Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 11. veebruaril 2016
 algusega kell 16.00  Palupera vallamajas
 1. Palupera valla 2015. aasta eelarve II lugemine ja vastu vtmine.
  Eelarve seletuskiri
  Mruse eelnu
  Lisa 1: 2016 aasta eelarve
 2. Vallavanemale ttasu mramine.
  Otsuse eelnu
 3. Palupera Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
  Otsuse eelnu
 4. Palupera Vallavalitsuse palgajuhendi kehtestamine.
  Mruse eelnu
 5. Palupera valla 2015. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande auditeerija mramine.
  Otsuse eelnu
 6. Muud ksimused (valla elanike prdumine Hellenurmes, vljakuulutatavate riigihangete hankedokumentide tutvustamine jm)
  Vallaelanike prdumine
  Vastus prdumisele
Vambola Sipelgas
volikogu esimees
 

Kalkulaatorid

Klade sihtnumbrid

Rbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Pidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Melooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

 

Elektrikatkestused

Valgamaa elektrikatkestused

Rikketelefon 1343

 

 

 
Palupera valla aasta tegu 2015
Palupera valla aasta tegu 2013

Palupera vallavalitsus ootab vallakodanike, hingute, ettevtete poolt ettepanekuid, et valida "Palupera valla aasta tegu 2015" ja tunnustada vrt teo tegijaid.

Vabas vormis ettepanek viks sisaldada ka lhikest phjendust. Saada oma ettepanek hiljemalt 10. veebruaril e-postile  E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud , helista 7679501, 5174740 vi prdu lihtsalt vallamajja. Paneme kirja, valime parima(d) ja tunnustusrituski toimub juba veebruaris, Iseseisvuspevale phendatuna.

 
Euroopa aasta puu 2016
Tamme-Lauri Tamm suvel

Euroopa aasta puu mte on juhtida thelepanu huvitavatele vanadele puudele kui olulisele looduslikule ja kultuurilisele rikkusele, mida me peaksime hindama ja kaitsma.

Erinevalt teistest vistlustest ei ole Euroopa aasta puu puhul oluline ilu, suurus ega vanus, vaid lugu ja seotus inimestega. Me otsime puid, millest on saanud laiema kogukonna lahutamatu osa

Hleta sinagi Eesti puu poolt!

Hletada saab: http://www.treeoftheyear.org  

 
Valga maakonnaplaneering 2030+
Valga maavanema korraldusega nr 1-1/16-18 (22.01.2016) veti vastu Valga maakonnaplaneering 2030+. Planeering on avalikul vljapanekul 01.29. veebruarini 2016 maavalitsuse veebilehel https://valga.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering-avalikustamiseks. Planeeringu avalik arutelu toimub 23.03.2016.
 
Avalik kirjalik enampakkumine

Palupera valla omandis oleva maaksuse kasutusse andmiseks korraldab Palupera vallavalitsus kirjaliku enampakkumise. Pllumaa antakse kasutusse thtajaga 5 aastat. Nimetatud kinnistut ei koormata kasutusse andmisel ostueesigusega ega seata kasutusvaldust. Rendilepinguga maaksuse kasutusse saajal on kohustus asuda maaksust harima.

Loe edasi...
 
44. Tartu maraton 21. veebruaril 2016
Tartu maraton
 
Tervise Arengu Instituut alustab tervisekuude traditsiooni

Tervise Arengu Instituut

Tervise Arengu Instituut alustab sellest aastast tervisekuude traditsiooni, mis on meldud abiks tandjatele tervist toetavate tegevuste elluviimiseks.

Loe edasi...
 
Hellenurme, Nuni ja Palupera veeteenuse hinnad 1. jaanuarist 2016

Vastavalt hisveevrgi- ja kanalisatsiooni seaduse 14, 141 ja 142 ning kohaliku omavalitsuse hinnakoosklastuse mrusele nr 2 (2. oktoober 2015, https://www.riigiteataja.ee/akt/416102015017) mrab osahing PALU-TEENUS alates 01. jaanuarist 2016 oma teeninduspiirkondades (Hellenurme, Nuni ja Palupera klad) alljrgnevad veeteenuse hinnad (eur/m):

Teenuse nimetus Teenuse hind Kibemaks 20% Teenuse hind kibemaksuga
Tasu vetud vee eest 1,00 0,20 1,20
Tasu reovee rajuhtimise ja puhastamise eest 1,75 0,35 2,10

Seega on tarbijale veeteenuse komplekshind koos kibemaksuga 3,30 eur/m.

