Projekt - Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nõuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti üldine info telefonil 612 3000

Otepää Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seeläbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is
 

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 7. oktoobril 2014
Palupera vald
 1. Kehtestati määrusega Reklaamimaks Palupera vallas.
 2. Kehtestati Palupera valla avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord.
 3. Kehtestati Palupera valla eelarvestrateegia 2015-2018.
 4. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Neeruti külas asuv Vahe-Saare maa-ala suurusega 26283 m³. Sihtotstarve on maa-alal maatulundusmaa ja sellel asub end peremehetu Vahe-Saare elamu.
 5. Anti arvamus Palupera IV uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta - nõustuda AS-le Kagu Teed geoloogilise uuringu loa andmisega maavara tarbevaru uuringu teostamiseks.
 6. Muudeti Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda – sünnist kuni põhikoolis õppimise lõpuni muudeti jõulupakitoetuse määra 5,20 eurolt 7,20 euroni.
 7. Moodustati häältelugemiskomisjon ja võttes aluseks vallavolikogu maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjoni uue esimehe valimise hääletamise tulemust, valiti uueks komisjoni esimeheks Ain Veemees.
 8. Vallavalitsus andis informatsiooni - Vahtra kinnistu otsustuskorras võõrandamise vormistamisest; taotluste esitamisest 2015. aasta eelarvesse; koolibussi liinidel vedaja leidmiseks korraldatava riigihanke ettevalmistamisest – avatud e-menetlus, hankedokumentide projekti tutvustamine, aastateks 2015-2018 sõlmitav hankeleping ja seos järgnevate aastate eelarve kuludega jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 

Elektrikatkestused

Valgamaa elektrikatkestused

Rikketelefon 1343

 

 

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Eesti Post Sihtnumbrite otsing: www.post.ee

 
Uus meeskoor kutsub laulma
Lauri Breede  

Loome Elvasse meeskoori, kuhu kutsume noormehi ja mehi ka lähivaldadest. Oma nõusoleku juhendada on andnud legendaarne dirigent Lauri Breede.

Täpsem info telefonidel 5551 2174 ja 509 1288; E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 
Koolibussi vedaja riigihange
Palupera vallavalitsus kuulutas välja riigihanke nr. 156613 „PALUPERA VALLA KOOLIBUSSI LIINIDELE VEDAJA HANKIMINE“
Loe edasi...
 
Sulbi külateater esitleb…

Sulbi külateater: Me paneme su lehte Reedel, 17. oktoobril 2014 Nõuni kultuurimajas kell 19 komöödia kolmes vaatuses ME PANEME SU LEHTE!

Pilet: 3 €, lapsed: 1 €

 
Väikelaevajuhi tunnistus kevadeks kätte!

Väikelaevajuhi kursus Väikelaevajuhi tunnistus annab õiguse olla kuni 24-meetrise kogupikkusega purje- või mootorlaeva „Kapten“ kogu maailma meredel.

Väikelaevajuhi väljaõpe koosneb:

 • teoreetiline väljaõppe, 76 akadeemilist õppetundi 6-7 nädala jooksul
 • laevasõidu praktika, 10 akadeemilist õppetundi vastavalt ilmastikuoludele, kas sügisel või kevadel

Kursuse lõpus tuleb sooritada eksam! Koolitused toimuvad aastaringselt. Teooriatunnid on tavaliselt argipäeviti (E,T,K,N) kell 18:00-21:00 või nädalavahetustel (L,P) kell 10:00-17:30. Järgmised kursused alustavad esmaspäeval, 20. oktoobril ja laupäeval 25. oktoobril. Kursused toimuvad Tartus, uues Karlova Paadisamas ja/või Nõuni Purjeklubis. Grupi suurus 6 kuni 12 inimest.

