Volikogu

Palupera Vallavolikogu erakorralisel istungil 17. mail 2016 otsustati:
 1. Nustuda Sangaste Vallavolikogu otsusega teha ettepanek Kanepi Vallavolikogule liituda hinemislbirkimistega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
 2. Arutati menetlemisel olevate riigihangete teemadel:
  • e-menetlusega avatud riigihange Mahtuniversaal-siduki kasutusrendile vtmine

  • e-menetlusega avatud riigihange Investeerimislaenu vtmine

  • e-menetlusega avatud riigihange Nuni kultuurimaja fassaadi ja ventilatsiooni ehitust osutaja hankimine

  • e-menetlusega avatud riigihange Palupera valla vee-ja kanalisatsioonissteemide rekonstrueerimine-ehitust

 3. Toimus arutelu, millistele objektidele kulutada riigilt saadavat hinemistoetust.
 4. Jagati informatsiooni haldusreformi lbirkimiste kigust.
 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

 
Lugupeetud lapsevanem!

Valgamaa noorte metsalaager 2016 Valgamaa noorte metsalaager toimub 27.29. juulini 2016 Valga maakonnas, Tlliste vallas Metsniku harjutusvljakul. Kogunemine Metsnikul 27. juulil kell 10.00 ning orienteeruv lpetamine 29. juulil kell 17.00

Loe edasi...
 
Jere kinnistu kirjalik enampakkumine

Jere kinnistu
Palupera vallavalitsus, enampakkumise korraldajana, mb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Jere, katastritunnus 58201:001:0034, suurus 5890 m. Asukoht Melooga kla, Palupera vald, Valgamaa. Kinnistu ei asu detailplaneeringu kohustusega alal hajaasustuses. Kinnistu enampakkumise alghind on 5000 eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda www.palupera.ee .

Loe edasi...
 
Palupera valla lipp Alaskal

Vambola Sipelgas teel Denali me tippu

23. mail 2016 judis Palupera vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas Alaska ahelikus Phja-Ameerika krgeimal mel Denalil 5500 m krgusele. Viis peva oodati tormivangis paremat ilma (tuul 40-50 m/s, klma 15-25 kraadi, nhtavus mni meeter). Tipuni ji vaid 500 m. Lehvis Palupera valla lipp! Elagu Palupera!

 
Vaino kinnistu detailplaneeringu vastuvtmine ja avalik vljapanek

Palupera Vallavalitsus vttis 23.05.2016 korraldusega nr 83 vastu Vaino kinnistu detailplaneeringu (DP) ja suunas DP avalikule vljapanekule. Palupera klas asuva Vaino kinnistu, kat tun 58201:002:0591, kogu pindala on 5,4 ha.

Loe edasi...
 
Palupera Phikool vtab tle ktja
(ahikte) alates 25.08.2016. Info: majandusjuhataja H. Voolaid 5259852
 
Teade Kullipesa elanikele

Keskkonnainvesteeringute keskusOtep Teataja jaanuarikuisest numbrist said huvilised teada, et Nunis Kullipesas kanalisatsioonissteemide rekonstrueerimine sai SA-lt KIK rahastuse. Nd siis tpsustaks, kuna just suvi ju ehitustde jaoks parim aeg ongi. Kullipesa (lisaks Oru ja Leete kinnistud) kanalisatsioonitorustiku  rekonstrueerimistde teostaja ja jrelevalveteenuse leidmiseks korraldatud hanked on lpusirgel. Tiheda asustusega alal on selge, et tde teostamine tekitab piirkonnas ebameeldivusi. Sel phjusel jb ra ka tolmutrje Kullipesa teel, kus peagi kaevetdega alustatakse.

Kullipesa veetorustik on rekonstrueeritud aastaid tagasi, nd saab siis korda ka kanalisatsioon lplikult. Palume mistvat suhtumist seoses takistustega liikluses, uealadel.

See oli aasta 2013, kui iga kinnistuomanik sai nha paberil tprojekti, sai anda oma koosklastuse jne. Meeldetuletusena nete objekti tjooniseid valla veebilehelgi (Riigihange nr 171411 - Palupera valla vee- ja kanalisatsioonissteemide rekonstrueerimine-ehitust , hanke I osa).

Infot saab ka valla vee-ettevtja esindajalt, Tnu Raagilt vi vallavanemalt.

 
Omanik, tule oma koerale jrele!

Tulnud koer

Nunis tuli majapidamisse koer. Kui tunned omanikku, vta hendust vallamajaga. Pererahval endal kuri koer.

Palupera vallavalitsus

 
VTA: Ka julusigade pidamisel tuleb kiki nudeid tita

Kuigi alates eelmise aasta septembrikuust pole uusi sigade Aafrika katku juhtumeid kodusigadel avastatud, psib seakasvatustele endiselt vga suur oht.

Seeprast peab iga loomapidaja kiki riske ja nende riskide maandamiseks vajalike investeeringute mttekust hoolega kaaluma ja arvestama, et ka julusigade pidamisel tuleb kiki nudeid tita.

Loe edasi...
 
Vhem alkoholi = rohkem elu

Image
Uus alkoholi liigtarvitamist ennetav sotsiaalkampaania kutsub les vhema alkoholiga pidutsema Tervise Arengu Instituut alustas alkoholi liigtarvitamise ennetamise kampaaniaga Vhem alkoholi = rohkem elu, mis pakub inspiratsiooni kuidas vhema alkoholiga vaba aega veeta.

Loe edasi...
 
