Projekt - Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis

Kalmistuportaal

 Tankla.net

Hellenurme noortekeskuse ja kogu valla noorte info lehel Palupera noored (http://noored.palupera.ee)

NB! Nõuni kandi tegemistest saab lugeda Facebookist

Euroveeb

 Politsei- ja Piirivalveameti üldine info telefonil 612 3000

Otepää Teataja


Palupera vallavalitsus on liitunud Rohelise Energiaga ja toetab seeläbi taastuvate energiaallikate laialdast kasutamist.


Vaata Hulkuv loom

Kanal Valgamaa turism Youtube'is
 

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 23. aprillil 2015
 1. Palupera valdVõeti vastu Palupera farmi kinnistu detailplaneering. Määrati detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestuseks 8. mai 2015. a kuni 25. mai 2015. a ja kohaks Palupera vallavalitsuse kantselei.
  Otsus
  Seletuskiri
  Olemasolev olukord
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

 2. Jäeti algatamata Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute planeeringualal Hellenurme külas, keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
  Otsus
  Eelhinnang
  Eskiisi põhijoonis ver 22.04.2015

 3. Lõpetati Palupera Vallavolikogu 24.04.2007 otsusega nr 1-1/17 algatatud Vaino kinnistu detailplaneeringu menetlemine. Nimetatud otsus tunnistati kehtetuks.
  Otsus

 4. Kinnitati Palupera valla arengukava 2012-2025 tegevuskavade täitmise aruanne seisuga 23.04.2015 vastavalt lisale.
  Otsus 1-2/19
  Lisa

 5. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera vallas kuuskümmend neli kohaliku teelõiku, mis on avalikult kasutatavad ja samanimeliselt Riiklikus Teeregistris registreeritud.
  Otsus 1-2/20
  Otsus 1-2/21

 6. Esitati vallavolikogu arvamus, ettepanek Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile seoses Hellenurme Veski OÜ vee erikasutusloaga.
 7. Võeti teadmiseks vallavalitsuselt saadud info - munitsipaalpõllumaade kasutusse andmise enampakkumise I vooru tulemustest, Teeme Ära talgupäevadest ja suvisest kultuurikalendrist vallas.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 

Elektrikatkestused

Valgamaa elektrikatkestused

Rikketelefon 1343

 

 

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Eesti Post Sihtnumbrite otsing: www.post.ee

 
Maikuu Hellenurme lasteaias
Hellenurme lasteaed

Maikuu üheks traditsiooniliseks ürituseks on kuue- ja seitsmeaastaste laste pargijooks. Mõisapargis on mõõdetud jooksuringid ja lapsed said ise valida palju nad kahe nädala jooksul joosta tahavad.

Loe edasi...
 
Noorte õppepäevad „Metsa muusad Valgamaal“

Valgamaa noorte õppepäevad  „Metsa muusad Valgamaal“ peetakse 28.–31. juulini 2015 Paluveskil. Osaleda saavad 7- kuni 18-aastased noored. Õppepäevadel pakume lastele palju praktilist tegevust kogenud instruktorite juhendamisel, võimalust viibida vabas looduses, leida uusi sõpru, ööbida telkides ja õppida kasulikke teadmisi toimetulekuks metsas ning praktiseerida õpitut. Õppetöö toimub gruppides ja vastavalt õppeteemadele. Registreeruda õppepäevadele saab kuni 1. juunini 2015.

Õppepäevade teavitusleht

Lapsevanema nõusoleku leht

 
Tantsurühm „Mathilde“ 15
Tantsurühm „Mathilde“ 1525. aprillil tähistas tantsurühm „Mathilde“ meeleoluka peoga oma viieteistkümnendat sünnipäeva. 15 aastat on olnud meie „Mathildede“ elus pikk ja nauditav teekond, millel oleme ühiselt õppinud, väljunud oma mugavustsoonist, leidnud huvitavaid väljakutseid ja rõõmsaid kohtumisi. Tunne, mis hea sõnaga kaasneb, on hindamatu ja tiivustab veelgi innukamalt uutele ettevõtmistele.
Loe edasi...
 
Uued tauditõrje abinõud sigade katku tõkestamiseks

Ajast, kui Valgamaal Hummulis leitud surnud metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk, on möödunud juba üle kaheksa kuu. Metsas taud levib, katkukoldeid on leitud Valgamaa, Viljandimaa, Ida-Virumaa, Võrumaa ja Tartumaa metsadest. 15. mai seisuga on Eestis diagnoositud sigade Aafrika katk 198 metsseal, neist 44 Valgamaal.

Loe edasi...
 