 
Pidla kla veeteenuse hinnad 1. veebruarist 2016

Vastavalt hisveevrgi- ja kanalisatsiooni seaduse 14, 141 ja 142 ning kohaliku omavalitsuse hinnakoosklastuse mrusele nr 3 (7. detsember 2015) mrab FIE ERMO KRUUSE PRGUME TALU alates 1. veebruarist 2016 oma teeninduspiirkondades (Pidla kla) alljrgnevad veeteenuse hinnad (eur/m):

Teenuse nimetus Teenuse hind Kibemaks 20% Teenuse hind kibemaksuga
Tasu vetud vee eest 1,00 0,20 1,20
Tasu reovee rajuhtimise ja puhastamise eest 1,75 0,35 2,10

Seega on tarbijale veeteenuse komplekshind koos kibemaksuga 3,30 eur/m.

 
Talveperioodil 2015/2016 teostavad lumetrjetid Palupera valla teedel

LumesahkValla kohalikel maanteedel osutus riigihanke vitjaks kolmel aastal talveperioodidel kohalik Nuni ettevte Tasemix O. Kergliiklusteed hoiab lumevabad FIE Vahto Sikk Vahi talu. Lepingujrgselt kuuluvad teed lumest puhastamisele vajadusel kuni 24 tunni jooksul.

Teede osas, mille lumetrjet kohalik omavalitsus ei finantseeri, tuleb t tellijal tasuda ise vastavalt kokkuleppele teostajaga. Vimalus on esindaja poole prduda, kui on soov lumetrjeteenust osta (Tamur Tamm tel. 5053426 Tasemix O-st). Kokku vib leppida eratee omanik ka kellegi teisega oma piirkonnas, kel tehnika olemas. Selleks on aga kasulik teada tee, millest juttu tuleb, nimetust ja numbrit. Kel see veel teadmata, vta hendust maakorraldaja Tnu Kukkega 76 79 504 vi e-post: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

Palume mistvalt suhtuda ja vaadata le teede registrisse kuuluvate erateede rne vsa. Teele langev vsa lhub suure masina, seetttu jbki see teelik siis lumetrjeta.

NB! Palupera valla lumetrjet teostav ettevtja palub thistada (nt punase lehvikuga vi helkuriga pikem tokike) kinnistutel, kus lumetrjet teostatakse erilist thelepanu vajavad postid, kivid, kiviktaimla jms. et ra hoida nende vimalikku kahjustamist t teostamisel.

 
Algas uus alkoholi liigtarvitamise ennetamise teavitus
Tervise Arengu Instituut

Tervise Arengu Instituut alustas alkoholi liigtarvitamise vastase teavitusega Vhem alkoholi = rohkem elu, kutsudes mtestama alkoholi rolli seltskondlikus ajaveetmises.

Loe edasi...
 
Hellenurme lasteaed misahoones sai XX juubeliks rahalise toetuse otsuse
Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

1995-1999 tegutses Hellenurme misahoones munitsipaallasteaed (1 segarhm, 19 last). 1999. aastast asuti ostma teenust MT Hellenurme Mis eralasteaialt (MT). KOKS-ist tulenevad kohustused on Palupera vallas kohalik omavalitsus andnud tita halduslepingutega koostpartneritele mitmel tegevusalal, sh alusharidus.

Loe edasi...
 
Hea kodanik!

PsteametPsteametile, nagu Teilegi, on kige thtsamad inimesed. Kik Eesti inimesed ja nende pered ning lhedased sealhulgas. Meie soov on, et nad saaksid turvaliselt oma kodudes elada.

Ometi toimub Eestis iga pev keskmiselt kahes kodus tulekahju. Peamiselt saavad need alguse hooletusest. Soovime, et seda ei juhtuks. Tahame, et inimesed ei peaks oma kodude prast muret tundma.

Kige lihtsam viis enda kodu ja lhedasi tuleohu eest kaitsta, on veenduda oma kodu tuleohutuses. Seda saab hlpsasti teha testi abil aadressil  http://kodutuleohutuks.ee. See hea abivahend aitab kontrollida ja meelde tuletada kike seda, mis vib kodus tuleohtu phjustada. Aega vtab see kik vaid mne minuti, aga pstab elu.

Teeme koos Eesti tuleohutuks!

