormikohase taotluse hiljemalt eelneva aasta novembris. Taotlust võib esitada ka huviringi/tegevuse/treeningu pakkuja. Palupera vallavolikogu teeb otsuse toetuse maksmise või mittemaksmise kohta eelarve kinnitamisega. Otsusest teavitatakse taotlejat.

Taotluse vorm

Toetamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/428052013052

Palupera vallavalitsus

 
Teeme Palupera kooli jõusaali!

Palupera kooli õpilaste poolt on tulnud idee ja soov oma jõusaali sisustamiseks. Kool ja hoolekogu on omaltpoolt mõtet igati toetamas ja tõelise huvi väljaselgitamiseks tahame sisustada ajutise jõusaali, mille rajamiseks teie abi palume.

Paljudel on kodus tolmu kogumas jõumasinad ja erinevad treeningseadmed, mida ise ei kasuta. Kui olete nõus neid kooli jõusaali käivitamiseks kaheks kuuks kasutusele andma, oleme teile väga tänulikud ja ootame sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana) või 513 9071 (Kalev).

Kui on näha, et kasutushuvi on suur, otsime täiendavalt juba sobivaid rahastusvõimalusi Palupera kooli jõusaali väljaarendamiseks.

 
Koolibussi sõidugraafik
Õpilasliinide ajagraafik ja marsruut Otepää Gümnaasiumi ning Palupera Põhikooli ja tagasi.
 
Uus pakutav tasuline teenus Palupera vallas

Koduteenus – mis see on?

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 Järgmine > Lõpp >>