Registreerumiseks saada oma nimi ja kontaktandmed E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 

 
Meeldetuletus! Õpilaste huvihariduse toetamisest

Palupera vald maksab huvialatoetust üldhariduskoolides õppivatele 6- kuni 19-aastastele õpilastele huvitegevustega tegelemiseks. Huvialatoetuse määr on kuni 100 eurot aastas ja toetatakse õpilase osalemist ühes väljaspool Palupera valda tegutsevas huviringis.

Toetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või vähemalt 18-aastane õpilane vallavalitsusele vormikohase taotluse hiljemalt eelneva aasta novembris. Taotlust võib esitada ka huviringi/tegevuse/treeningu pakkuja. Palupera vallavolikogu teeb otsuse toetuse maksmise või mittemaksmise kohta eelarve kinnitamisega. Otsusest teavitatakse taotlejat.

Taotluse vorm

Toetamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/428052013052

Palupera vallavalitsus

 
Nõuni algkooli kinnistu kujundususest, planeeringust edasi

 NB! Vestlusring projekteerijatega kujundusprojekti koostamisest reedel, 17. oktoobril algusega kl 16. Tulla võib ka hilinedes…

Oleme jõudnud maastikukujunduse spetsialistidega I töövariandini Nõuni algkooli kinnistul edasise planeerimisest.

Mis meil olemas on, kus oma tegemistega oleme?

 1. 2007. aastast siiani kehtiv detailplaneering.
 2. Aktuaalne, 2013. aastal koostatud geoalus, 2014. aastal tehtud geoloogiline uuring.
 3. Vee-ja kanalisatsioonitorustiku + reoveepumpla tööprojekt.
 4. Elektrivõrguga liitumise teostus 2013. aastast, et ühendada võrku nii reoveepumpla, kui rekonstrueeritav saun.
 5. Tartu-Otepää maanteelt mahasõit-parkla tööprojekt.

Kõik dokumendid tutvumiseks http://www.palupera.ee/content/view/2303/52/.

Loe edasi...
 
Postiteenuse ümberkorraldus
Omniva - endine Eesti Post

Alates 6.10.2014 viiakse Paupera vallas postiteenuste osutamine üle Hellenurme postkontorist Nõuni külas asuvasse Nõuni raamatukogusse. Postiteenuse osutamise ümber korraldamisel on AS Eesti Postile esmatähtis tagada piirkonna elanikele jätkuvalt lihtne ja mugav postiteenuste kättesaadavus.

Senise postkontori teeninduspiirkonnale lähim postiteenuseid osutav asutus peale 6.10.2014 on:

Nõuni Postipunkt
Nõuni raamatukogu
Palupera vald
67515 Valgamaa

Lahtiolekuajad E, T, N, R 10.00–12.00, K 17.00–19.00

Loe edasi...
 
Palupera valla 2015 aasta eelarvest rahaeraldiste taotlemine

Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- ja spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2015. aastal rahalist toetust valla eelarvelistest vahenditest, esitada taotlused 31. oktoobriks k.a. Palupera Vallavalitsusele. Palume täita taotlemisel vastav vorm.

Valla hallatavad asutused – põhikool, kultuurimajad, raamatukogud jt. seotud isikud, palume samuti esitada oma taotlused 2015. aasta valla eelarvesse hiljemalt 31. oktoobriks k.a.

Lapsevanemad! Kel on tekkinud mõte, et nende andekas laps võiks alustada õpinguid 2015. aasta sügisest muusikakoolis või muus huvikoolis, osaleda treeningus, siis ka sellest tuleks teavitada kohalikku omavalitsust kirjalikult 31. oktoobriks 2014.a. Ei saa ju tagada keset õppeaastat kohaliku omavalitsuse omaosalust ja väljastada garantiikirja huvikoolile, kui sellega eelnevalt, enne eelarve koostamist pole arvestatud. Ilma garantiikirjata ei või huvikoolid õpilasi vastu võtta või tuleb kogu osalus tasuda lapsevanemal endal!

Toetamise kehtiv kord ja vormid saadaval http://www.palupera.ee/content/view/110/143/, lehekülje all.