Kuno Tammearu
Psteameti peadirektor

 
Euroopa Komisjon kinnitas tauditsoonide uued piirangud - Valgamaa kolmandas tsoonis
Kaart Euroopa Komisjon kinnitas tna sigade Aafrika katku tauditsoonide uued piirangud. Rangeimast piirangutsoonist ji vlja Baltimaade suurimaid seakasvatusi Ekseko farm Viiratsi vallas Viljandimaal.
Loe edasi...
 
Valga maavanem kehtestas loomapidamishoonele karantiini

Seakatku tsoonid Vastavalt loomatauditrje seadusele ja Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekule kehtestas Valga maavanem tna ( Valga maakonnas Taheva  vallas Kallikla klas) Aili Liivale kuuluvas loomapidamishoones karantiini.

Samuti kehtestatakse ohustatud tsoon (3 km raadiuses mber taudikolde)  ja jrelevalvetsoon (10 km raadiuses mber taudikolde) ning kehtestatakse vastavad kitsendused.  Osa kehtestatud jrelevalvetsoonist jb Vru maakonda.

Loe edasi...
 
Tauditrje abinud sigade katku tkestamiseks

Ajast, kui Valgamaal Hummulis leitud surnud metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk, on mdunud juba le kaheksa kuu. Metsas taud levib, katkukoldeid on leitud Valgamaa, Viljandimaa, Ida-Virumaa, Vrumaa ja Tartumaa metsadest. 15. mai seisuga on Eestis diagnoositud sigade Aafrika katk 198 metsseal, neist 44 Valgamaal.

Loe edasi...
 
Teeme Palupera kooli jusaali!

Palupera kooli pilaste poolt on tulnud idee ja soov oma jusaali sisustamiseks. Kool ja hoolekogu on omaltpoolt mtet igati toetamas ja telise huvi vljaselgitamiseks tahame sisustada ajutise jusaali, mille rajamiseks teie abi palume.

Paljudel on kodus tolmu kogumas jumasinad ja erinevad treeningseadmed, mida ise ei kasuta. Kui olete nus neid kooli jusaali kivitamiseks kaheks kuuks kasutusele andma, oleme teile vga tnulikud ja ootame sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana) vi 513 9071 (Kalev).

Kui on nha, et kasutushuvi on suur, otsime tiendavalt juba sobivaid rahastusvimalusi Palupera kooli jusaali vljaarendamiseks.

 
Koduteenus mis see on?

See on isikule tema enda kodus osutatav teenus, mis aitab tal oma harjumusprases keskkonnas toime tulla. Nt phiteenused:

 • abistamine tubade koristamisel;
 • toiduainete, muude esmatarbekaupade, ravimite koju toomine;
 • joogivee kaevust tuppa toomine;
 • arstiabi korraldamine (arsti juurde registreerimine, eriarstile mineku organiseerimine jne);
 • pesemisvimaluste korraldamine (abistamine vannitamisel vi dui all pesemisel vi saunas pesemisel);
 • asjaajamise korraldamine ametiasutustega;
 • vajadusel saab kokku leppida lisateenustes, mis tulenevad konkreetsest abivajadusest.

See ei ole hooldamine, pidev ja pevaringne krvalabi.

Loe edasi...
 
Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele ppuritele

16aastastele ja vanematele lastele, kes lpetavad tnavu phikooli, gmnaasiumi vi kutseppeasutuse, lpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lpetamisele jrgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu). Pensioniametid kontrollivad iga uue ppeaasta alguses ppimistingimuse titmist Haridusameti ppurite registri alusel ja toetuse maksmisperiood mratakse antud ppeaasta lpuni. Teatavasti kestab ppeaasta leminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni jrgmise aasta 31. augustini.

Loe edasi...
 
Hellenurme spordiprand
Olen terve oma elu elanud Hellenurmes ja olnud selle kohaga nii hel vi teisel moel tihedalt seotud. Nd kaugemal elades tahaksin hellenurmelastele meelde tuletada meie spordiajalugu ning tutvustada neile seda spordiprandit, mille on kaante vahele pannud Valgamaa spordielu edendajana elut preemia plvinud Sulev Pallon.
Loe edasi...
 
Ma kasutatud elektripliit
Elektripliit WARA

Elektripliit WARA, mdud 800x750x900 mm, pinge 380 V, vimsus 10/15 kW.

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 Jrgmine > Lpp >>