Palupera küla kanalisatsiooni– ja veetorustiku (uusarenduse) projekteerimistöö hange

Palupera vallavalitsus kuulutab välja alljärgneva hanke:

Palupera küla joogivee- (ca 370 jm) ja kanalisatsioonitorustiku (ca 380 jm, sh pumpla, elektriühendus) tööprojekti koostamine (võimalusel kasutada kinnisel meetodil ehituseks või ühes kaevikus) ehitusloani (vt projekteerimistingimusi), s.h.

Loe edasi...
 
Hellenurme küla kanalisatsiooni– ja veetorustiku (uusarenduse) projekteerimistöö hange

Palupera vallavalitsus kuulutab välja alljärgneva hanke:

Hellenurme küla joogivee- ja kanalisatsioonitorustiku (sh survekanalisatsioon, pumpla) tööprojekti koostamine (võimalusel kasutada kinnisel meetodil ehituseks või ühes kaevikus) ehitusloani (vt projekteerimistingimusi), s.h.

Loe edasi...
 
Eterniidijäätmete kogumise V voor

Algas eterniidijäätmete kogumise projekti V vooru ettevalmistamine. Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu registreeritud koguses. 

Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete kogumise V voor toimub hinnanguliselt kevad/suvi 2016.

REGISTREERIMISVOOR on avatud kuni 30.06.2015. Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht (saadaval valla veebilehel, vallamajast või Nõuni raamatukogust) Palupera vallavalitsuse e-posti aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud või tuua Palupera vallavalitsusse aadressil 67514 Valgamaa Palupera vald Hellenurme. Palun veenduge, et Teie registreerimisleht jõudis aadressaadile.

Registreerimisleht

 
Ajutine liikluspiirang Palupera valla kohalikel teedel

Palupera vallavalitsuse korraldusega nr 2-2/47 (13.03.2015), kehtestati 16. märtsist valla kohalikel teedel ajutine liikluspiirang mootorsõidukitele, mille registrimass on üle 8 tonni. Vedude teostamine on lubatud üksnes vallavalitsuse eriloaga. Piirang ei kehti päästetöid ja lepingulistele klientidele tavapärast jäätmevedu teostavale transpordile. Piirangu lõpetamine eeldab järgmist korraldust, mis tehakse vastavalt ilmastikuoludele.

NB! Ajutine liikluspiirang on Palupera vallavalitsuse otsusega 5. maist 2015 lõpetatud

 
Piirideta Grill 2015 tõi mitu auhinda

Esta MärssNeeruti külast pärit võistkond Lande Grillikoda (Esta ja Tarmo Märss) saavutas 10. mail Valga-Valka lihaküpsetusvõistlusel  üldarvestuses III ja "Maitsvamate Ribide" küpsetamises I koha.

Valga-Valka lihaküpsetusvõistlusel osales kokku 14 võistkonda. Võistluse käigus tuli hakkama saada ribi ja veise tagaosa küpsetamisega ning fantaasiaroa valmistamisega. Fantaasiaroa toorained võis iga võistkond ise valida, tingimuseks oli, et 60 % roast peab olema soe ja valmistatud grillil.

Edukaid küpsetamisi ja õnne soovib koduvald!

 
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

Palupera vallavalitsus teatab, et 16. märtsist 2015 on hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. mai 2015. Taotlus tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nõuetele, soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga – vallavanem Terje Korss (7679501, 5174740, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ).

   Loe edasi ...

 
Natura toetuse taotlemise võimalusest
NATURA metsatoetus

Kõikidel metsaomanikel, kelle metsamaa jääb Natura 2000 alale (näiteks Otepää Looduspargi, Soontaga-Sauniku, Võrtsjärve, Rubina, Lasa, Koorküla, Elva-Vitipalu, Hauka, Valgjärve ja palju teisi väiksemaid loodusalasid), on võimalik saada riigilt toetust.

Loe edasi...
 
Valgamaa talimängudel läks Palupera vallal hästi.
Märtsi alguses peeti järjekordselt Valgamaa valdade talimänge. Palupera valla sportlaste pere esines seal väga edukalt. Meie tugevuseks oli ühtlane võistkond ja aktiivne osavõtt igast alast. Kokkuvõttes saavutas Palupera vald väikeste valdade hulgas 100 punktiga  I koha.
Loe edasi...
 
22. Mälumängu turniirist Palupera Valla karikale on saanud ajalugu

27. märtsi õhtul peeti Nõunis Palupera mälumänguturniiri viimane etapp, mis oli ühtlasi Valgamaa MV meeskondliku mälumängu üks etapp.

Loe edasi...
 