 
Teeme Palupera kooli jõusaali!

Palupera kooli õpilaste poolt on tulnud idee ja soov oma jõusaali sisustamiseks. Kool ja hoolekogu on omaltpoolt mõtet igati toetamas ja tõelise huvi väljaselgitamiseks tahame sisustada ajutise jõusaali, mille rajamiseks teie abi palume.

Paljudel on kodus tolmu kogumas jõumasinad ja erinevad treeningseadmed, mida ise ei kasuta. Kui olete nõus neid kooli jõusaali käivitamiseks kaheks kuuks kasutusele andma, oleme teile väga tänulikud ja ootame sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana) või 513 9071 (Kalev).

Kui on näha, et kasutushuvi on suur, otsime täiendavalt juba sobivaid rahastusvõimalusi Palupera kooli jõusaali väljaarendamiseks.

 
Hea kogukonnaliige!

Aita leida avariiline sõiduauto, millega sõideti 26. septembri õhtul kell  21:30 Lõuna-Eesti Hooldekeskuse I korpuse rõdusse. Auto põgenes sündmuskohalt Middendorffi tee kaudu.

Info telefonile 53469460. Maimu Noorhani.

NB!

 
Halloween
Halloween

31. oktoobril kell 17 Hellenurme noortekeskuses.

Kavas:

 • viktoriin
 • nõiduslikud mängud
 • parima kostüümi valimine
 • õuduste tuba
Lisainfo: 58687501 Mari-Liis
 
Kutsume osalema loovkonkursil "Valgamaa keskkonnaobjektid"!

Loovkonkursi „Valgamaa keskkonnaobjektid“ tähtaega pikendati 31. oktoobrini, kuna konkursile laekus oodatust vähem töid.

Konkursile on oodatud fotod, joonistused, lood, legendid, luuletused. Valgamaa keskkonnaobjektidest. Osalema on oodatud kõik Valgamaa koolide õpilased sõltumata vanusest. Osale ise ja erguta osalema ka oma sõpru!

Väljakuulutatava loovkonkursi eesmärgiks on ergutada Valgamaa õpilasi pöörata tähelepanu oma kodukoha keskkonnaobjektidele. Konkursi tulemusel kogutud materjali on plaanis kasutada Valgamaa keskkonna-aabitsa koostamiseks.

TINGIMUSED

 
SA Valgamaa Arenguagentuur kutsub osalema
Valgamaa Arenguagentuur23.09.2014 Turismiettevõtjate infopäev
Kell 13.00 Karupesa hotellis, Otepääl
24.09.2014 Tööinspektsiooni teabepäev "Tunne oma õigusi"
Kell 10.0014.00 Valgamaa Kutseõppekeskuse aulas
25.09.2014 Mittetulundusühingute baaskoolitus
Valga Maavalitsuses, koolituse maht 24 tundi
30.09.2014 Praktiline koolitus "Maksumuudatused 20142015"
Kell 10.0015.00 Valga Maavalitsuse saalis, osalustasu 75 eurot
07.10.2014 Valgamaa ettevõtluskonverents
Kell 09.3016.00 Valga Kultuuri ja Huvialakeskuses
09.10.2014 Väikeettevõtja koolitus "Kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajalge ning hoida kokku raha"
Kell 09.3016.00 Kääriku Spordikeskuses
10.11.2014 Alustava ettevõtja baaskoolitus
Valga Spordihallis, koolituse maht 56 tundi, osalustasu 40 eurot.

Kõigile üritustele on vajalik eelnevalt registreerida! Rohkem infot www.arenguagentuur.ee
 
Tervise Arengu Instituut kutsub mehi enam puu- ja köögivilju sööma

Tervise Arengu Instituut alustab teavitust „Mees peab olema viljakas", et meestele meelde tuletada soovitust süüa vähemalt 5 peotäit puu- ja köögivilju päevas.

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 Järgmine > Lõpp >>