Kevad, lke, jtmed ...

Saastad vi sstad?Koristustalgutele leskutse, teadlikkuse tstmine: www.lke.ee

 
Tasuta kursused tiskasvanutele

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  Tiskasvanuhariduse edendamine ja ppimisvimaluste parandamine eesmrk on motiveerida tiskasvanuid ppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tturu arenguvajadusi arvestavad ppimisvimalused. Sihiks on juda tiskasvanuteni, kes seni elukestvas ppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kige enam.

Tpsemalt: tasuta kursused tiskasvanutele

 
Euroopa Komisjon kinnitas tauditsoonide uued piirangud - Valgamaa kolmandas tsoonis
Kaart Euroopa Komisjon kinnitas tna sigade Aafrika katku tauditsoonide uued piirangud. Rangeimast piirangutsoonist ji vlja Baltimaade suurimaid seakasvatusi Ekseko farm Viiratsi vallas Viljandimaal.
Loe edasi...
 
Valga maavanem kehtestas loomapidamishoonele karantiini

Seakatku tsoonid Vastavalt loomatauditrje seadusele ja Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekule kehtestas Valga maavanem tna ( Valga maakonnas Taheva  vallas Kallikla klas) Aili Liivale kuuluvas loomapidamishoones karantiini.

Samuti kehtestatakse ohustatud tsoon (3 km raadiuses mber taudikolde)  ja jrelevalvetsoon (10 km raadiuses mber taudikolde) ning kehtestatakse vastavad kitsendused.  Osa kehtestatud jrelevalvetsoonist jb Vru maakonda.

Loe edasi...
 
Tauditrje abinud sigade katku tkestamiseks

Ajast, kui Valgamaal Hummulis leitud surnud metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk, on mdunud juba le kaheksa kuu. Metsas taud levib, katkukoldeid on leitud Valgamaa, Viljandimaa, Ida-Virumaa, Vrumaa ja Tartumaa metsadest. 15. mai seisuga on Eestis diagnoositud sigade Aafrika katk 198 metsseal, neist 44 Valgamaal.

Loe edasi...
 
Teeme Palupera kooli jusaali!

Palupera kooli pilaste poolt on tulnud idee ja soov oma jusaali sisustamiseks. Kool ja hoolekogu on omaltpoolt mtet igati toetamas ja telise huvi vljaselgitamiseks tahame sisustada ajutise jusaali, mille rajamiseks teie abi palume.

Paljudel on kodus tolmu kogumas jumasinad ja erinevad treeningseadmed, mida ise ei kasuta. Kui olete nus neid kooli jusaali kivitamiseks kaheks kuuks kasutusele andma, oleme teile vga tnulikud ja ootame sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana) vi 513 9071 (Kalev).

Kui on nha, et kasutushuvi on suur, otsime tiendavalt juba sobivaid rahastusvimalusi Palupera kooli jusaali vljaarendamiseks.

 
Koduteenus mis see on?

See on isikule tema enda kodus osutatav teenus, mis aitab tal oma harjumusprases keskkonnas toime tulla. Nt phiteenused:

 • abistamine tubade koristamisel;
 • toiduainete, muude esmatarbekaupade, ravimite koju toomine;
 • joogivee kaevust tuppa toomine;
 • arstiabi korraldamine (arsti juurde registreerimine, eriarstile mineku organiseerimine jne);
 • pesemisvimaluste korraldamine (abistamine vannitamisel vi dui all pesemisel vi saunas pesemisel);
 • asjaajamise korraldamine ametiasutustega;
 • vajadusel saab kokku leppida lisateenustes, mis tulenevad konkreetsest abivajadusest.

See ei ole hooldamine, pidev ja pevaringne krvalabi.

Loe edasi...
 
Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele ppuritele

16aastastele ja vanematele lastele, kes lpetavad tnavu phikooli, gmnaasiumi vi kutseppeasutuse, lpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lpetamisele jrgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu). Pensioniametid kontrollivad iga uue ppeaasta alguses ppimistingimuse titmist Haridusameti ppurite registri alusel ja toetuse maksmisperiood mratakse antud ppeaasta lpuni. Teatavasti kestab ppeaasta leminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni jrgmise aasta 31. augustini.

Loe edasi...
 
Hellenurme spordiprand
Olen terve oma elu elanud Hellenurmes ja olnud selle kohaga nii hel vi teisel moel tihedalt seotud. Nd kaugemal elades tahaksin hellenurmelastele meelde tuletada meie spordiajalugu ning tutvustada neile seda spordiprandit, mille on kaante vahele pannud Valgamaa spordielu edendajana elut preemia plvinud Sulev Pallon.
Loe edasi...
 
Ma kasutatud elektripliit
Elektripliit WARA

Elektripliit WARA, mdud 800x750x900 mm, pinge 380 V, vimsus 10/15 kW.

Loe edasi...
 
Meenutusi ajaloost
Vana maja akenPalupera vallavalitsus palub Hellenurme piirkonnas elanud / elavatel isikutel, kel on alles vanu fotosid Hellenurme endisest tsentraalkatlamajast (just hoone seest), ajast mil seal tegutses veel katlamaja ja Hellenurme endisest kauplusest (praegune perek. Pastak kodu). Fotod tagastame kohe prast skaneerimist. Oodatud on ka info ajaloo mletajatelt, kes teab, kus asub / asus Hellenurme kandis maja, kus sndis kunstnik Konrad Mgi? Ette tnades Palupera vallavalitsus