Nõuni piirkonna sotsiaaltöö muudatus

1. aprillist 2015 kaob Nõunis sotsiaaltöötaja (seni 0,5 kohta) ametikoht. Nõuni raamatukokku jääb endiselt edasi 0,5 kohta raamatukogu juhatajale, kes täidab ka Nõuni postipunkti teenindaja rolli.

Raamatukogu-Postipunkt on avatud
E, T 11.00–13:00 ja 14.00–17.00
K, N 12.00–14:00 ja 15.00–18.00

Samas võtab valla sotsiaalnõunik Heli Elbson vallakodanikke vastu iga N kell 11.00–14.00. Võimalik osta ka koduteenust. Tutvu teenusega   http://www.palupera.ee/content/view/2280/3/.

 
Palupera mõisakooli meenekonkursi tulemused
Meenekonkursile laekus 16 tööd. Palupera vallavalitsuse ja Palupera põhikooli poolt konkursitööde hindamiseks moodustatud 11-liikmeline komisjon koos konkursi läbi viinud MTÜ Palupera Käsitöökojaga tuli kokku 27. märtsil mõisakoolis.
Tehti ettepanekuid toodete arendusteks ja kinnitati konkursi lõpptulemused:
I koht – meene nr 16 „Mõisameene“. Autorid Marika Viks ja Alari Liivamägi
I koht „Mõisameene“
I koht meene nr 16 „Mõisameene“. Autorid Marika Viks ja Alar Liivamägi.
II koht meene nr 12 „Palupera kool – rohkem, kui fassaad“. Autor Helen Ilves.
III koht – meene nr 10 „Mõis ja kool“. Autor Helen Ilves.
Facebooki hindamistulemus:
I koht – meene nr 12 „Palupera kool – rohkem, kui fassaad“. Autor Helen Ilves.
II koht – meene nr 15 Võtmehoidja „Kodukant“. Autor Eve Hintsov.
III koht – meene nr 13 Võtmehoidja „Mõisakool“. Autor Eve Hintsov.
Ja koolipere hindamistulemused:
I koht meene nr 12 „Palupera kool – rohkem, kui fassaad“. Autor Helen Ilves.
II koht – meene nr 16 „Mõisameene“. Autorid Marika Viks ja Alar Liivamägi.
III koht – meene nr 15 Võtmehoidja „Kodukant“. Autor Eve Hintsov.

Loe edasi...
 
Meeldetuletus! Õpilaste huvihariduse toetamisest

Palupera vald maksab huvialatoetust üldhariduskoolides õppivatele 6- kuni 19-aastastele õpilastele huvitegevustega tegelemiseks. Huvialatoetuse määr on kuni 100 eurot aastas ja toetatakse õpilase osalemist ühes väljaspool Palupera valda tegutsevas huviringis.

Toetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või vähemalt 18-aastane õpilane vallavalitsusele vormikohase taotluse hiljemalt eelneva aasta novembris. Taotlust võib esitada ka huviringi/tegevuse/treeningu pakkuja. Palupera vallavolikogu teeb otsuse toetuse maksmise või mittemaksmise kohta eelarve kinnitamisega. Otsusest teavitatakse taotlejat.

Taotluse vorm

Toetamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/428052013052

Palupera vallavalitsus

 
Teeme Palupera kooli jõusaali!

Palupera kooli õpilaste poolt on tulnud idee ja soov oma jõusaali sisustamiseks. Kool ja hoolekogu on omaltpoolt mõtet igati toetamas ja tõelise huvi väljaselgitamiseks tahame sisustada ajutise jõusaali, mille rajamiseks teie abi palume.

Paljudel on kodus tolmu kogumas jõumasinad ja erinevad treeningseadmed, mida ise ei kasuta. Kui olete nõus neid kooli jõusaali käivitamiseks kaheks kuuks kasutusele andma, oleme teile väga tänulikud ja ootame sellekohast infot telefonidel 5819 3610 (Svetlana) või 513 9071 (Kalev).

Kui on näha, et kasutushuvi on suur, otsime täiendavalt juba sobivaid rahastusvõimalusi Palupera kooli jõusaali väljaarendamiseks.

 
Koolibussi sõidugraafik
Õpilasliinide ajagraafik ja marsruut Otepää Gümnaasiumi ning Palupera Põhikooli ja tagasi.
 
Uus pakutav tasuline teenus Palupera vallas

Koduteenus – mis see on?

Loe edasi...
 
Müüa kasutatud profiilplekki

Palupera vald müüb kirjalikul enampakkumisel kasutatud profiilplekki.

Loe edasi...
 
<< Algus < Eelmine 1 2 Järgmine > Lõpp >>